ไทย
English
日本语
한국어
ไทย
Deutsch
中文(简体)
English (Global)
Português (Brasil)
Dutch
Melayu
Polski
Bahasa Indonesia
Italiano
Français
Español (América Latina)

GODDESS OF VICTORY: NIKKE

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตล่าสุด: [2023-03-23]

ขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา! เราคำนึงถึงข้อกังวลที่คุณมีเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและ
ขอบคุณในความไว้วางใจและความมั่นใจของคุณที่มีต่อเรา

โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ใช้กับเว็บไซต์ทางการ ("เว็บไซต์") และ Goddess of Victory: Nikke ("เกม") เท่านั้น ทั้งในเวอร์ชัน PC ("เวอร์ชัน PC") และเวอร์ชันมือถือ (“เวอร์ชันมือถือ”) หากคุณใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใด โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
นั้น ๆ

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ตนเองมี คุณสามารถหาข้อมูลการติดต่อของเราได้จากที่นี่

เพื่อจุดประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์
และเกมคือ Proxima Beta Pte. จำกัด

สรุป

นี่คือสรุปข้อมูลที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยคลิก 'ข้อมูลเพิ่มเติม'

ข้อมูล
ประเภทใดบ้างที่เรา
ต้องการ
เพื่อ
สามารถให้บริการ
เว็บไซต์และเกม

 • หากคุณใช้เว็บไซต์ของเรา เราจำเป็นจะต้องรวบรวมที่อยู่อีเมลหรือ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลอุปกรณ์ (ว่าคุณใช้อุปกรณ์ iOS หรือ Android และใช้อุปกรณ์รุ่นใด) และที่อยู่ IP ของคุณเพื่อให้คุณสามารถ
  ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับเกมได้
 • หากคุณลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการเกม เราจำเป็นต้องทราบข้อมูลบาง
  ประเภทของคุณเพื่อนำมาเตรียมการก่อนให้บริการ โดยเราจะสร้าง Open ID ซึ่งเป็น ID ภายในสำหรับบัญชีของคุณ คุณอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม
  เพื่อช่วยให้เราตั้งบัญชีของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเกมของคุณและ
  เขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่
 • หากคุณเลือกตั้งค่าโพรไฟล์ของคุณโดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดีย เราจะรวบ
  รวมข้อมูลที่ผู้ให้บริการบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณให้มาเพื่อสร้างโพรไฟล์ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงชื่อ รูปโพรไฟล์ โทเค็นผู้ใช้ และ Open ID
 • เพื่อรักษาการทำงานที่ราบรื่นของเกม (ซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การ
  แก้ไขข้อบกพร่องหรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายไปจนถึงการปรับปรุงฟังก์ชัน
  การทำงาน) เราจะประมวลผลข้อมูลอุปกรณ์และเครือข่ายตามปกติ (เช่น ที่อยู่ IP ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์ ตลอดจนตัวระบุที่สร้างโดยแอปและระบบปฏิบัติการ)
 • หากคุณต้องการติดต่อเรา เราจะเก็บข้อมูลบางประการไว้ (เช่น อีเมลของ
  คุณ ภาพหน้าจอใด ๆ ที่คุณส่งถึงเรา) เพื่อให้สามารถตรวจสอบและตอบ
  กลับข้อกังวลของคุณได้

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เราจะนำ
ข้อมูลที่ได้
จากคุณไป
ใช้งาน
อย่างไร

 • เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตั้งค่าบัญชีของคุณ ช่วยให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์และเกมได้ รวมถึงส่งมอบประสบการณ์เกมที่ตอบความต้องการของคุณ เปิดใช้งานการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้สำหรับเกม บันทึกความคืบหน้าของคุณ ติดตามการทำงานของเกมว่าดำเนินไปอย่างปลอดภัย แก้ไขข้อบกพร่อง เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงเกม ปกป้องผู้ใช้ ตรวจสอบโครงการริเริ่มทางการตลาดของเรา เปิดใช้งานธุรกรรม แก้ไขข้อสงสัยของผู้ใช้ ส่งข่าวสารและอัปเดตเกี่ยวกับเกมโดยได้รับความยินยอมจากคุณ รวมถึงเพื่อเป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและใช้บังคับสิทธิ์ทางกฎหมายของเรา

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เราเผยแพร่ข้อมูลของ
คุณกับใครบ้าง

 • เราใช้บุคคลภายนอกและทำงานร่วมกับเราในเครือของเราเพื่อช่วยให้เรามอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ (เช่น ความจำเป็นในการสำรองข้อมูลความคืบหน้าของคุณ รวมถึงการประมวลผลการชำระเงิน การสำรวจ และการทำการตลาดของเรา)
 • ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกทั้งหมดที่ให้บริการแก่เราถูกห้ามไม่ให้เก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นในกรณีที่จําเป็นสำหรับเกม (เช่น เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่อธิบาย
  ไว้ข้างต้น)
 • ในบางกรณี เราอาจถูกศาลกำหนดหรืออยู่ภายใต้ข้อผูกพันตามกฎหมาย (เช่น หมายค้นหรือหมายศาลที่ถูกต้อง) เพื่อเปิดเผยข้อมูลบางประการ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เรานำข้อมูลของคุณไปประมวลผล ณ ที่ใด

