ไทย
English
日本语
한국어
Deutsch
中文(简体)
中文(繁體)
English(Global)
Français

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 23/10/2022

สารบัญ


1.    ข้อมูลสำคัญบางส่วนการอนุญาโตตุลาการ การขอเงินคืน และความเสียหาย

2.    เอกสารนี้คืออะไร ฉันจะสามารถเล่นได้เมื่อไหร่

3.    คำจำกัดความคำศัพท์

4.    เงื่อนไขเพิ่มเติม

5.    คุณสมบัติการได้รับสิทธิ์และการลงทะเบียน

6.    ใบอนุญาตและการใช้บริการ

7.    การประพฤติของผู้เล่น

8.    สิทธิความเป็นเจ้าของ บริการ

9.    สินค้าเสมือนจริงและสกุลเงินในเกม

10.  การขอเงินคืน

11.  การทดสอบแบบเบต้า

12.  App Storeเกมคอนโซล

13.  ข้อเสนอแนะ

14.  นโยบาย DMCA/ลิขสิทธิ์

15.  เว็บไซต์และทรัพยากรของบุคคลที่สาม

16.  ค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูลและอุปกรณ์มือถือ

17.  บริการและการปรับเปลี่ยน EULA

18.  การปฏิเสธการรับประกัน

19.  ข้อจำกัดความรับผิด

20.  การชดใช้ความเสียหาย

21.  การบอกเลิกข้อตกลง

22.  การระงับข้อพิพาทและกฎหมายที่กำกับควบคุม

23.  การห้ามมอบโอนสิทธิ์

24.  บทเบ็ดเตล็ด

25.  ข้อมูลติดต่อ


 

1.            ข้อมูลสำคัญบางส่วนการอนุญาโตตุลาการ การขอเงินคืน และความเสียหาย

โปรดอ่านเนื้อหาในหัวข้อที่ 22การระงับข้อพิพาทที่ด้านล่างให้ถี่ถ้วนสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้เล่นในสหรัฐอเมริกา: เมื่อคุณตกลงยอมรับใน EULA นี้ จะหมายความว่าคุณตกลง (โดยมีข้อยกเว้นที่จำกัด) ที่จะระงับข้อพิพาทใด ระหว่างคุณกับเราผ่านทางขั้นตอนการอนุญาโตตุลาการเฉพาะรายที่มีผลผูกพันแทนการดำเนินการในชั้นศาล EULA นี้ยังระบุถึงข้อจำกัดความเสียหายที่คุณสามารถเรียกร้องจากเราได้ ซึ่งอาจเกิดจากการที่คุณใช้บริการ เมื่อใช้บริการจะหมายความว่า คุณตกลงยอมรับในข้อกำหนดเหล่านี้

หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขของ EULA นี้ คุณจะต้องไม่ติดตั้ง คัดลอก หรือใช้บริการของเรา โดยปกติแล้วเราจะไม่นำเสนอการคืนเงิน เว้นแต่เราจะได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง (ดูหัวข้อที่ 10 สำหรับข้อยกเว้น) หรือเมื่อการคืนเงินเป็นข้อกำหนดที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น

EULA ของเราอาจจะมีเอกสารแนบที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงสำหรับบางประเทศ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับคุณตามเขตอำนาจทางกฎหมายที่คุณพำนักอาศัย หากต้องการดูเงื่อนไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้กับคุณ (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ และอาจใช้แทนเงื่อนไขเหล่านี้) โปรดตรวจสอบเอกสารแนบเฉพาะประเทศที่ด้านล่าง หรือเนื้อหาเฉพาะประเทศบนเว็บไซต์ EULA

2.            เอกสารนี้คืออะไร ฉันจะสามารถเล่นได้เมื่อไหร่

นี่คือข้อตกลงระหว่างคุณกับเราสำหรับบริการที่เราอนุญาตให้คุณดาวน์โหลดหรือเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นเกม สิ่งที่สนับสนุนเกม หรือสิ่งอื่นใด คุณจะใช้สิ่งเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณตกลงยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น

ขณะนี้คุณกำลังอ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ (“EULA”) ซึ่งเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ  Proxima Beta Pte. Limited (“เรา” “พวกเรา” “ของเราตามความเหมาะสม) เกี่ยวกับบริการที่คุณใช้จากเราบริการมีความหมายรวมกันและในบางครั้งจะมีความหมายแยกกันแต่ละรายการดังนี้: () เกมของเราแต่ละเกม และ () เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการอื่น ที่เรามอบให้หรือใช้สนับสนุนเกม ไม่ว่าจะมีการติดตั้งหรือใช้งานบนคอมพิวเตอร์ คอนโซล หรืออุปกรณ์มือถือเกมหมายถึงเกมของเราที่คุณดาวน์โหลดและเข้าถึง ซึ่งอยู่ภายใต้ EULA นี้ ไม่ว่าคุณจะดาวน์โหลดและ/หรือเข้าถึงเกมหรือไม่ก็ตาม รวมถึงเอกสารกำกับ ซอฟต์แวร์ การอัปเดต สินค้าเสมือนจริง และเนื้อหา (แต่ละรายการจะมีคำจำกัดความด้านล่าง) ที่รวมอยู่ในเกม

เราพยายามให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาใน EULA นี้ และหากคุณมีคำถามใด โปรดแจ้งเรามาที่ help@nikke-en.com (“ที่อยู่อีเมลของฝ่ายสนับสนุนของเราคุณคงสังเกตเห็นว่าเราได้เพิ่มข้อความตัวเอนบางส่วนใน EULA เพื่อให้อ่านได้สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อความนี้ได้รับการจัดทำเพื่อเป็นคำแนะนำเท่านั้น และไม่ได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ EULA

3.            คำจำกัดความคำศัพท์

คุณจะสังเกตเห็นคำศัพท์ที่ใช้ตัวหนาใน EULA นี้ ซึ่งเรียกว่าคำจำกัดความคำศัพท์และเราใช้คำศัพท์ประเภทนี้เพื่อให้เราไม่ต้องทวนซ้ำเนื้อหาเดิมครั้งแล้วครั้งเล่า และเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้เงื่อนไขเหล่านี้จะมีความสอดคล้องกันตลอดทั้ง EULA  เราได้ระบุคำจำกัดความคำศัพท์ไว้ตลอดทั้งเอกสาร เพราะเราต้องให้คุณอ่านเนื้อหาในบริบทได้อย่างสะดวกง่ายดาย

4.            เงื่อนไขเพิ่มเติม

บริการบางอย่างอาจมีให้ (หรือมีเฉพาะ) จากการเข้าถึง (หรือการดาวน์โหลดจาก) แพลตฟอร์มหรือร้านค้าของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ Facebook, Epic Games Store, แพลตฟอร์มเกม Steam, Google Play Store และ Apple App Store (แต่ละรายเรียกว่าApp Store”) การใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของข้อตกลงใด ที่คุณทำได้กับ App Store ใดก็ตามเช่นกัน (“เงื่อนไขของ App Store”) ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขของ App Store อื่นใดจากการที่คุณซื้อหนึ่งในเกมของเรา กับ EULA นี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้บริการ ให้ถือใช้ EULA นี้เป็นหลัก

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ (ไม่ว่าจะได้รับมาจาก App Store หรือไม่ก็ตาม) จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ https://nikke-sea.com/privacypolicy นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะอธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากและเกี่ยวกับคุณ

5.            คุณสมบัติการได้รับสิทธิ์และการลงทะเบียน

บริการที่เรานำเสนอมีข้อจำกัดด้านอายุในบางเรื่อง บุคคลอื่น อาจจะต้องมีบัญชีภายนอก เมื่อคุณให้ข้อมูลแก่เรา คุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลปัจจุบันล่าสุด นอกจากนี้ คุณต้องไม่ใช้บัญชีของคุณร่วมกับผู้อื่นโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเรา

(ก)                  อายุ ในการสร้างบัญชีเกม (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) และการเข้าถึงบริการบางอย่างของเรา คุณมีอายุตามเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการให้ความยินยอมต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณ หากคุณมีอายุระหว่างเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและอายุของผู้ที่บรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณ บิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณต้องอ่านทบทวน EULA นี้และยอมรับเงื่อนไขในนามของคุณ บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เมื่อใช้บริการของเรา 

เราอาจจะอนุญาตให้ผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สามารถลงทะเบียนบริการบางอย่างเมื่อได้รับความยินยอมที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้วจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย บิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายอาจได้รับการขอให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบยืนยันและการอนุมัติ ตามที่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เราขอแนะนำให้บิดามารดาและผู้ปกครองทำความคุ้นเคยกับหัวข้อการควบคุมโดยผู้ปกครองบนอุปกรณ์ที่มอบให้บุตรหรือเด็กในความปกครองไว้ใช้

(ข)                  การสร้างบัญชี ในการเข้าถึงส่วนต่าง ของเกม คุณอาจจะต้องสร้างบัญชีในเกม (“บัญชีเกมของคุณ) บัญชีเกมของคุณที่มี จะแยกจากบัญชีที่คุณอาจมีกับ App Store (“บัญชี App Storeของคุณ) คุณสามารถสร้างบัญชีเกมของคุณได้โดยใช้บัญชีที่คุณมีอยู่กับเราอยู่แล้ว หรือใช้ที่อยู่อีเมลของคุณ ภายใต้ขอบเขตที่คุณสร้างบัญชีเกมของคุณผ่านการใช้บัญชีของบุคคลที่สาม (เช่น บัญชีของคุณที่มีกับ Facebook หรือ Google) เราอาจจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่บุคคลที่สามดังกล่าวมอบให้แก่เรา เช่น ที่อยู่อีเมลและชื่อ เพื่อช่วยในการสร้างบัญชีเกมของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บัญชีบุคคลที่สามได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ https://nikke-sea.com/privacypolicy โปรดทราบว่าคุณอาจจะสามารถเล่นเกมได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชีเกม แต่คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเกมได้ และข้อมูลเกมของคุณอาจจะถูกลบออก หากคุณยกเลิกการติดตั้งหรือลบเกม

(ค)                  การดูแลข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือคุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันให้แก่เราสำหรับบัญชีเกม และคุณตกลงที่จะอัปเดตข้อมูลดังกล่าวเพื่อช่วยดูแลให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หากคุณไม่สามารถทำได้ เราอาจจะระงับหรือยกเลิกบัญชีเกมของคุณ คุณตกลงว่าคุณจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของบัญชีเกมของคุณต่อบุคคลใดก็ตาม และจะแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีเกมของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีเกมของคุณ ไม่ว่าคุณจะทราบถึงกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม  หากคุณเชื่อว่าบัญชีเกมของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไป คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีผ่านทางที่อยู่อีเมลของฝ่ายสนับสนุนของเรา