 

 • ตามสัญญาของเราที่มีกับคุณ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลนอกสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่เพื่อจุดประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • เรามีเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ในสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา และเซิร์ฟเวอร์สำหรับเกมในเยอรมนี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และการใช้เกมของคุณจะขึ้น
  อยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ นอกจากนี้เรายังมีทีมสนับสนุน วิศวกร และทีมอื่น ที่ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์และเกม รวมถึงทีมจากสิงคโปร์ด้วย
 • สำหรับผู้ใช้จาก EEA/UK การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเราในเครือของเราไปยังบุคคลภายนอกจะใช้มาตรการป้องกันที่ใช้บังคับ เช่น การรวมข้อสัญญาตามมาตรฐาน การได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า หรือการคำนึงถึงการประเมินความเพียงพอ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูลของ
คุณถูกเก็บรักษาไว้
นานเท่าใด

 • เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณเอาไว้ในช่วงระยะเวลาที่คุณยังใช้บัญชีของคุณกับเกมนี้อยู่ หรือตราบเท่าที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อบรรลุจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวม (ตามที่อธิบายไว้เพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) จากนั้น เราจะลบหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นนิรนามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ฉันจะใช้
สิทธิ์ในการ
เป็นเจ้าของข้อมูลของ
ฉันได้
อย่างไร

 • เขตอำนาจศาลบางแห่งให้สิทธิ์เฉพาะแก่ผู้ใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลของพวกเขา ดังนั้นคุณอาจมีสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือรับสำเนาข้อมูลของคุณ หรือลบข้อมูลของคุณ หรือจำกัดหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เราจะแจ้ง
ให้คุณ
ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลง
อย่างไร

 • การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถูกโพสต์ที่นี่ นอกจากนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล
เพิ่มเติม

 


ยินดีต้อนรับสู่ GODDESS OF VICTORY: NIKKE!

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบาย เมื่อไหร่ อย่างไร และทำไม เมื่อพูดถึงการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ทางการ (“เว็บไซต์”) และ GODDESS OF VICTORY: NIKKE (“เกม”) ทั้งบนเวอร์ชัน PC (“เวอร์ชัน PC”) และเวอร์ชันมือถือ (“เวอร์ชันมือถือ”) และกำหนดทางเลือกและสิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น โปรดอ่านโดย
ละเอียด เนื่องจากเป็นเรื่องที่จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ ตลอดจนวิธีที่
คุณสามารถควบคุมข้อมูลได้

 

โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้กับเว็บไซต์และเกมเท่านั้น หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใด โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ

หากคุณไม่ยินยอมให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ชี้แจงไว้ โปรดงดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอ และหยุดใช้งานเกมทันที เมื่อมีการใช้งานเกม จะถือว่าคุณรับทราบวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

เพื่อจุดประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และเกมคือ Proxima Beta Pte. จำกัด (“เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”)

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ตนเองมี คุณสามารถหาข้อมูลการติดต่อของเราได้จากที่นี่ นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของเราได้ที่ dpo@nikke-global.com เรามีตัวแทนเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันข้อมูลระบุไว้ ที่นี่

1.               คุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน (“คุกกี้”) เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใช้บริการเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อจัดวางในอุปกรณ์ของคุณแล้ว จะสามารถทำให้เรามอบคุณสมบัติและการทำงานบางอย่างแก่คุณได้ หากต้องการทราบนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติม คลิกที่นี่

2.               ผู้เยาว์

ผู้เยาว์จะต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์และเกมไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด ยกเว้นในกรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้ความยินยอม (เท่าที่ตัวเลือกนี้มีให้ในเขตอำนาจศาลของคุณ) ผู้เยาว์จะต้องไม่ใช้งานเกมเพื่อจุดประสงค์ใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมดังกล่าว หากคุณเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่ลงทะเบียนด้วยความยินยอมของคุณ และคุณต้องการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ หรือวิธีที่คุณจะสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณโปรดดูที่ข้อ "ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง" ที่ด้านล่าง

คำว่าผู้เยาว์ เราหมายถึงผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือในกรณีของประเทศที่กำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันไป เราจะหมายถึงอายุที่แตกต่างกัน สำหรับผู้ใช้งานที่อยู่ในบางประเทศ เราได้ระบุอายุขั้นต่ำที่เกี่ยวข้อง วันที่ล่าสุดของนโยบายนี้ไว้ในตารางด้านล่าง ไม่ว่าในกรณีใด คุณควรตรวจสอบกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีอายุเกินอายุขั้นต่ำที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าวไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น หากคุณเชื่อว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์อายุต่ำกว่าที่ระบุโดยปราศจากความยินยอมตามกฎหมาย หรือหากคุณคือบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้ใช้และมีความประสงค์จะเพิกถอนความยินยอม โปรด
ติดต่อเรา

เรานำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ดังต่อไปนี้เพื่อ:

อายุขั้นต่ำของผู้ใช้งาน

อาร์เจนตินา

13

ออสเตรเลีย

18

บังกลาเทศ

18

บราซิล

18

โคลอมเบีย

18

กัมพูชา

18

แคนาดา

13

เขตเศรษฐกิจยุโรป

16

อินโดนีเซีย

21

ญี่ปุ่น

18

คาซัคสถาน

18

มาเลเซีย

18

เม็กซิโก

18

เมียนมา

18

นิวซีแลนด์

16

ไนจีเรีย

13

ฟิลิปปินส์

18

เซอร์เบีย

15

สิงคโปร์

13

แอฟริกาใต้

18

เกาหลีใต้

14

ศรีลังกา

18

สวิตเซอร์แลนด์

16

ไทย

20

สหราชอาณาจักร

13

สหรัฐอเมริกา

13

 

3.               เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

ข้อนี้จะแสดงรายละเอียดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บจากคุณ และอธิบายถึงสาเหตุของการเก็บข้อมูลดังกล่าว

ในกรณีที่เป็นผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในบราซิล เขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ไทย หรือสหราชอาณาจักร ส่วนนี้ยังระบุถึงมูลฐานทางกฎหมายที่เราใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลของท่านอีกด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้งาน

มูลฐานทางกฎหมาย (หากมี)

สำหรับเว็บไซต์

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชี Level Infinite (หากคุณเลือกที่จะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Level Infinite): UID, โทเค็น, อีเมล, ชื่อผู้ใช้

https://account.levelinfinite.com/privacypolicy.html

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อเชื่อมโยงบัญชีเกมของคุณกับบัญชี Level Infinite ของคุณตามคําขอของคุณ

จําเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณเพื่อจัดหาเกม

ข้อมูลอุปกรณ์: ว่าคุณใช้อุปกรณ์ iOS หรือ Android และใช้อุปกรณ์รุ่นใด ที่อยู่ IP

เรานำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ดังต่อไปนี้เพื่อ 

 • อนุญาตให้คุณลง
  ทะเบียนล่วงหน้าสำหรับ
  เกมได้
 • แจ้งให้คุณทราบว่าคุณ
  ลงทะเบียนเกมสำเร็จ
  หรือไม่ และ
 • แจ้งให้คุณทราบเมื่อเกมพร้อมให้ดาวน์โหลด

จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของเราเพื่อให้คุณใช้งานเกมได้

ที่อยู่อีเมล (ทุกภูมิภาค ยกเว้นสาธารณรัฐเกาหลี) หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (สาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้น) (ไม่บังคับ)

สำหรับการส่งข่าวสาร กิจกรรม และรายการส่งเสริมบริการที่เกี่ยวข้องกับเกม

เราจะจัดเก็บรวบรวมและ
ใช้ข้อมูลดังกล่าวต่อเมื่อ
ได้รับความยินยอมจาก
คุณ

สำหรับทั้งเวอร์ชัน PC และเวอร์ชันมือถือของเกม

ข้อมูลที่คุณแจ้งให้ทางเราทราบ (ไม่ว่าจะแจ้งโดยตรงหรือแจ้งผ่านบุคคลภายนอก) 

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้เยี่ยมชม: รหัสผู้เยี่ยมชม, Open ID

เราจะใช้ข้อมูลนี้สร้างบัญชี
เกมของคุณตามที่คุณได้ร้องขอ

จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของเราเพื่อให้คุณใช้งานเกมได้

ข้อมูลโซเชียลมีเดีย (หากคุณเลือกเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย โดยใช้เครือข่ายดังต่อไปนี้)

 • ผ่าน Facebook: ชื่อ, Facebook, UID, ชื่อ, รูปโพรไฟล์, โทเค็นผู้ใช้, Open ID, โทเค็นสำหรับธุรกิจ
 • ผ่าน Google: ID ผู้ใช้งาน Google, ชื่อเล่น, รูปโพรไฟล์, โทเค็นผู้ใช้, Open ID
 • ผ่าน Twitter: รหัสผู้ใช้ Twitter, ชื่อเล่น, รูปโพรไฟล์, โทเค็นผู้ใช้, และ Open ID
 • ผ่าน Line: ID ผู้ใช้ Line, ชื่อเล่น, รูปโพรไฟล์, โทเค็นผู้ใช้, Open ID
 • ผ่าน Apple: ID ผู้ใช้ Apple, ชื่อเล่น, รูปโพรไฟล์, โทเค็นผู้ใช้, Open ID

เราจะใช้ข้อมูลนี้สร้างบัญชี
ของคุณสำหรับใช้งานเกม
ตามที่คุณได้ร้องขอ

จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของเราเพื่อให้คุณใช้งานเกมได้

ข้อมูลการส่งอีเมล: ที่อยู่อีเมล

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งการแจ้ง
เตือนถึงคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างบัญชีเกม
ของคุณ (เช่น รหัสยืนยัน) และเพื่อขอรับความยินยอม
จากผู้ปกครองในการเข้าร่วม
เกม (หากเกี่ยวข้อง)

จำเป็นต้องทำสัญญากับ
คุณเพื่อให้บริการเกมและส่งรหัสยืนยัน

ข้อมูลสนับสนุนลูกค้า (ในแอป อีเมล เว็บไซต์):

 • ผ่านแอป: ชื่อ, Open ID, รุ่นอุปกรณ์, เวอร์ชันแอปพลิเคชัน, ระดับแบตเตอรี่, ความแรงของสัญญาณ WiFi, พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ยังว่างบน โทรศัพท์, ประเภทเครือข่าย, เวอร์ชัน iOS, แพลตฟอร์ม, ผู้ให้บริการ, รหัสประเทศ และรูปถ่าย เพื่อแสดงปัญหา (ไม่บังคับ)
 • ผ่านเว็บไซต์: ชื่อ, Open ID, รุ่นอุปกรณ์, ที่อยู่อีเมล (ไม่บังคับ)
 • ผ่านอีเมล: ชื่อ, ที่อยู่อีเมล
 • สำหรับทุก: รายละเอียดตั๋ว คำร้อง การร้องเรียนและการจัดการ

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหา เช่น การบรรเทาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและจุดบกพร่อง และปรับปรุงบริการของเรา

จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของเราเพื่อให้คุณใช้งานเกมได้

ข้อมูลการสำรวจ (ผ่าน IMUR) (ข้อมูลที่รวบรวมได้) (ไม่บังคับ):

 • ผ่านลิงก์: อายุ เพศ รายได้ การศึกษา (ไม่บังคับ) ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นเกมและพฤติกรรมการเล่นเกม
 • ในแอป: อายุ เพศ รายได้ การศึกษา (ไม่บังคับ) ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นเกมและพฤติกรรมการเล่นเกม ID ผู้ใช้ และ Open ID

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้ของเราให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อปรับปรุงการเกมโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

เราจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ

ข้อมูลที่ได้จากการใช้งานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกม

XWID: XWID ของคุณที่เราสร้างขึ้น

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อการเข้าสู่
ระบบของผู้เยี่ยมชมและการ
แก้ไขปัญหา

การใช้ตัวระบุนี้เพื่อเข้าสู่
ระบบและแก้ไขปัญหา
ของผู้เยี่ยมชมเป็น
ผลประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของเรา

ที่อยู่ IP

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณใช้
งานเกมและเชื่อมต่อกับ
เซิร์ฟเวอร์ของเราได้

จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของเราเพื่อให้คุณใช้งานเกมได้

ข้อมูลการรายงานข้อมูลทั่วไป: ID เกม, แหล่งที่มาของไคลเอ็นต์, รหัสเซสชัน, เวลาของกิจกรรม, IP ไคลเอ็นต์, ประเทศ, จังหวัด, เมือง, รหัสผู้ให้บริการ, Open ID, ชื่อกิจกรรม, ระบบปฏิบัติการ, เวอร์ชัน OS, เวอร์ชัน SDK, ประเภทเครือข่าย, ID ชุดข้อมูล, เวอร์ชันแอป, ID ช่องล็อกอิน, รุ่นอุปกรณ์, แบรนด์อุปกรณ์, ความกว้าง
ของหน้าจอ, ความสูงของหน้าจอ, ชื่อ CPU, คอร์ของ CPU, ความถี่ของ CPU, ชื่อ GPU, ROM ทั้งหมด, ภาษาของระบบ

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้ข้อมูลนี้เพื่อ
จุดประสงค์ในการ
วิเคราะห์เกมเพื่อ
ตรวจสอบการทำงานของเกมเป็นผลประโยชน์ที่
ชอบด้วยกฎหมายของเรา

ข้อมูลการแจ้งเตือน / ประกาศในเกม: Open ID

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งการแจ้ง
เตือนในเกมและประกาศเกี่ยวกับเกมให้กับคุณ

เราจะส่งการแจ้งเตือน
เกี่ยวกับเกมให้กับคุณ
โดยได้รับความยินยอม
จากคุณ

ข้อมูลการตรวจสอบข้อมูล: รหัสข้อผิดพลาด, ข้อความแสดงข้อ
ผิดพลาด, ชื่อ SDK, เวอร์ชัน SDK, URL คำขอ, เนื้อหาการตอบสนอง, ID ลำดับ, สเตจ, บันทึก, ข้อมูลทั่วไปสำหรับการ
รายงานข้อมูล

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง และเพื่อทำความเข้าใจถึงประสิทธิภาพและการปฏิสัมพันธ์ของ SDK ของเรา

การใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องและตรวจสอบประสิทธิภาพของ SDK ถือเป็นเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

ข้อมูลการแจ้งเตือนของระบบ: โทเค็นอุปกรณ์และโทเค็น FCM (ข้อความ
คลาวด์ของ Firebase)

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบบนอุปกรณ์ของคุณ
เกี่ยวกับเกม

การใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเกมถือ
เป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

ข้อมูลการปฏิบัติตาม:

 • สำหรับการยืนยันอีเมล: Open ID, โทเค็น, ภูมิภาค, ชื่อผู้ใช้, อีเมล
 • สำหรับการตรวจสอบบัตรเครดิต: open ID, โทเค็น, ภูมิภาค, ชื่อผู้ใช้, หมายเลขบัตรเครดิต, วันหมดอายุ, CVC, นามสกุล, ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมเกม

การตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎการ
กำหนดอายุที่ใช้บังคับ ถือเป็นผลประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมายของเรา

ข้อมูลเกม (รวมถึงข้อมูลบันทึก):

 • Open ID
 • ที่อยู่ IP
 • รหัสบทบาท, บัญชีเกม, ชื่อเล่นของผู้ใช้, รหัสประเทศ, เวอร์ชันระบบอุปกรณ์, แบรนด์อุปกรณ์, IDFV, รุ่นอุปกรณ์, ผู้ผลิตอุปกรณ์, ชื่ออุปกรณ์, ความละเอียดหน้าจอ, การวางแนวหน้าจอ, รุ่น CPU, ข้อมูลหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU), RAM, ไคลเอ็นต์ IP ส่งออก, หน่วยความจำโทรศัพท์, รหัสการเข้าสู่ระบบช่อง, ชื่อผู้ให้บริการ, ประเภทเครือข่าย, ความแรงของสัญญาณ และการรายงานข้อมูลที่ฝังอยู่
 • สถิติการเล่นเกม (รวมถึงระดับของ
  ผู้เล่นและประสิทธิภาพในเกม)
 • ข้อมูลเกมจาก Unity 3D: (สำหรับ Android) แฮช Android ID, (สำหรับ IOS) IDFV

เรานำข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อเก็บรักษาบันทึกการ
  เข้าสู่ระบบและการ
  ดำเนินการของบัญชีผู้ใช้
 • เพื่อพัฒนาปรับปรุงเกม
 • เพื่อจุดประสงค์ด้านการ
  รักษาความปลอดภัยและการยืนยันตัวตน
 • เพื่อข้อเสนอแนะและ
  ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่น
  เกมและความคืบหน้า และ

เพื่อติดตามการกำหนด
ค่าผู้ใช้ที่ออกจากระบบ
ระหว่างแอปที่มีคีย์
ลายมือชื่อเดียวกันและ
เพื่อจุดประสงค์ในการ
ต่อต้านการฉ้อโกง

Open ID: การระบุบันทึกของผู้ใช้ จัดเก็บข้อมูลเกม (รวมถึงระดับและความคืบหน้า) และอนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เกมนั้น เป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา

ที่อยู่ IP: จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา เนื่องจากอนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เกม

ข้อมูลเกมและสถิติการเล่นเกมอื่น : จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาของเราในการให้บริการเกม

ข้อมูลความผิดพลาด (CrashSight):

 • สำหรับ Android: ชื่ออุปกรณ์, รุ่นอุปกรณ์, หน่วยความจำโทรศัพท์, อัตราการใช้งาน CPU, รุ่น CPU, เวอร์ชันระบบของอุปกรณ์, แบรนด์อุปกรณ์, ROM, RAM, สถาปัตยกรรม CPU, สถานะรูท, พื้นที่ว่างในการ์ด SD ภายนอกที่เหลืออยู่, หน่วยความจำที่เหลือ, ไม่ว่าจะใช้โปรแกรมจำลอง, ข้อมูลกระบวนการทำงาน เวลาของระบบ XWID ชื่อกระบวนการ ประเภทเครือข่าย เวอร์ชันแอปพลิเคชัน ชื่อแพ็คเกจแอปพลิเคชัน เวอร์ชัน SDK หมายเลขเวอร์ชัน SDK / ชื่อ
  แอปพลิเคชันและหมายเลขเวอร์ชัน
 • สำหรับ iOS: ชื่ออุปกรณ์, รุ่นอุปกรณ์, หน่วยความจำโทรศัพท์, อัตราการใช้งาน CPU, รุ่น CPU, เวอร์ชันระบบของอุปกรณ์, ROM, RAM, สถาปัตยกรรม CPU, สถานะรูท, หน่วยความจำที่เหลือ, ไม่ว่าจะใช้โปรแกรมจำลอง, ข้อมูลกระบวนการทำงาน, เวลาของระบบ, ชื่อกระบวนการ, ประเภทเครือข่าย, เวอร์ชันแอปพลิเคชัน, ชื่อแพ็คเกจแอปพลิเคชัน, เวอร์ชัน SDK, หมายเลขเวอร์ชัน SDK / ชื่อแอปพลิเคชันและหมายเลขเวอร์ชัน, IDFV

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องและปรับความเข้ากันได้ให้เหมาะสม

การใช้ข้อมูลนี้เพื่อรับรองความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเกมถือเป็น
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วย
กฎหมายของเรา

ข้อมูลแชท (ข้อความฟรี):