(ง)                   ห้ามแบ่งปันบัญชี  คุณต้องไม่ขาย ขายทอด ปล่อยเช่า ให้เช่าซื้อ แบ่งปัน หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดเข้าถึงบัญชีเกมของคุณ เราขอสงวนสิทธิและการแก้ไขเยียวยาตามกฎหมายทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้บริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ อุปสรรคในทางเทคโนโลยี การทำแผนผัง IP และในกรณีร้ายแรงอย่างเช่น การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณโดยตรงเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว

(จ)                  ห้ามใช้บัญชีปลอม คุณต้องไม่สร้างบัญชีเกมให้บุคคลอื่น หรือสร้างบัญชีเกมในชื่อของผู้อื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณ

6.            ใบอนุญาตและการใช้บริการ

ตราบใดที่คุณยังตกลงยอมรับใน EULA นี้ (และตราบเท่าที่ EULA ยังไม่ถูกบอกเลิก โปรดดูหัวข้อที่ 21) เราจะอนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้บริการของเรา หากคุณละเมิดกฎระเบียบหรือไม่อาจตกลงยินยอมกับเรา เราจะไม่สามารถอนุญาตให้คุณเล่นเกม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบและอุปกรณ์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับเกม นอกจากนี้ หากคุณมีภาวะของโรคลมชัก โปรดสอบถามแพทย์ของคุณก่อนเล่นเกม

(ก)                  การมอบใบอนุญาต  ตราบเท่าที่คุณยังปฏิบัติตาม EULA นี้และเงื่อนไขของ App Store ที่มี เราจะมอบใบอนุญาตดังต่อไปนี้ให้แก่คุณ: สิทธิ์และใบอนุญาตที่เป็นส่วนตัว ไม่ใช้สิทธิ์ขาด โอนเปลี่ยนมือไม่ได้ ไม่สามารถมอบสิทธิ์ช่วงได้ และมีข้อจำกัด สำหรับ (1) การดาวน์โหลดและการติดตั้งเกมบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขของ App Store (หากมี) และ (2) การเข้าถึงและการใช้บริการ รวมถึงเนื้อหาใด เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิงส่วนบุคคลของคุณ โดยอาศัยเฉพาะฟังก์ชันการทำงานของเกมและบริการ เราและผู้ออกใบอนุญาตของเราขอสงวนสิทธิ์ทั้งปวงที่ไม่ได้มอบให้คุณไว้ใน EULA นี้เนื้อหาหมายถึงงานศิลปะ ชื่อ ธีม วัตถุ ตัวละคร ชื่อ บนสนทนา วลีติดปาก เรื่องราว ภาพเคลื่อนไหว แนวคิด เสียง เอฟเฟกต์โสตทัศน์ วิธีการปฏิบัติการ การแต่งเพลงประกอบ สินค้าเสมือนจริง (ดังคำจำกัดความในหัวข้อที่ 9) และเนื้อหาอื่นใดภายในบริการ นอกจากนี้ เนื้อหายังรวมถึงสิ่งใดก็ตามที่ดึง สร้าง หรือได้รับการพัฒนาภายในบริการโดยผู้ใช้รายใดก็ตาม (รวมถึงคุณ) อันเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับฟังก์ชันการทำงานของบริการ  เรายังมอบใบอนุญาตที่ไม่จำกัดให้คุณในการสร้างวิดีโอการเล่นเกมสำหรับบางเกมดังที่ระบุไว้ในบริการ โดยมีข้อกำหนดว่าคุณต้องตกลงยอมรับว่ากิจกรรมในวิดีโอการเล่นเกมดังกล่าวทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงของคุณ และต้องเป็นไปตามนโยบายการสตรีมของเราในตาราง C-1  เราอาจจะลบ แก้ไข หรือปิดใช้งานเนื้อหาใดก็ตามได้ตามดุลยพินิจของเรา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

(ข)                 เนื้อหาที่คุณสร้างนอกบริการ เนื้อหาของผู้ใช้หมายถึงเนื้อหาใดก็ตามที่คุณ (หรือเจ้าของบัญชีเกมรายอื่น) สร้างหรือได้มานอกบริการที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นนำเสนอให้ภายในบริการ เพื่อให้มีความชัดเจน หากมีการสร้างเนื้อหาภายในบริการ เนื้อหาดังกล่าวจะไม่ใช่เนื้อหาของผู้ใช้ เฉพาะเนื้อหาที่สร้างหรือได้มาจากภายนอกบริการที่ผู้ใช้นำเสนอให้ภายในบริการเท่านั้น ที่จะถือว่าเป็นเนื้อหาของผู้ใช้ เมื่อนำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้ผ่านทางบริการ จะหมายความว่าคุณมอบใบอนุญาตดังต่อไปนี้ให้แก่เรา: ใบอนุญาตที่ไม่ใช่สิทธิ์ขาด โอนเปลี่ยนมือได้ มีผลใช้ได้ทั่วโลก ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ พร้อมด้วยสิทธิ์ในการออกใบอนุญาตช่วง สำหรับใช้ คัดลอก ปรับเปลี่ยน สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง เผยแพร่ จัดแสดงต่อสาธารณะ และแสดงเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณต่อสาธารณะ ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการและการให้บริการและการมอบเนื้อหาให้แก่คุณและผู้ใช้บริการคนอื่น   ยกเว้นตามขอบเขตที่กฎหมายห้ามไว้ คุณจะต้องสละซึ่งสิทธิ์ในประโยชน์แห่งธรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ที่คล้ายกันในประเทศใดก็ตามที่มีต่อเนื้อหาของผู้ใช้  เราอาจจะลบ แก้ไข หรือระงับการใช้งานเนื้อหาของผู้ใช้ใด ได้ทุกเมื่อและไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ตามแต่ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงหากเราพิจารณาแล้วว่าเนื้อหาของผู้ใช้ละเมิดฝ่าฝืน EULA นี้ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาของผู้ใช้ สำหรับการที่เราลบหรือไม่ได้ลบเนื้อหาดังกล่าวหรือเนื้อหาอื่น   เราจะไม่คัดกรองหรือตรวจทานเนื้อหาของผู้ใช้ใด ล่วงหน้า และจะไม่อนุมัติหรือรับรองเนื้อหาของผู้ใช้ใด ที่อาจมีอยู่บนบริหารหรือบริการอื่น ของเรา

(ค)                  ข้อจำกัดของบริการตามถิ่นที่อยู่อาศัยของคุณ  เราอาจจะห้าม ปรับเปลี่ยน หรือจำกัดการเข้าถึงและการใช้เนื้อหาบางอย่าง สินค้าเสมือนจริง เกมทั้งหมด หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับคุณ โดยจะขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ที่คุณอาศัย โดยที่ไม่จำกัดถึงเนื้อความที่กล่าวถึงก่อนหน้า เนื้อหา สินค้าเสมือนจริง เกมทั้งหมด หรือบริการอาจจะไม่มีอยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ในพื้นที่ที่คุณพำนักอาศัย หรืออาจจะมีให้บริการเป็นเวอร์ชันปรับแก้แล้ว หากเนื้อหาเหล่านั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศของคุณ

(ง)                   การซื้อปลีกเราอาจเสนอรหัสหรือคีย์ผลิตภัณฑ์ที่อาจเปิดใช้งานได้ในเกม หรือใช้เพื่อเปิดใช้เกมบน App Store เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณ รหัสหรือคีย์ดังกล่าวต้องได้รับการซื้อ (หรือได้มาด้วยวิธีที่ชอบด้วยกฎหมาย) ผ่านเราหรือหนึ่งในผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของเรา ถึงจะถือว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์ หากคุณซื้อรหัสหรือคีย์ดังกล่าวจากบุคคลที่สาม บุคคลที่สามดังกล่าวต้องรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาใดก็ตามที่คุณมีกับรหัสหรือคีย์เหล่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อรหัสหรือคีย์ที่คุณซื้อมาจากบุคคลที่สาม หรือหากการซื้อที่เกิดขึ้นนั้นขัดต่อกฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีผลบังคับใช้

(จ)                  ข้อกำหนดพื้นฐาน เกมอาจมีข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์และระบบที่คุณประสงค์จะใช้เล่นเกม เราอาจจะเผยแพร่ข้อกำหนดพื้นฐานเหล่านี้บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และระบบของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนเล่นเกม

(ฉ)                  คำเตือนเกี่ยวกับโรคลมชัก เกมอาจมีแสงวาบ รูปภาพ และสิ่งเร้าที่ส่องสว่างอื่น ซึ่งอาจจะอาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะลมชักในบุคคลบางราย หากคุณหรือบุคคลใดก็ตามในครัวเรือนของคุณมีอาการของโรคลมชัก โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนเล่นเกมใด   หากคุณมีอาการวิงเวียน ตาพร่า ดวงตาหรือกล้ามเนื้อกระตุก สูญเสียการรับรู้ งุนงง มีการเคลื่อนไหวใด ที่ไม่ได้สมัครใจ หรือมีอาการชักกระตุกในขณะที่เล่นเกม โปรดหยุดเล่นเกมทันทีและปรึกษาแพทย์ของคุณ

7.            การประพฤติของผู้เล่น

เรามุ่งมั่นที่จะดูแลให้ผู้เล่นและผู้ใช้ทุกรายของเรารู้สึกปลอดภัยและได้รับการต้อนรับ เมื่อใช้บริการของเราและเล่นเกมของเรา และเราอยากให้ทุกคนเล่นตามกฎกติกาเดียวกัน ดังนั้น หากคุณใช้บริการของเราตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้โดยไม่โกง ไม่กระทำการรุนแรง ไม่รบกวนหรือดูหมิ่น หรือไม่กระทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรม คุณอาจจะไม่ประสบกับปัญหาใด แต่โปรดอ่านเงื่อนไขทั้งหมดของ EULA นี้โดยละเอียดเพื่อให้แน่ใจ

คุณตกลงที่จะไม่กระทำการใด ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับบริการ ดังที่เรากำหนดไว้ตามความเกี่ยวข้อง:

(ก)                  ใช้บริการในเชิงพาณิชย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามใด หรือในลักษณะใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก EULA นี้

(ข)                  ใช้หรือจัดหาโปรแกรมบุคคลที่สามใด ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสกัดกั้น เลียนแบบ หรือโยกย้ายการสื่อสารใด ระหว่างบริการและเรา หรือมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกม

(ค)                  ใช้หรือจัดหาข้อเสนอพ่วงให้แก่บุคคลใดก็ตาม ซึ่งไม่ใช่ข้อเสนอที่เราจัดหาให้ภายในบริการ (หรือฟังก์ชันการใช้งานของ App Store) เช่น การโฮสต์ บริการยกระดับการลอกเลียนเซิร์ฟเวอร์ของเรา การจับคู่ การเลียนแบบ การโยกย้ายการสื่อสาร การแก้ไขปรับเปลี่ยน การแฮ็ก การโกง การใช้บ็อตส์ (หรือระบบควบคุมอัตโนมัติอื่นใด)​ ผู้ฝึกสอนและโปรแกรมอัตโนมัติที่ติดต่อกับบริการไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม การทำอุโมงค์ การเพิ่มโปรแกรมของบุคคลที่สาม และการแทรกแซงใด ที่มีต่อการเล่นเกมทางออนไลน์หรือบนเครือข่าย

(ง)                   เข้าถึงหรือใช้บริการอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน

(จ)                  คัดลอก ผลิตซ้ำ เผยแพร่ จัดแสดง ลอกเลียน ตีกรอบ หรือใช้บริการ (หรือสื่ออื่นใดของเรา ทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์) ในลักษณะที่ไม่ได้มีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้ EULA นี้

(ฉ)                  จำหน่าย ปล่อยเช่า ออกใบอนุญาต เผยแพร่ หรือถ่ายโอนบริการ เกม หรือเนื้อหาใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ สินค้าเสมือนจริง หรือสกุลเงินในเกม รวมถึงการเข้าร่วมหรือการปฏิบัติที่เรียกว่าตลาดรองสำหรับสินค้าเสมือนจริง สกุลเงินในเกม หรือเนื้อหา

(ช)                  พยายามทำการวิศวกรรมย้อนกลับ (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายในท้องถิ่น) เรียกดูรหัสแหล่งที่มา แก้ไข ดัดแปลง แปล ขุดเหมืองข้อมูล แยกองค์ประกอบหรือแบกส่วน หรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องจากบริการหรือเนื้อหาใด  

(ซ)                  ลบ ปิดใช้งาน หลบเลี่ยง หรือปรับแก้มาตรการทางเทคโนโลยีใด ที่เรานำมาใช้เพื่อปกป้องบริการหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องของบริการ

(ฌ)                 สร้าง พัฒนา เผยแพร่ หรือใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากโหมดออนไลน์หรือโหมดอื่น ของเกม หรือกระทำการโกง (ตามคำจำกัดความด้านล่าง)

(ญ)                 พยายามสืบเสาะ สแกน หรือทดสอบความเปราะบางของบริการหรือละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบความถูกต้องใด  

(ฎ)                  เข้าถึง สร้างความวุ่นวาย หรือใช้ส่วนที่ยังไม่เปิดเผยสำหรับสาธารณะของบริการ

(ฏ)                  บุกรุก หรือพยายามเข้าถึงทรัพย์สินหรือตำแหน่งที่อยู่ที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไป หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมใดก็ตามที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความรำคาญ หรือภาระรับผิดอื่น  

(ฐ)                  อัปโหลด เผยแพร่ ส่ง หรือส่งต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใด สร้างชื่อผู้ใช้หรือชื่อบัญชี หรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมใด ที่: (1) ละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิ์ตามสัญญา ธรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อื่น หรือสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม (2) ละเมิด หรือส่งเสริมให้มีการกระทำใด ที่อาจจะละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ หรืออาจจะส่งผลให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง (3) ฉ้อฉล สร้างเรื่องเท็จ ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง (4) เป็นภัยอย่างร้ายแรง เหยียดเชื้อชาติหรือกีดกันในทางชาติพันธุ์ ดูหมิ่น เหยียดหยาม ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ใคร่เด็ก หยาบคาย หรือสร้างความเกลียดชัง (5) ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ ความคลั่งศาสนา การเหยียดผิว ความเกลียดชัง การล่วงละเมิด หรืออันตรายต่อบุคคลหรือกลุ่มใด (6) มีความรุนแรง เป็นการข่มเหงรังแก หรือข่มขู่คุกคามหรือส่งเสริมความรุนแรง การฟอกเงินหรือการพนัน การก่อการร้าย หรือการกระทำที่เป็นภัยหรือดูหมิ่นบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตาม (7) เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม หรือ (8) ส่งเสริมกิจกรรมหรือสารที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย

(ฑ)                 มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่: (1) ละเมิด หรือส่งเสริมให้มีการกระทำใด ที่อาจจะละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ หรืออาจจะส่งผลให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง (2) เป็นการฉ้อฉล สร้างเรื่องเท็จ ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง รวมถึงการกลั่นแกล้ง” (3) เป็นเรื่องหมิ่นประมาท ลามก อนาจาร การกลั่นแกล้ง (4) ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ ความคลั่งศาสนา การเหยียดผิว ความเกลียดชัง การล่วงละเมิด หรืออันตรายต่อบุคคลหรือกลุ่มใด (5) รบกวนเกม แอป ผู้ใช้ หรือชุมชนผู้ใช้ มีความรุนแรง เป็นการข่มเหงรังแก หรือข่มขู่คุกคามหรือส่งเสริมความรุนแรง การฟอกเงินหรือการพนัน การก่อการร้าย หรือการกระทำที่เป็นภัยหรือดูหมิ่นบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตาม หรือ (6) ส่งเสริมกิจกรรมหรือสารที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย

(ฒ)                 แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการเข้าใช้บริการของผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่ายใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การส่งไวรัส การส่งข้อมูลให้โหลดในปริมาณสูงเกินควร การส่งข้อมูลจนล้น การสแปม หรือการก่อกวนผู้รับจดหมายในบริการหรือต่อผู้ใช้ใด ของบริการ

(ณ)                 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลใดก็ตามที่อาจนำไปใช้เพื่อระบุตัวบุคคล ไม่ว่าจะด้วยตัวข้อมูลเองหรือนำไปใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น จากบริการ จากผู้ใช้รายอื่น ของบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากพวกเขา

(ด)                  ประพฤติตนในลักษณะที่เป็นภัยต่อความพึงพอใจที่ผู้ใช้รายอื่นพึงได้รับจากบริการตามความประสงค์ของเรา ซึ่งในดุลยพินิจของเรานั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การใช้คำพูดที่สร้างความเกลียดชังหรือน่ารังเกียจ การละทิ้งเกม การบ่อนทำลายเกม การสแปม การประพฤติตนในลักษณะที่เป็นการก่อกวน วิศวกรรมสังคม หรือการสแกม หรือการทำสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสาธารณะหรือนโยบายสาธารณะ

(ต)                  ลอกเลียนหรือบิดเบือนสังกัดการทำงานของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือหลอกลวงหรือทำให้ผู้รับการสื่อสารเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อความดังกล่าว หรือสื่อสารถึงข้อมูลใด ที่มีเนื้อหาน่ารังเกียจอย่างยิ่งหรือมีลักษณะเป็นภัยคุกคาม

(ถ)                  ใช้การกำหนดพร็อกซีไอพีหรือวิธีการอื่น เพื่อปิดบังที่อยู่อาศัยของคุณ ไม่ว่าจะเพื่อหลบเลี่ยงข้อจำกัดเชิงภูมิศาสตร์ของบริการหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม

(ท)                  เล่นเกมบนบัญชีเกมของผู้อื่นเพื่อเพิ่มสถานะ ระดับ หรืออันดับของบัญชีเกมดังกล่าว

(ธ)                  ใช้บริการในลักษณะที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเรา หรือสร้างภาพลักษณ์ในเชิงลบให้แก่เราหรือบริการ หรือขัดขวางมิให้ผู้อื่นใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของคุณลักษณะในบริการ

(น)                  แนะนำ ส่งเสริม เข้าร่วม หรือช่วยเหลือให้บุคคลอื่นใดกระทำการดังที่กล่าวมาข้างต้น หรือ

(บ)                  ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ที่มีผลบังคับใช้

หากคุณพบเห็นผู้ใช้รายอื่นที่ละเมิดฝ่าฝืนกฎกติกาใด เหล่านี้ โปรดรายงานกิจกรรมดังกล่าวให้เราทราบ โดยใช้ฟังก์ชันรายงานการกระทำผิดในเกมหรือส่วนของเกมที่เกี่ยวข้อง หากมี หรือติดต่อเราได้ที่ help@nikke-en.com.

8.            สิทธิความเป็นเจ้าของ บริการ

บริการของเรา ซึ่งรวมถึงเนื้อหาและเกม ถือเป็นสิทธิ์ของเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา บริการของเราอาจยินยอมให้คุณอัปโหลด โพสต์ หรือจัดเก็บรูปภาพและเนื้อหาอื่น ที่คุณเป็นเจ้าของ คุณจะมีสิทธิ์ในฐานะเจ้าของเนื้อหานี้ โดยที่มีเราเป็นผู้ถือใบอนุญาต

เราและบริษัทในเครือของเราและผู้ออกใบอนุญาต เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ สิทธิความเป็นเจ้าของ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในบริการ คุณตกลงที่จะไม่ลบ แก้ไข หรือปิดบังการแจ้งเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสิทธิที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์อื่น ที่อยู่ในหรือประกอบมากับบริการ  คุณเข้าใจและตกลงว่า คุณไม่ได้เป็นเจ้าของผลประโยชน์ในบริการหรือเกมใด หรือเนื้อหาในบริการ บริการ (และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกมของเรา) อาจจะมีกลไกที่ติดตั้งไว้ภายในซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันการมอบความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้ใช้บางรายมากกว่าผู้ใช้รายอื่น (การกระทำเหล่านี้คือการโกงและซอฟต์แวร์จะถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ตรวจจับการโกง”) เราอาจจะเพิ่มหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ตรวจจับการโกงเป็นระยะ ตามที่ดุลยพินิจของเราเห็นว่าจำเป็น บริการและ/หรือซอฟต์แวร์ตรวจจับการโกงอาจจะเก็บรวบรวมและส่งรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเกมของคุณ การเล่นเกม และโปรแกรมหรือกระบวนการที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการโกง โดยจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ในกรณีที่เรามีข้อสรุปตามดุลยพินิจของเราว่าคุณกระทำการโกง คุณตกลงว่าเราอาจจะใช้สิทธิใด หรือทั้งหมดที่เรามีภายใต้ EULA นี้ รวมถึงการบอกเลิก EULA นี้และยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงบริการของเราที่คุณได้รับ นอกจากนี้ หากคุณโกงในเกมหรือบริการของเราหนึ่งอย่าง เราอาจจะยกเลิกใบอนุญาตของคุณในการใช้เกมและบริการทั้งหมดของเรา

แม้ว่าเราจะไม่มีภาระผู้พันในการตรวจติดตามการเข้าถึงหรือการใช้บริการ หรือในการตรวจทานหรือแก้ไขเนื้อหาใด แต่เรายังมีสิทธิ์ในการกระทำการดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการและการเผยแพร่บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตาม EULA นี้ เพื่อปกป้องสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคลใดก็ตามที่เราเชื่อว่าอาจจะถูกข่มขู่คุกคาม เพื่อปกป้องสิทธิและการเยียวยาตามกฎหมายของเรา เพื่อรายงานพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรมหรือเป็นการทำร้ายผู้อื่น หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เราอาจ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ลบหรือปิดใช้งานสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาใด ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราอาจ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ตรวจสอบการละเมิดฝ่าฝืน EULA นี้ หรือการกระทำใดก็ตามที่กระทบต่อบริการ

9.            สินค้าเสมือนจริงและสกุลเงินในเกม

เราอาจนำเสนอคุณลักษณะที่น่าสนใจบางอย่างให้แก่คุณในเกมของเรา ซึ่งคุณต้องจ่ายเงินในการใช้คุณลักษณะดังกล่าว เราต้องได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเพื่อเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ คุณลักษณะเหล่านี้ถือเป็นสิทธิ์ครอบครองของเรา

(ก)                  การซื้อหรือการได้มาซึ่งสินค้าเสมือนจริงและสกุลเงินในเกม ภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณ เราอาจนำเสนอการอัปเกรดและตัวเลือกบางอย่างให้ภายในเกมของเรา ซึ่งคุณสามารถซื้อได้ด้วยสกุลเงินของโลกจริง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ สกุลเงินภายในเกมตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ (“สกุลเงินในเกม”) สกินของตัวละคร สัตว์ขี่ และยานพาหนะ บัตรดิจิทัล บูสต์ประสบการณ์ เกียร์ และการปรับแต่งตามความต้องการอื่น สำหรับตัวละครในเกมของคุณ รวมถึงไอเท็มเพิ่มแบบดิจิทัลอื่น ที่อาจช่วยพัฒนาประสบการณ์ในเกมของคุณได้ในบางลักษณะ (“สินค้าเสมือนจริง”) เว้นแต่จะมีการสื่อสารกับคุณไว้เป็นอื่นภายในฟังก์ชันการใช้งานของเกม สกุลเงินในเกมและสินค้าเสมือนจริงจะโอนจากเกมหนึ่งไปยังอีกเกมหนึ่งไม่ได้ นอกจากนี้ คุณอาจจะสามารถรับสินค้าเสมือนจริงและสกุลเงินในเกมบางอย่างได้โดยไม่มีการซื้อ เช่น รางวัลในเกม เมื่อคุณซื้อสกุลเงินในเกม สินค้าเสมือนจริง หรือตัวเกม (แต่ละรายการเรียกว่าธุรกรรม”) การซื้อของคุณจะดำเนินการผ่านฟังก์ชันที่มีใน App Store หรือแพลตฟอร์มอื่น ที่เราจัดเตรียมไว้ให้คุณ ก่อนทำธุรกรรม คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อตกลงที่ครอบคลุมธุรกรรมของคุณอย่างครบถ้วนแล้ว ไม่ว่าข้อตกลงนั้นจะเป็นเงื่อนไขของ App Store หรือข้อตกลงของแพลตฟอร์มการชำระเงินอื่น (เช่น แพลตฟอร์ม WeGame หรือเงื่อนไขการทำรายการชำระเงินของบุคคลที่สาม) ทั้งนี้อาจจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณภาพและจำนวนครั้งที่คุณสามารถซื้อสกุลเงินในเกม สินค้าเสมือนจริง หรือการทำธุรกรรมในด้านอื่น ของคุณ ตัวอย่างเช่น อาจจะมีวงเงินสูงสุดสำหรับสกุลเงินในเกมที่คุณจะถือไว้ได้ (ในเกม) หรือซื้อในเวลาที่กำหนด หรือจำนวนครั้งสูงสุดของการทำธุรกรรมที่คุณสามารถทำได้ต่อวัน ข้อจำกัดเพิ่มเติมเหล่านี้อาจจะได้รับการสื่อสารถึงคุณผ่านทางฟังก์ชันในบริการ ในบางครั้ง เราอาจปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมของเรา วิธีการเรียกเก็บเงิน และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินในเกม สินค้าเสมือนจริง หรือการซื้อใด และจะประกาศข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไว้ใน EULA นี้ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แยกต่างหาก หรือในเงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่น ที่ประกาศบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเกม หรือตามที่เราแจ้งให้คุณทราบ ยกเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณห้ามไว้ การปรับเปลี่ยน การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่มีการประกาศ และจะรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ EULA นี้ตามการอ้างอิง หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด คุณสามารถยกเลิกการใช้บัญชีเกมของคุณได้ทุกเมื่อ

(ข)                  ใบอนุญาตของคุณในการใช้สินค้าเสมือนจริงและสกุลเงินในเกม สินค้าเสมือนจริงและสกุลเงินในเกมคือวัตถุดิจิทัลและการใช้วัตถุเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมโดย EULA นี้และเงื่อนไขของ App Store  สินค้าเสมือนจริงและสกุลเงินในเกมไม่มีมูลค่าที่เป็นตัวเงิน และไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้ สินค้าเสมือนจริงและสกุลเงินในเกมไม่สามารถโอนได้และซื้อขายไม่ได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ได้มอบให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน สินค้าเสมือนจริงและสกุลเงินในเกมจะเป็นการมอบใบอนุญาตให้ ไม่ใช่การจำหน่าย เราขอมอบใบอนุญาตดังต่อไปนี้ให้คุณ: สิทธิและใบอนุญาตส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สิทธิ์ขาด โอนเปลี่ยนมือไม่ได้ ออกใบอนุญาตช่วงไม่ได้ และมีข้อจำกัด สำหรับการใช้สินค้าเสมือนจริงหรือสกุลเงินในเกมใด ที่คุณได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึง ไม่ว่าจะจากการซื้อหรือได้รับมอบมา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้เกมที่กล่าวถึงและที่อยู่ภายในเกม (เว้นแต่จะมีการสื่อสารกับคุณเป็นอื่นว่าคุณสามารถใช้สิ่งดังกล่าวได้ในเกมหลายเกม) และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยมีข้อกำหนดว่าคุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ EULA นี้และเงื่อนไขของ App Store   เว้นแต่เราจะอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในเกมที่เฉพาะเจาะจง คุณจะต้องไม่ซื้อขายสินค้าเสมือนจริงหรือสกุลเงินในเกมดังกล่าวกับผู้อื่น เราอาจจะยกเลิก เพิกถอน หรือป้องกันการใช้สินค้าเสมือนจริงหรือสกุลเงินในเกมได้ หากเราสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการฉ้อโกงใด และ/หรือมีการแก้ไขความผิดพลาดในการใช้สินค้าเสมือนจริงหรือสกุลเงินในเกมใด ในบัญชีของคุณ

(ค)                  การเปลี่ยนแปลงสินค้าเสมือนจริงและสกุลเงินในเกม เว้นแต่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้จะห้ามไว้ เราอาจจะใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง ทดแทน แทนที่ ระงับ ยกเลิก หรือกำจัดสกุลเงินในเกมหรือสินค้าเสมือนจริงใด รวมถึงความสามารถของคุณในการเข้าถึงหรือใช้สกุลเงินในเกมหรือสินค้าเสมือนจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือมีภาระรับผิดต่อคุณ ดังนั้น หากเราจำเป็นต้องระงับการให้บริการเกมชั่วคราวเพื่อทำการอัปเดต หรือมีเหตุฉุกเฉินที่จะทำให้เราต้องปิดใช้งานบริการของเรา หรือหากเราต้องให้บริการเกมอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจ หรือด้วยเหตุผลอื่น อันเนื่องมาจากมีผู้ใช้จำนวนจำกัดที่ยังคงใช้บริการออนไลน์ของเราต่อเนื่อง คุณตกลงว่าคุณจะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อเรา บริษัทในเครือของเรา กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้ออกใบอนุญาต (“ฝ่ายต่าง ของบริษัท”) ที่เกี่ยวข้องกับ () การเรียกร้องว่าคุณมีผลประโยชน์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ในสกุลเงินในเกมหรือสินค้าเสมือนจริงใด หรือ () การเรียกร้องมูลค่าที่กล่าวอ้างเป็นตัวเงินสำหรับสกุลเงินในเกมหรือสินค้าเสมือนจริงที่สูญเสียจาก (1) การลบหรือการระงับบัญชีของคุณ (2) การปรับแก้เกมที่ส่งผลให้มูลค่าของสินค้าเสมือนจริงหรือสกุลเงินในเกมเปลี่ยนแปลงไป หรือ (3) การปรับเปลี่ยน การบอกเลิก หรือการหมดอายุของ EULA นี้

10.         การขอเงินคืน

ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ (รวมถึงที่อธิบายไว้ในเอกสารต่อท้ายเฉพาะประเทศแต่ละชุดด้านล่าง) หรือนโยบายของ App Store (1) เกม สินค้าเสมือนจริง และสกุลเงินในเกมทั้งหมดจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา ไม่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน และไม่สามารถแลกรับ ขอเงินคืน หรือมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาทางเลือกใด สำหรับเงินหรือสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินในโลกแห่งความเป็นจริงเว้นแต่สิ่งเหล่านั้นจะมีข้อบกพร่อง ไม่พร้อมให้ใช้งาน หรือไม่เป็นไปตามคุณลักษณะจำเพาะที่เราแจ้งไว้ (2) เราอาจจะเพิกถอนใบอนุญาตของคุณที่มีต่อเกม สินค้าเสมือนจริง และ/หรือสกุลเงินในเกมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยจะเป็นไปตาม EULA นี้และไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบหรือมีภาระรับผิดชอบต่อคุณ และ (3) เว้นแต่ที่กฎหมายในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณกำหนดไว้ สิทธิ์ในการเพิกถอนที่ไม่อาจสละได้ในทางสัญญา เมื่อคุณซื้อและใช้เกม สินค้าเสมือนจริง และ/หรือสกุลเงินในเกมใด จะหมายความว่าคุณสละซึ่งสิทธิ์ที่คุณมีในการเพิกถอนข้อตกลงของคุณในการซื้อเกม สินค้าเสมือนจริง และ/หรือสกุลเงินในเกมที่เกี่ยวข้อง และคุณตกลงว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน (หรือการเยียวยาทางเลือกอื่น) ที่เกี่ยวข้องกับเกม สินค้าเสมือนจริง และ/หรือสกุลเงินในเกม นอกจากนี้ คุณยังตกลงว่าสิทธิ์ในการเพิกถอนใด จะหมดอายุทันทีที่มีการซื้อและส่งมอบเกม สินค้าเสมือนจริง และ/หรือสกุลเงินในเกมของคุณ เว้นแต่กฎหมายในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณจะระบุไว้เป็นอื่น เนื้อหาในหัวข้อนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ

11.         การทดสอบแบบเบต้า

ในบางครั้ง เราอาจนำเสนอหนึ่งในบริการของเราในเวอร์ชันแบบเบต้า (“ระบบเบต้า”) ระบบเบต้าจะมีคุณสมบัติเหมือนกับชื่อ ซึ่งก็คือไม่ใช่ระบบในเวอร์ชันที่เปิดตัวเพื่อใช้งานในเชิงพาณิชย์ และไม่มีการรับประกันว่าจะทำงานได้อย่างเหมาะสม และอาจทำให้ส่วนอื่น ของระบบไม่ทำงานอย่างเหมาะสมเช่นกัน เพื่อให้ใบอนุญาตที่มอบให้คุณในหัวข้อที่ 6 ด้านบนครอบคลุมถึงระบบเบต้า (หมายความว่า คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบเบต้า) คุณรับทราบและตกลงยอมรับในเงื่อนไขดังต่อไปนี้เพิ่มเติมจากส่วนที่เหลือของ EULA นี้:

(ก)                  เราอาจจะลบหรือแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเกี่ยวกับระบบเบต้าโดยอัตโนมัติ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ว่าเมื่อใดก็จตาม ตลอดระยะเวลาของการทดสอบระบบเบต้า

(ข)                  เราอาจยุติการทดสอบระบบเบต้าได้ทุกเมื่อ ซึ่งอาจจะทำให้ระบบเบต้าของคุณเล่นไม่ได้ หรือไม่ทำงานอย่างเหมาะสม เมื่อเรายุติการใช้ระบบเบต้า คุณต้องลบตัวอย่างของระบบเบต้าที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณออก รวมถึงเอกสารและสื่อวัสดุทั้งหมดที่คุณได้รับจากเราเกี่ยวกับระบบเบต้า

(ค)                  การใช้ระบบเบต้าจะอยู่ภายใต้การเก็บรักษาความลับของระบบเบต้าดังกล่าว รวมถึงองค์ประกอบทั้งหมดที่มีข้อมูลที่เป็นความลับหมายถึงข้อมูลใดก็ตามที่เราเปิดเผยให้คุณทราบ หรือเข้าถึงได้หรือมอบให้โดยคุณ เกี่ยวกับระบบเบต้า (รวมถึงความคิดเห็นใด ที่มอบให้และตัวเกมเอง) คุณตกลงว่าคุณจะไม่:

(i)                 ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับใด นอกเหนือจากเท่าที่จำเป็นต่อการใช้เระบบเบต้ตาม EULA นี้

(ii)               เก็บข้อมูลที่เป็นความลับไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และใช้ความระมัดระวังในระดับเดียวกับการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของคุณเอง แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การระมัดระวังต้องไม่น้อยไปว่าการดำเนินการที่สมเหตุสมผล

(iii)             ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่เราไม่ได้ให้อนุญาตไว้ และ

(iv)              ไม่ประกาศแจ้งต่อสาธารณะเกี่ยวกับระบบเบต้าหรือบริการ รวมถึงการเผยแพร่หรือการเปิดเผยข้อมูลใด (เช่น ภาพบันทึกหน้าจอและคุณลักษณะจำเพาะ) ที่เกี่ยวข้องกับระบบเบต้า หากยังไม่ได้รับการอนุมัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ซึ่งเราอาจมอบให้หรือระงับไว้ได้ตามแต่ดุลยพินิจของเรา 

(ง)                  การยุติการใช้ระบบเบต้าโดยเรา จะไม่ได้เป็นมูลเหตุให้เกิดการคืนเงินทุกรูปแบบ และการเข้าร่วมในระบบเบต้าของคุณจะไม่ทำให้คุณมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนหรือบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใด รวมถึงเนื้อหาใดก็ตามและสกุลเงินในเกม และ

หากและเมื่อเราปล่อยเวอร์ชันเต็ม (ไม่ใช่เบต้า) ของเกมบางอย่างออกมา และเราอาจจะอนุญาตให้คุณใช้เกมเพื่อใช้งานเวอร์ชันเต็มต่อไป หากเราอนุญาตเช่นนั้น การที่คุณใช้เกมต่อไปจะไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของหัวข้อที่ 11 อีก แต่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือของ EULA นี้

12.         App Storeเกมคอนโซล

หากมีการนำเสนอเกมให้คุณผ่านทาง App Store หรือหากคุณเล่นเกมบนคอนโซล อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมบังคับใช้กับคุณ

เมื่อมีการนำเสนอเกมให้คุณผ่านทาง App Store (ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มือถือหรือคอนโซล) คุณรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขของเอกสารประกอบ B-1 ที่เกี่ยวข้องกับเกมดังกล่าว

13.         ข้อเสนอแนะ

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี ข้อเสนอแนะของคุณจะช่วยให้เราได้พัฒนาปรับปรุง! แต่หากคุณมอบข้อเสนอแนะให้แก่เรา เราต้องการใช้ข้อเสนอแนะดังกล่าวในลักษณะที่เราต้องการและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้คุณ

เรายินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อคิดเห็น และคำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงบริการของเรา (“ข้อเสนอแนะ”) คุณสามารถส่งข้อเสนอแนะได้ทางอีเมลที่ help@nikke-en.com หรือผ่านฟังก์ชันของบริการ (หากมี) หากคุณมอบข้อเสนอแนะให้แก่เรา จะหมายความว่าคุณมอบใบอนุญาตที่ไม่ใช่สิทธิ์ขาด โอนได้ ใช้ได้ทั่วโลก คงอยู่ตลอดไป เพิกถอนมิได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนเต็มจำนวน ปลอดค่าลิขสิทธิ์ พร้อมด้วยสิทธิในการออกใบอนุญาตช่วง ภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด และทั้งหมด ที่คุณถือครองหรือควบคุม ในการคัดลอก ปรับแก้ สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง แจกจ่ายสำเนา ดำเนินการต่อสาธารณะ แสดงในที่สาธารณะ และแสวงหาประโยชน์จากข้อเสนอแนะ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามและไม่ว่าในประเทศใดก็ตาม ใบอนุญาตนี้จะไม่สิ้นไปหรือหมดอายุ หากเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ของเราภายใต้ใบอนุญาตนี่ภายในระยะเวลาหนึ่งปี หากคุณมีสิทธิ์ในข้อเสนอแนะที่ไม่อาจมอบอนุญาตให้แก่เราได้ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ (เช่น ธรรมสิทธิ์และสิทธิส่วนบุคคลอื่น ) คุณจะต้องสละซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวและยินยอมที่จะไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าว คุณเข้าใจและตกลงว่าคุณมอบข้อเสนอแนะให้แก่เราโดยอิสระ และเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อเสนอแนะดังกล่าว และคุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนไม่ว่าในรูปแบบใดสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ คุณรับรองและรับประกันว่า คุณมีสิทธิ์ในข้อเสนอแนะใด ที่คุณมอบให้เรา โดยสิทธิ์นั้นอยู่ในระดับเพียงพอที่จะเป็นการมอบสิทธิ์ให้เราและฝ่ายที่ได้รับผลกระทบดังที่อธิบายไว้ข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว

ในการโพสต์ข้อเสนอแนะดังกล่าว คุณรับรองว่าข้อเสนอแนะของคุณเป็นไปตาม EULA นี้ และคุณจะไม่ใช้คำพูดที่ส่อถึงความลามกอนาจารหรือก้าวร้าวรุนแรง หรือส่งสื่อวัสดุที่เป็นหรืออาจจะมีโอกาสเป็นการหมิ่นประมาท ข่มขู่ หรือสร้างความเกลียดชัง ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นใด เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รายอื่น หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่มีผลบังคับใช้  

14.         นโยบาย DMCA/ลิขสิทธิ์ 

เราเคารพในกฎหมายลิขสิทธิ์และคาดหวังให้ผู้ใช้ของเราดำเนินการในลักษณะเดียวกัน เรามีนโยบายในการยกเลิกบัญชีเกมของผู้ใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งมีการละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือเชื่อว่าได้กระทำการละเมิดสิทธิของผู้ถือลิขสิทธิ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

15.         เว็บไซต์และทรัพยากรของบุคคลที่สาม

ลิงก์สู่ภายนอกจะมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณ แต่เราไม่อาจรับประกันลิงก์เหล่านั้นได้

บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือทรัพยากรของบุคคลที่สาม เราแสดงลิงก์เหล่านี้ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการบนหรือที่ได้มาจากเว็บไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น รวมถึงลิงก์ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าว คุณรับทราบว่าคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งปวงอันเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้เว็บไซต์หรือทรัพยากรใด ของบุคคลที่สาม

16.         ค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูลและอุปกรณ์มือถือ

นี่คือการเตือนให้ทราบว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้บริการของเรา

คุณต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ค่าธรรมเนียมมือถือ การส่งข้อความ และการใช้ข้อมูล ก่อนใช้บริการ คุณควรทำความเข้าใจหรือสอบถามผู้ให้บริการของคุณเกี่ยวกับอัตราค่าบริการที่คุณอาจจะต้องจ่าย

17.         บริการและการปรับเปลี่ยน EULA

เมื่อเราอัปเดต EULA นี้ คุณต้องตกลงยอมรับเวอร์ชันที่มีการอัปเดตถึงจะสามารถใช้บริการของเราต่อไปได้ นอกจากนี้ เรายังมีอิสระในการอัปเดตส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามของบริการตามที่เราเห็นสมควร ดังนั้น เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าเราสามารถกระทำการดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