ข้อมูลแชท: Open ID

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการโพสต์เพื่อสื่อสารของท่านกับผู้ใช้รายอื่น

จำเป็นต้องทำสัญญากับ
คุณเพื่อให้บริหารเกมและเปิดใช้งานการสื่อสาร
ระหว่างผู้ใช้

ข้อมูลบริการวิเคราะห์ (APAS): ภูมิภาคของผู้ใช้ (ประเทศ, จังหวัด, เมือง, ID ผู้ให้บริการ, ภูมิภาค, ที่อยู่ IP) ข้อมูลอุปกรณ์ (เวอร์ชันแอปพลิเคชัน, ID
แอปพลิเคชัน, ข้อมูลแบตเตอรี่, ความแรงของ WiFi, พื้นที่ว่าง, ประเภทเครือข่าย, เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ, ชื่อระบบ
ปฏิบัติการ, ผู้ให้บริการ, รหัสประเทศ, ภาษาของอุปกรณ์, ความละเอียดของอุปกรณ์, แบรนด์, ผู้ผลิต, รุ่นอุปกรณ์, RAM, ROM และ CPU ข้อมูล, ข้อมูล GPU, ข้อมูลเฟรมเกม, ความแรงของสัญญาณมือถือ, เวลาเดินทางไปกลับของเครือข่าย, รับ/ส่งไบต์ของเครือข่าย, ข้อมูลเหตุการณ์ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ/ชำระเงิน, XWID, ความล่าช้าของเครือข่าย, อัตราการสูญหายของกลุ่มข้อมูล, จำนวนแอป Android)

เราใช้ข้อมูลนี้สำหรับข้อเสนอแนะและการวิเคราะห์การเล่นเกมเพื่อพัฒนาปรับปรุง
ประสบการณ์เกม

การใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้ข้อ
เสนอแนะและข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมและความคืบหน้าเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ
เรา

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรายงานสถิติ
สำคัญจากกระบวนการล็อกอินและ
อัปเดตเกม: ชื่อกิจกรรม หมายเลขสเตจ ชื่อสเตจ สถานะสเตจ รหัสข้อผิดพลาด
ของสเตจ json พิเศษ เวลาสเตจ

 

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความ
เข้าใจอัตราความสำเร็จของ
กระบวนการเข้าสู่ระบบและ
อัปเดต

การใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจอัตราความสำเร็จของกระบวนการเข้าสู่ระบบ (และตำแหน่งที่ผู้ใช้ออกจากระบบ) รวมถึงกระบวนการอัปเดต (ไม่ว่ากระบวนการอัปเดตเกมจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตาม) ถือเป็นเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา

ข้อมูลการลบบัญชี (H5): อีเมล ภูมิภาค Open ID โทเค็นผู้ใช้

 

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณ
สามารถลบบัญชีของคุณได้
ตามคำขอของคุณ

จำเป็นต้องทำสัญญากับ
คุณเพื่อลบบัญชีตาม
คำขอของคุณ

ข้อมูลการชำระเงิน: Open ID, ประเทศ, รหัสบทบาท, รุ่น CPU, รุ่นอุปกรณ์, สกุลเงิน, เวอร์ชัน SDK, เวอร์ชัน
แอปพลิเคชัน, ประเภทเครือข่าย, IDFV, จำนวนเงินที่ซื้อ

 

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณ
สามารถใช้ฟังก์ชันการชำระ
เงินในเกมได้

จำเป็นต้องทำสัญญากับ
คุณในการให้บริการเกม จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติการซื้อของคุณ และเพื่อกู้คืนรายการที่ซื้อ

 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัย: รายการซอฟต์แวร์ที่แฮ็กหรือฉ้อโกง, ข้อมูลหน้าจอในเกม, การตั้งค่าระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์, ข้อมูลอุปกรณ์รวมถึงแบรนด์โทรศัพท์มือถือ, รุ่น, โครงสร้าง CPU, รุ่น CPU, เวอร์ชันเคอร์เนล, ความละเอียด, แพ็คเกจแอปพลิเคชันของซอฟต์แวร์แฮ็ก, หน่วยความจำที่ใช้งานได้, จุดเชื่อมต่อ
Wi-Fi, รายการ APK ที่ติดตั้งและแอปที่กำลังทำงานอยู่, สถานะเจลเบรก (iOS)

 

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อรับรอง
ความปลอดภัยของบริการ
เกม (เช่น ผ่านฟังก์ชัน
ป้องกันการฉ้อโกง)

การใช้ข้อมูลนี้เพื่อ
ตรวจจับและป้องกันการ
ฉ้อโกงในเกมเป็นผล
ประโยชน์ที่ชอบด้วย
กฎหมายของเรา

สำหรับเวอร์ชัน PC เท่านั้น

ข้อมูลการชำระเงิน (Midasbuy): รายการที่ซื้อและค่าใช้จ่าย, เวลา, วันที่และสกุลเงินที่ซื้อ, รหัสคำสั่งซื้อ, Open ID, รหัสผู้เล่น, ประเทศ, ยอดคงเหลือในบัญชีเกม, และประวัติการซื้อ

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณ
สามารถใช้ฟังก์ชันการชำระ
เงินในเกม PC ได้

การใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถชำระเงินในเกม และตรวจสอบประวัติการซื้อของคุณเพื่อกู้คืน
รายการที่ซื้อ เป็น
ผลประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของเรา

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถิติ
การได้มาซึ่งผู้ใช้งาน: ตัวแทนผู้ใช้ (เช่น Safari หรือ Chrome หรือ Mozille หรือ IE) PC UUID, เขตเวลา, ความละเอียด, ที่อยู่ IP, ภาษา (และข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ สำหรับการรายงานข้อมูล)

 

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์
กระบวนการได้มาซึ่งผู้ใช้และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดเกมมาจากที่ใด (Facebook, Google, Steam, Epic เป็นต้น)

การใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำ
ความเข้าใจกระบวนการ
ได้มาซึ่งผู้ใช้ เป็นผล
ประโยชน์ที่ชอบด้วย
กฎหมายของเรา

ข้อมูลเกมจาก Unity 3D: PC UIID

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามการกำหนดค่าผู้ใช้ที่ออกจาก
ระบบระหว่างแอปที่มีคีย์ลายมือชื่อเดียวกันและเพื่อ
จุดประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกง

การใช้ข้อมูลนี้เพื่อป้องกันการโกงและทำความ
เข้าใจการตั้งค่าของผู้ใช้ เป็นผลประโยชน์ที่ชอบ
ด้วยกฎหมายของเรา

ข้อมูลความผิดพลาด (CrashSight):

ที่อยู่ Mac PC, การ์ดแสดงผล, GPU, CPU, หน่วยความจำกายภาพ, หน่วยความจำเสมือน, GUID ที่สร้างโดยสุ่มของ API ระบบ, ชื่อกระบวนการ, เวอร์ชันของแอปพลิเคชัน, เวอร์ชัน SDK, ข้อมูล SDK, การรายงานข้อมูลที่ฝัง, ความละเอียด, ไฟล์ดัมพ์

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องและปรับความเข้ากันได้ให้เหมาะสม

การใช้ข้อมูลนี้เพื่อรับรองความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเกมถือเป็น
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วย
กฎหมายของเรา

สำหรับเวอร์ชันมือถือเท่านั้น

ข้อมูลการวิเคราะห์/การทำโพรไฟล์ (Appsflyer):

 • ข้อมูลทางเทคนิค: ประเภทเบราว์เซอร์, ประเภทและรุ่นของอุปกรณ์, CPU, ภาษาของระบบ, หน่วยความจำ, เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ, สถานะ Wi-Fi, การประทับเวลาและโซนเวลา, พารามิเตอร์การเคลื่อนไหวของอุปกรณ์และผู้ให้บริการ
 • ตัวระบุทางเทคนิค: ที่อยู่ IP, ตัวแทนผู้ใช้, IDFA, Google Advertising ID, Open ID
 • ข้อมูลการมีส่วนร่วม: การคลิกโฆษณาของลูกค้า, การแสดงโฆษณาที่เข้าดู, ผู้ชมหรือเซ็กเมนต์ที่มีการระบุแหล่งที่มาของแคมเปญโฆษณา, ประเภทของโฆษณาและหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันที่แสดงโฆษณาดังกล่าว, หน้าเว็บบนเว็บไซต์ของลูกค้าที่ผู้ใช้ปลายทางเข้าชม URL จากเว็บไซต์ที่อ้างอิง, การดาวน์โหลดและการติดตั้งแอปพลิเคชัน, และการโต้ตอบอื่น , กิจกรรมและการดำเนินการอื่น ที่ลูกค้าเลือกที่จะวัดและวิเคราะห์ภายในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของตน (เช่น การเพิ่มลงในรถเข็น, การซื้อในแอป, การคลิก, เวลามีส่วนร่วม เป็นต้น)
 • รหัสอินสแตนซ์ Firebase ที่สร้างโดย Firebase และ Open ID จะได้รับการประมวลผลโดย Appsflyer
 • รหัสการติดตั้ง Firebase ที่สร้างโดย Firebase สำหรับการ
  ติดตั้งแต่ละครั้งจะได้รับการประมวลผลโดย Appsflyer

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุแหล่ง
ที่มาของโฆษณา

การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำโพรไฟล์เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงที่มาของโฆษณา เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้ของเราปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาอย่างไร ถือเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

เราใช้รหัสโฆษณาของ Google โดยได้รับความ
ยินยอมจากคุณ

การใช้ Firebase Instance ID เพื่อเพิ่ม
อัตราการซื้อในเกมของ
ผู้ใช้ใหม่ผ่านแพลตฟอร์มของ Google ถือเป็น
ผลประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของเรา

 

 

ข้อมูลการวิเคราะห์/การทำโพรไฟล์ (Firebase):