เราอาจ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) อัปเดต EULA นี้ได้ทุกเมื่อ ตามแต่โอกาสที่เราเห็นว่าจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หากเราทำการอัปเดต คุณจะได้รับแจ้งให้ตกลงยอมรับใน EULA ที่อัปเดตแล้วในครั้งถัดไปที่คุณเข้าใช้บริการ หรือเมื่อมีการสื่อสารถึง EULA ที่อัปเดตแล้วกับคุณ คุณต้องยอมรับการอัปเดตเหล่านี้เพื่อให้สามารถใช้บริการต่อไปได้

เราอาจส่งโปรแกรมแก้ไข ข้อมูลอัปเดต หรือการอัปเกรดไปที่บริการ ซึ่งต้องมีการติดตั้งเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เราอาจจะอัปเดตบริการจากทางไกลโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ และคุณยินยอมให้เราใช้โปรแกรมแก้ไข ข้อมูลอัปเดต หรือการอัปเกรดดังกล่าว หากอุปกรณ์ของคุณตั้งค่าป้องกันการอัปเดตอัตโนมัติได้ คุณอาจจะเข้าถึงบริการไม่ได้จนกว่าจะอัปเดตบริการบนอุปกรณ์ของคุณด้วยตัวเอง เราอาจแก้ไข ระงับ ยุติ เปลี่ยน ทดแทน หรือจำกัดสิทธิการเข้าถึงของคุณที่มีต่อบริการได้ทุกเมื่อ ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ คุณรับทราบว่าคุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลตัวละคร ความก้าวหน้าในเกม การปรับรูปแบบเกมตามความต้องการ หรือข้อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เกมบางอย่างและองค์ประกอบอื่น ที่มีความจำเพาะของบริการ ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม โดยที่เราไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ หลังจากที่เราส่งโปรแกรมแก้ไข ข้อมูลอัปเดต หรือการอัปเกรดไปที่บริการแล้ว คุณตกลงว่าเราจะไม่มีภาระผู้พันด้านการซ่อมบำรุงหรือสนับสนุนใด เกี่ยวกับบริการ

ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เราอาจเปลี่ยนแปลงราคาของบริการ เกม สินค้าเสมือนจริง สกุลเงินในเกม หรือเนื้อหาได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือมีภาระรับผิดชอบต่อคุณ

18.         การปฏิเสธการรับประกัน

เราไม่ให้การรับประกันใด เกี่ยวกับบริการ

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริการจะได้รับการจัดหาให้ตามสภาพโดยไม่มีการรับประกันในทุกรูปแบบ ทั้งนี้จะไม่เป็นการจำกัดถึงเนื้อความที่กล่าวถึงมาก่อนหน้า ฝ่ายต่าง ของบริษัทขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งถึงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นการส่วนตัว และการไม่ละเมิดสิทธิ์ รวมถึงการรับประกันใด อันเกิดจากวิธีการติดต่อหรือใช้การซื้อขาย ฝ่ายต่าง ของบริษัทไม่รับประกันว่าบริการจะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ หรือพร้อมใช้งานโดยไม่มีสิ่งรบกวน มีความปลอดภัย หรือปลอดจากข้อผิดพลาด ฝ่ายต่าง ของบริษัทไม่รับประกันถึงคุณภาพ ความถูกต้อง ความเหมาะสมต่อเวลา ความเป็นจริง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของบริการ

19.         ข้อจำกัดความรับผิด

หัวข้อนี้จะจำกัดสิ่งที่คุณสามารถเรียกร้องคืนได้จากเราในกรณีของข้อพิพาท

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต ฝ่ายต่าง ของบริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณในทุกกรณีสำหรับ:

(ก)                  การสูญเสียผลกำไร

(ข)                  การสูญเสียรายได้

(ค)                  การสูญเสียเงินออม

(ง)                  การสูญเสียข้อมูล หรือ

(จ)                  ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม ไม่ได้ตั้งใจ เป็นผลสืบเนื่อง เป็นกรณีพิเศษ เป็นไปเพื่อการลงโทษ หรือเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง

อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ EULA นี้หรือบริการ หรือความล่าช้าหรือความไม่สามารถใช้หรือการขาดฟังก์ชันการทำงานของบริการ แม้แต่ในกรณีที่หนึ่งในฝ่ายต่าง ของบริษัทเป็นผู้กระทำผิด ละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดที่เคร่งครัด การชดใช้ความเสียหาย ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ หรือกรณีอื่น และแม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงโอกาสความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม  นอกจากนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต ความรับผิดโดยรวมของฝ่ายต่าง ของบริษัท อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ EULA นี้หรือบริการ จะต้องไม่เกินไปกว่า: () จำนวนเงินรวมทั้งหมดที่คุณได้ชำระไป (หากมี) หรือจำนวนเงินที่คุณต้องชำระให้แก่เรา สำหรับเกมหรือบริการบางอย่างที่เป็นประเด็น ในระหว่างช่วงเวลาหก (6) เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความรับผิดดังกล่าว หรือ () หาก () ไม่มีผลบังคับใช้ ให้ถือใช้ยอดเงินที่มูลค่าห้าสิบดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ($50 USD) ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับความเสียหายเหล่านี้ จะยังคงมีผลบังคับใช้ แม้ว่าการเยียวยาใด ก็ตามไม่อาจชดเชยได้อย่างเพียงพอ และเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของมูลเหตุที่เป็นการต่อรองเจรจาระหว่างคุณกับเรา

ไม่ว่าเนื้อความก่อนหน้าจะกล่าวไว้อย่างไรก็ตาม ประเทศ รัฐ จังหวัด หรือเขตอำนาจทางกฎหมายอื่น บางแห่ง ไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันหรือข้อจำกัดความรับผิดบางอย่าง ดังที่ระบุไว้ข้างต้น ดังนั้นเงื่อนไขข้างต้นอาจจะไม่มีผลใช้กับคุณ ในทางกลับกัน ในเขตอำนาจทางกฎหมายบางอย่าง ข้อยกเว้นและข้อจำกัดที่กล่าวถึงไว้นั้น จะมีผลใช้ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของเขตอำนาจทางกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังอาจมีสิทธิตามกฎหมายเพิ่มเติมในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณ และไม่มีเนื้อหาใดใน EULA นี้ที่จะริดรอนสิทธิตามกฎหมายที่คุณพึงมีในฐานะผู้บริโภคของบริการ

20.         การชดใช้ความเสียหาย

หากมีคนฟ้องร้องเราจากการที่คุณละเมิด EULA นี้ หรือการที่คุณเข้าถึง/ใช้บริการ คุณตกลงที่จะปกป้องเราและชดใช้ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีให้เราในการดำเนินคดีดังกล่าว

คุณตกลงที่จะชดใช้ (ในอีกแง่หนึ่งก็คือจ่ายชดเชยความสูญเสียใด และทั้งหมดที่เกิดขึ้น) จ่ายค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี และปกป้องฝ่ายต่าง ของบริษัทและพนักงานของบริษัท เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้รับจ้าง และผู้แทนอื่น ให้ปลอดจากการฟ้องร้อง การเรียกร้อง การดำเนินการ ความสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมของพยานผู้เชี่ยวชาญ) อันเกิดจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับ: () การเข้าถึงหรือการใช้บริการ หรือ () การกล่าวอ้างที่หากพิสูจน์ว่าเป็นจริงแล้ว จะก่อให้เกิดการละเมิด EULA นี้โดยคุณ คุณตกลงที่จะจ่ายเงินคืนให้เราสำหรับยอดชำระใด ที่เราจ่ายไปหรือสูญเสีย ไม่ว่าจะตามการพิพากษาของศาลหรือการจ่ายเพื่อระงับคดีความ ตามสาระสำคัญใด ที่ครอบคลุมอยู่ในหัวข้อที่ 20

21.         การบอกเลิกข้อตกลง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิก EULA นี้ตามที่เราเห็นสมควร โดยจะเป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้  เหตุผลที่เราอาจบอกเลิก EULA นี้จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ หากเราชะลอข้อเสนอเกมของเราในภูมิภาคของคุณ หากคุณฝ่าฝืน EULA นี้ หรือหาก App Store ยกเลิกบัญชี App Store ของคุณ

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เราอาจจะระงับ แก้ไข หรือยกเลิกสิทธิของคุณในการเข้าถึงและใช้บริการ รวมถึงเกม สินค้าเสมือนจริง และเนื้อหาใด โดยไม่มีภาระรับผิดชอบหรือต้องแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่ () เรายุติการให้บริการเกมให้แก่ผู้ใช้โดยทั่วไปในสถานการณ์ที่คล้ายกัน () คุณละเมิดเงื่อนไขใด ของ EULA นี้ (รวมถึงเงื่อนไขของ App Store และนโยบายของเราที่ระบุไว้ใน EULA นี้) () เจ้าของ App Store ที่เกี่ยวข้องยกเลิกบัญชี App Store ของคุณ หรือ () เราพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นที่จะต้องระงับหรือปรับแก้สิทธิ์การเข้าถึงและการใช้บริการโดยคุณ หรือยกเลิก EULA นี้ตามดุลยพินิจของเรา นอกจากนี้ คุณอาจจะยกเลิก EULA นี้ได้โดยการลบและยกเลิกการติดตั้งเกมบนอุปกรณ์ใด และทั้งหมดของคุณ หรือโดยการลบบัญชี App Store ของคุณ  การระงับหรือการปรับแก้สิทธิการใช้งานของคุณและการใช้บริการโดยคุณ จะส่งผลให้คุณไม่สามารถเข้าถึงและใช้คุณลักษณะบางอย่างหรือทั้งหมดได้ โดยจะเป็นไปตามการพิจารณาด้วยดุลยพินิจของเรา เมื่อมีการบอกเลิก EULA นี้ สิทธิ์ที่มอบให้แก่คุณจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ คุณอาจจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ใด หรือสิทธิ์ใน EULA นี้ได้อีก  ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เราอาจจะใช้ดุลยพินิจของเราเพื่ออนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้บริการต่อไปได้หลังจากอกเลิกดังกล่าว

หากกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดไว้ การบอกเลิก EULA นี้จะไม่ต้องใช้คำตัดสินจากศาลเพื่อให้การบอกเลิกมีผลบังคับใช้ หรือไม่ต้องใช้หมายแจ้งที่นำแจ้งโดยพนักงานเดินหมายเพื่อเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการบอกเลิก

การชำระเงินและค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะถูกบอกเลิกหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้

หัวข้อดังต่อไปนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่า EULA จะสิ้นสุดลงแล้ว: 8 (สองวรรคแรกเท่านั้น) 13, 19, 20, 22 จนถึง 25 และวรรคนี้ของหัวข้อที่ 21

22.         การระงับข้อพิพาทและกฎหมายที่กำกับควบคุม

คุณตกลงยอมรับในกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ หากมีข้อพิพาทระหว่างเรา เราตกลงว่าจะดำเนินการแก้ไขผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ โดยที่เราแต่ละฝ่ายจะออกค่าใช้จ่ายของตนเอง

(ก)                  กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณตกลงว่าข้อพิพาท ความขัดแย้ง ความแตกต่าง หรือการฟ้องร้องใด อันเกิดจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ EULA นี้ เกม หรือบริการ รวมถึงการมีอยู่ ความสมบูรณ์ในการบังคับใช้ การตีความ การปฏิบัติตามสัญญา การละเมิดหรือการบอกเลิกข้อตกลง หรือข้อพิพาทใด เกี่ยวกับภาระผูกพันที่ไม่ใช่ในทางสัญญา อันเกิดขึ้นจากหรือมีเหตุเกี่ยวกับ EULA นี้ เกม หรือบริการ (รวมเรียกว่าข้อพิพาท”) จะได้รับการแก้ไขตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยไม่มีการอ้างอิงถึงตัวเลือกของกฎระเบียบแห่งกฎหมาย และไม่รวมถึงบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศปี .. 1980 กฎหมายหรือกฎระเบียบใด ที่กำหนดว่าเนื้อหาของสัญญาจะต้องถูกวิเคราะห์ตีความเทียบกับฉบับร่าง จะไม่มีผลบังคับใช้กับ EULA นี้

(ข)                  การระงับข้อพิพาท ข้อพิพาทใดก็ตามจะถูกส่งเรื่องและได้รับการตัดสินที่จะถือเป็นอันสิ้นสุดโดยการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งดำเนินงานโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (“SIAC”) ภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการของ SIAC เวลาที่มีการนำส่งหนังสือบอกกล่าวเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ กฎระเบียบดังกล่าวจะถือว่าถูกรวมเข้าไว้ในข้อตกลงตามการอ้างอิงในหัวข้อนี้

(ค)                  กฎระเบียบว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยจะมีการพิจารณาตัดสินในสิงคโปร์และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการดำเนินการ องค์คณะจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการสาม (3) ราย โดยคู่กรณีแต่ละฝ่ายจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหนึ่งรายภายในสามสิบ (30) วันหลังจากที่มีการนำส่งหมายแจ้งเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะได้รับการยืนยันโดย SIAC และอนุญาโตตุลาการทั้งสองรายจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ และต้องตกลงกันเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการคนที่สามภายในสิบ (10) วันหลังจากที่พวกเขาได้รับการยืนยันจาก SIAC หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือหากอนุญาโตตุลาการสองรายไม่สามารถตกลงกันได้ภายในสิบ (10) วัน เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการคนที่สาม อนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะได้รับการแต่งตั้งโดยเลขาธิการใหญ่ของ SIAC อนุญาโตตุลาการจะต้องตัดสินชี้ความเสียหายดังกล่าวเฉพาะตามที่ได้รับอนุญาตให้ชี้ขาดได้เกี่ยวกับ EULA นี้

(ง)                   ค่าใช้จ่าย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของตนเอง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา) ของการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวใด แต่จะมีเงื่อนไขว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการฝ่ายละเท่า กัน

(จ)                  คำสั่งห้ามเพื่อบรรเทาความเสียหาย ไม่ว่าเนื้อหาก่อนหน้าจะขัดกับ EULA นี้อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องขอใช้อำนาจจากศาลในเขตอำนาจทางกฎหมายเสมอ สำหรับการขอคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาความเสียหายทางกฎหมายหรือที่มีความยุติธรรมอื่นใด

23.         การห้ามมอบโอนสิทธิ์

คุณไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิใน EULA นี้ให้แก่บุคคลอื่น

คุณต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิ์ใน EULA นี้ ไม่ว่าจะโดยผลบังคับแห่งกฎหมายหรืออื่น หากยังไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ความพยายามใด ในการโอนหรือมอบสิทธิ์ใน EULA โดยปราศจากการความยินยอมดังกล่าว จะถือว่าเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าหัวข้อนี้จะระบุชื่อไว้อย่างไรก็ตาม เราจะสามารถโอนหรือมอบสิทธิ์ใน EULA นี้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด จากข้อกำหนดที่กล่าวถึงก่อนหน้า EULA นี้จะมีผลผูกพันและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ผู้สืบทอด และผู้รับมอบโอนสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต

24.         บทเบ็ดเตล็ด

EULA นี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดของเรา (ไม่มีการให้คำมั่นสัญญานอกเหนืออื่นใด) ภาษาทางการคือภาษาอังกฤษ หากส่วนต่าง ของ EULA ไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนที่เหลือจะยังคงบังคับใช้ได้เต็มรูปแบบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากเราไม่ได้บังคับใช้ส่วนใดก็ตามของ EULA นี้ จะไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ดำเนินการในอนาคต หรือเราจะไม่บังคับใช้สิทธิ์อื่น ของเรา เว้นแต่ในกรณีของ App Store บุคคลอื่นนอกเหนือจากคุณหรือเราจะไม่สามารถบังคับใช้ EULA ได้

(ก)                  ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ EULA นี้และเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่อ้างถึงใน EULA นี้ จะถือว่าเป็นความเข้าใจเบ็ดเสร็จและเป็นสิทธิ์เฉพาะระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับบริการ และจะใช้แทนความเข้าใจหรือข้อตกลงใด และทั้งหมดที่ทำด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้าระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับบริการ

(ข)                  ภาษา EULA ฉบับนี้ทำขึ้นเป็นฉบับแรกในภาษาอังกฤษ ฉบับแปลใด ก็ตามของข้อตกลงฉบับนี้จะมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต คุณยอมสละสิทธิ์ใด ก็ตามที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายของประเทศของคุณ ในการขอให้เขียนหรือบัญญัติ EULA นี้ในภาษาอื่นใด

(ค)                  การเป็นโมฆะบางส่วน EULA อธิบายถึงสิทธิตามกฎหมายบางอย่าง คุณอาจมีสิทธิอื่นๆ ภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณ EULA ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิใด ของคุณภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณ หากกฎหมายของเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณไม่อนุญาตให้กระทำได้ ดังที่ระบุข้างต้น ข้อจำกัดและการยกเว้นการรับประกันและการเยียวยาใน EULA นี้ อาจจะไม่ได้มีผลใช้กับคุณเนื่องจากเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณอาจจะไม่อนุญาตให้จำกัดหรือยกเว้นในสถานการณ์ที่มีความเฉพาะของคุณ ในกรณีที่ข้อกำหนดบางส่วนของ EULA นี้ถูกศาลหรือองค์คณะทางตุลาการที่มีอำนาจ ตัดสินว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะบังคับใช้ได้เฉพาะตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ตามที่กฎหมายกำหนด และเงื่อนไขส่วนที่เหลือของ EULA นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ต่อไป

(ง)                   การไม่สละสิทธิ์คุณและการดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการของเรา จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิอื่นใดภายใต้ EULA นี้ เว้นแต่ที่มีเขียนไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรใน EULAการที่เราไม่ได้บังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใด ของ EULA นี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว การสละซึ่งสิทธิ์หรือข้อกำหนดใด จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยหนึ่งในผู้แทนที่รับมอบอำนาจของเรา เว้นแต่ที่จะมีระบุไว้อย่างชัดแจ้งใน EULA นี้ การใช้สิทธิ์การเยียวยาใด โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใต้ EULA นี้ จะเป็นไปโดยไม่กระทบต่อสิทธิ์การเยียวยาอื่น ที่มีภายใต้ EULA หรือส่วนอื่น

(จ)                  สถานะของคุณ คุณไม่ได้หรือจะไม่กระทำการในนามของบุคคลใด ที่:

            . อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรหรือข้อจำกัดการส่งออกที่กำหนดโดยสหประชาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา (เช่น รายชื่อสัญชาติที่ได้รับการกำหนดเป็นพิเศษและรายชื่อบุคคล (“รายชื่อ SDN”) หรือนิติบุคคลต้องห้าม) คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สหราชอาณาจักร (รวมถึงรายชื่อรวมของเป้าหมายการคว่ำบาตรทางการเงิน) สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกใด (รวมถึงรายชื่อบุคคล คณะบุคคล และนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การลงโทษทางการเงิน) หรือรายชื่อบุคคลต้องห้ามอื่น ที่กำหนดโดยหน่วยงานในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจเหนือคุณ (บุคคลใด ที่ถูกระบุว่าเป็น "บุคคลที่ถูกจำกัด")

            . ดำเนินการจากหรือที่ตั้งอยู่หรือมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศหรือดินแดนที่เป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตรอย่างครอบคลุม (“ดินแดนที่ถูกคว่ำบาตร”)

(ฉ)                  การปฏิบัติตามกฎระเบียบการค้าทั่วไป ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบการควบคุมการส่งออกและมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่ใช้บังคับทั้งหมดของสหประชาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และหน่วยงานของรัฐบาลอื่น ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่ากฎหมายการค้า”) คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายการค้าหรือที่อาจเสี่ยงต่อการทำให้เราละเมิดกฎหมายการค้าใด หากเรามีเหตุผลที่สามารถเชื่อได้ว่าคุณเป็นบุคคลต้องห้าม อยู่ใน หรือพำนักอยู่ในดินแดนที่ถูกคว่ำบาตร หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ละเมิดกฎหมายการค้าหรืออาจเสี่ยงต่อการทำให้เราละเมิดกฎหมายการค้าใด เราอาจพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว ในการดำเนินการใด และที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ขอให้คุณยุติการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายการค้า ปิดใช้งานหรือระงับการให้บริการ ยกเลิกการให้บริการโดยมีผลทันที หรือการดำเนินการแก้ไขเยียวยาอื่น

(ช)                  สิทธิของบุคคลที่สาม เว้นแต่ที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 12 บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของ EULA นี้ จะไม่มีสิทธิ์ในการบังคับใช้เงื่อนใด ที่มี

25.         ข้อมูลติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด เกี่ยวกับ EULA นี้หรือเกม โปรดติดต่อเราได้ทางที่อยู่อีเมลของฝ่ายสนับสนุนของเรา

ตาราง B-1: เงื่อนไขของ App Store

หากคุณดาวน์โหลดเกมจาก App Store ไม่ว่าเนื้อหาใดใน EULA นี้จะกล่าวไว้อย่างไรก็ตาม คุณจะยอมรับและตกลงว่า:

·         เรา ไม่ใช่ App Store จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเกม

·         App Store ไม่มีภาระผู้พันในการบำรุงรักษาหรือสนับสนุนเกม

·         หากเกมไม่สามารถปฏิบัติตามการรับประกันของตน (ที่มี) คุณจะสามารถแจ้ง App Store และ App Store จะคืนเงินให้คุณสำหรับราคาที่คุณซื้อเกม (ตามความเกี่ยวข้อง) และภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต App Store จะไม่มีภาระผูกพันด้านการรับประกันอื่น ทุกด้านเกี่ยวกับเกม การฟ้องร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่มีส่วนมาจากการไม่ได้ปฏิบัติตามการรับประกันใด จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียว

·         App Store จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดการการเรียกร้องใด ที่คุณมี หรือการเรียกร้องของบุคคลที่สามใด เกี่ยวกับเกมหรือการที่คุณครอบครองและใช้เกม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การเรียกร้องเกี่ยวกับความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (2) การเรียกร้องใด ที่กล่าวอ้างว่าเกมไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่มี และ (3) การเรียกร้องอันเกิดขึ้นภายใต้ข้อกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายที่คล้ายกัน

·         ในกรณีที่บุคคลที่สามเรียกร้องว่าเกมหรือการครอบครองและการใช้เกมของคุณ ไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลนั้น เราจะรับผิดชอบการสืบสวน การต่อสู้คดี การชดใช้เพื่อระงับคดีความ และปลดเปลื้องการเรียกร้องความเสียหายใด อันเกิดจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ตามขอบเขตที่ EULA นี้กำหนดไว้

·         App Store และสำนักงานสาขาของ App Store คือผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามของ EULA นี้ และเมื่อคุณยอมรับ EULA นี้ App Store จะมีสิทธิ์บังคับใช้ EULA นี้ต่อคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามของ EULA

·         คุณรับรองและรับประกันว่า (1) คุณไม่ได้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการห้ามส่งสินค้าของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดให้เป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้าย และ (2) คุณไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือจำกัดใด ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

·         นอกจากนี้ คุณยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการของบุคคลที่สามที่มีทั้งหมดหรือข้อตกลงอื่นที่คล้ายกัน เมื่อใช้เกม


 

ตาราง C-1: นโยบายการสตรีม

บทนำ

เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับเกมของคุณและสนับสนุนความสนใจของคุณในการสร้างวิดีโอการเล่นเกม ไม่ว่าจะแบบไลฟ์สดหรือบันทึกเทปไว้ (“วิดีโอ”)  ซึ่งเป็นการแบ่งปันประสบการณ์การเล่นเกมของคุณกับผู้อื่น โดยใช้รูปภาพ วิดีโอ เสียงประกอบ ดนตรีในเกม หรือสินทรัพย์อื่น จากเกมของเรา (“เนื้อหา”) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าในกรณีส่วนใหญ่นั้น การใช้เนื้อหาของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา จะถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิของเรา นโยบายฉบับนี้ช่วยให้คุณทราบถึงสิทธิที่มีอยู่อย่างจำกัดที่เรามอบให้คุณ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่คุณมีเกี่ยวกับเนื้อหาของเรากับสาธารณะทั่วไปในวิดีโอของคุณ

การใช้เนื้อหาของเราในวิดีโอจะต้องจำกัดอยู่เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น เว้นแต่มีระบุไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้นโยบายการสตรีมนี้:

คุณสามารถใช้เนื้อหาของเราในวิดีโอของคุณเพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น เว้นแต่มีระบุไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้นโยบายการสตรีมนี้ ดังนั้น คุณจะต้องไม่ออกใบอนุญาตการใช้เนื้อหาในวิดีโอของคุณให้แก่บริษัทหรือบุคคลอื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น หรือเพื่อการใช้ในเชิงพาณิชย์อื่นใด โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้กระทำการได้จากเรา โปรดทราบว่าเราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้วิดีโอของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ วิดีโอใด ก็ตามของคุณที่ใช้เนื้อหาของเรา ต้องมีการแสดงความคิดเห็น การเล่นเกม หรือความคิดริเริ่มที่แปลกใหม่เพียงพอในการจัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้หรือเพื่อส่งเสริมการขาย โดยจะเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ตัวอย่างวิดีโอที่จะไม่ถือว่ามีคุณสมบัติตรงตามนโยบายฉบับนี้ คือคลิปของฉากตัดจากเกมหรือการบันทึกเสียงประกอบจากเกมบางเกม (โดนไม่มีการแสดงความคิดเห็นที่พูดถึงฉากตัดหรือเสียงประกอบ)

อย่างไรก็ตาม เราอนุญาตให้คุณรับค่าการชำระเงินได้จากสองวิธีการ โดยมีข้อกำหนดว่าคุณต้องปฏิบัติตามเนื้อหาส่วนอื่น ของนโยบายการสตรีมนี้

·         การแสวงหาผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินจากวิดีโอของคุณที่ใช้เนื้อหาของเราผ่านโฆษณาที่นำเสนอโดยแพลตฟอร์ม ซึ่งโฮสต์วิดีโอของคุณอยู่ เช่น YouTube หรือ Twitch “แพลตฟอร์ม”)

·         การรับบริจาคผ่านลิงก์การบริจาคที๋โพสต์อยู่บนโปรไฟล์ของคุณหรือในคำอธิบายวิดีโอบนแพลตฟอร์ม

วิธีการเผยแพร่วิดีโอโดยคุณ:

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ EULA ที่มีและนโยบายการสตรีม คุณจะสามารถสร้างวิดีโอได้โดยใช้เนื้อหาของเรา และคุณมีอิสระในการเผยแพร่วิดีโอดังกล่าวบนเว็บไซต์ที่ผู้ชมได้รับอนุญาตให้ดูวิดีโอเหล่านี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม เราเข้าใจว่าเว็บไซต์บางแห่งอาจเสนอบริการชำระเงินล่วงหน้าให้แก่คุณ หากเว็บไซต์ที่โฮสต์วิดีโอเหล่านี้ให้บริการฟรีเพื่อให้ผู้ชมได้ดูวิดีโอ คุณจะสามารถเผยแพร่วิดีโอบนเว็บไซต์ดังกล่าวได้

สิ่งที่คุณจะต้องไม่ใส่เข้าไปในวิดีโอของคุณที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของเรา:

ในวิดีโอใดก็ตาม (ไม่ว่าจะแห่งใดก็ตามที่เชื่อมโยงใกล้กับหรืออยู่บนเว็บเพจเดียวกับวิดีโอ) คุณจะต้องไม่ใส่เนื้อหาใด ที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้ที่ต้องห้ามภายใต้ EULA และเนื้อหาดังต่อไปนี้:

·         สิ่งใดก็ตามที่อาจสื่อเป็นนัยว่าวิดีโอได้รับการสร้างขึ้นโดยพวกเรา หรือเรารับรองคุณหรือวิดีโอของคุณ (เว้นแต่คุณจะมีความสัมพันธ์ด้านการรับรองกับเรา ตามที่ครอบคลุมโดยข้อตกลงที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือข้อตกลงอื่น แยกต่างหาก)

·         ข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการโกง การแฮ็ก การแสวงหาประโยชน์ บั๊ก หรือโปรแกรมของบุคคลที่สาม รวมถึงลิงก์ไปยังการดำเนินการใด ดังที่กล่าวถึงก่อนหน้า หรือ

·         การใช้เนื้อหาของเราซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หรือทำให้เราเสื่อมเสีย หรือเมื่อพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแล้วพบว่า อาจจะสร้างความเสียหายต่อมูลค่า ค่าความนิยม หรือชื่อเสียงของเรา บริษัทในเครือ ผลิตภัณฑ์ เนื้อหา หรือแบรนด์ของเรา

·         พฤติกรรมหรือการกระทำใดก็ตามที่ละเมิดศีลธรรมและจริยธรรมของสาธารณะ

เกณฑ์ความเหมาะสมต่อกลุ่มผู้ชม - ดูแลวิดีโอของคุณให้มีความเหมาะสมตามข้อกำหนดดังนี้:

วิดีโอของคุณควรสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติด้านเกณฑ์ความเหมาะสมต่อกลุ่มผู้ชมสำหรับเกมตามความเกี่ยวข้อง และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะต้องไม่มีเนื้อหาที่อาจจะฝ่าฝืนเกณฑ์ความเหมาะสมต่อกลุ่มผู้รับชมแบบ “T” ของคณะกรรมการจำแนกเกณฑ์ความเหมาะสมต่อกลุ่มผู้ชมซอฟต์แวร์สิ่งบันเทิง (“ESRB”) หรือเกณฑ์ในกลุ่ม “16” ของสำนักงานสารสนเทศเกมแห่งภาคพื้นยุโรป (“PEGI”)

การเปิดเผยข้อมูล - คุณต้องระบุตัวตนของเราว่าเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เนื้อหาของเรา และปฏิเสธการรับรองของเรา:

ในวิดีโอใดก็ตามที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของเราที่คุณมอบให้ คุณต้องระบุข้อความปฏิเสธให้เห็นได้ชัดเจน (ไม่ว่าจะในตอนต้นของวิดีโอ หรือหากเป็นการไลฟ์สตรีม ต้องระบุไว้ใกล้วิดีโอด้วยตัวหนังสือที่เห็นได้ชัด) ดังนี้:

·         ส่วนต่าง ของเนื้อหาที่ระบุไว้ให้ในที่นี้ รวมถึงเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด จะเป็นของและถือสิทธิ์โดย Proxima Beta Pte. Limited หรือผู้ออกใบอนุญาตของพวกเขา และสิทธิทั้งปวงในและต่อเนื้อหาเดียวกันนี้จะสงวนไว้โดย Proxima Beta Pte. Limited เนื้อหานี้ไม่ได้เป็นเนื้อหาทางการของ Proxima Beta Pte. Limited และไม่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติโดย Proxima Beta Pte. Limited 

ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมบางส่วน:

เราอาจจะยกเลิกสิทธิของคุณในการโฮสต์ เผยแพร่ หรือจัดหาให้ผู้อื่นเข้าถึงวิดีโอที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของเราได้ เพื่อเหตุผลทางด้านธุรกิจหรือเหตุผลอื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือมีภาระรับผิดชอบต่อคุณ ตามแต่ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว  ในกรณีดังกล่าวนั้น เราอาจจะ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ติดต่อคุณหรือเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการยกเลิกสิทธิดังกล่าวที่มีต่อวิดีโอดังกล่าวใด