 • การรวบรวมการใช้งาน Firebase ตามค่าเริ่มต้น: มิติข้อมูลอุปกรณ์ของผู้ใช้และเหตุการณ์ในแอป เช่น จำนวนผู้ใช้และเซสชัน, ระยะเวลาเซสชัน, ระบบปฏิบัติการ, รุ่นอุปกรณ์, ภูมิศาสตร์, การเปิดใช้งานครั้งแรก, การเปิดแอป, การอัปเดตแอป, การซื้อในแอป
 • Firebase รวบรวมมิติข้อมูล
  อุปกรณ์ต่อไปนี้: อายุ, App Store, เวอร์ชันแอป, ประเทศ, แบรนด์อุปกรณ์, หมวดหมู่อุปกรณ์, รุ่นอุปกรณ์, เวลาเปิดครั้งแรก, เพศ, ความสนใจ, ภาษา ใหม่/สร้างขึ้นแล้ว, เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ
 • Firebase จะรวบรวมเหตุการณ์
  ต่อไปนี้ในแอปโดยอัตโนมัติ: การวิเคราะห์โฆษณา เช่น การคลิกโฆษณา, การเข้าถึงโฆษณา, การแสดงโฆษณา, การสืบค้นโฆษณา, การวิเคราะห์แอปพลิเคชัน เช่น การใช้แอป, การล้างแอป, ข้อขัดข้องของแอป, การลบแอป, การวิเคราะห์การชำระเงินแอป, การอัปเดตแอปและการใช้การวิเคราะห์, การวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ เช่น การคลิกเว็บ, การดาวน์โหลดเบราว์เซอร์, การแจ้งเตือน, ความคืบหน้าของวิดีโอ, การวิเคราะห์การค้นหา
 • Ad ID และ IDFA
 • Firebase Instance ID และ Open ID

เราใช้ข้อมูลนี้สำหรับการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
แอป

เราใช้ Firebase Instance ID เพื่อเพิ่มอัตราการซื้อใน
เกมของผู้ใช้ใหม่ผ่าน
แพลตฟอร์มของ Google

การใช้ข้อมูลนี้เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของโฆษณาของเราและ
เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดียิ่งขึ้น เป็นผล
ประโยชน์ที่ชอบด้วย
กฎหมายของเรา

 

ข้อมูลการวิเคราะห์/การทำโพรไฟล์ (Facebook):

 • ข้อมูลติดต่อ: ชื่อ ที่อยู่อีเมล และ
  หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลกิจกรรม: ข้อมูล เช่น การเยี่ยมชมไซต์, การติดตั้งแอป, การซื้อผลิตภัณฑ์, ข้อมูลที่รวบรวมและถ่ายโอนเมื่อผู้คนเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปด้วยการเข้าสู่ระบบ Facebook หรือ Social Plugins (เช่น ปุ่มถูกใจ (ปุ่ม Like)) ไม่รวมข้อมูลที่สร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับแพลตฟอร์มของเราผ่านการเข้าสู่ระบบ Facebook, Social Plugins
 • ข้อมูลที่แฮช: รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ในการได้มาซึ่งผู้ใช้และเพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
โฆษณาของเรา

การใช้ข้อมูลนี้เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของโฆษณาของเรา รวมถึงเพื่อมอบ
ประสบการณ์การเล่นเกมที่ดียิ่งขึ้น เป็นผล
ประโยชน์ที่ชอบด้วย
กฎหมายของเรา

 

 

4.               ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บและเผยแพร่อย่างไร

ตามสัญญาของเราที่มีกับคุณ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลนอกสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่เพื่อจุดประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เรามีเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ในสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา และเซิร์ฟเวอร์สำหรับเกมในเยอรมนี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และการใช้เกมของคุณจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ นอกจากนี้เรายังมีทีมสนับสนุน วิศวกร และทีมอื่น ที่ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์และเกม รวมถึงทีมจากสิงคโปร์ด้วย

 

สำหรับผู้ใช้จาก EEA/UK การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเราในเครือของเราไปยังบุคคลภายนอกจะใช้มาตรการป้องกันที่ใช้บังคับ เช่น การรวมข้อสัญญาตามมาตรฐาน การได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า หรือการคำนึงถึงการประเมินความเพียงพอ

ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เราจะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกทราบเฉพาะ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แก่:

5.               ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และนโยบายการเข้าถึง ซึ่งจำกัดการเข้าถึงระบบและเทคโนโลยีของเรา และเรายังคุ้มครองข้อมูลผ่านการใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี เช่น การเข้ารหัส แต่การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และพยายามรักษามาตรการดังกล่าวไว้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราก็มิอาจรับรองความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านบริการเกมหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ การส่งข้อมูลใด ของท่าน จึงถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง

 

6.               การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะไม่เก็บข้อมูลของคุณนานเกินความจำเป็นในการตอบสนองจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องที่ชี้แจงไว้ข้างต้น เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้ดำเนินการเช่นนั้น หากเราเก็บรักษาข้อมูลของคุณเกินกว่าระยะเวลาการเก็บรักษาที่อธิบายไว้โดยละเอียดชัดเจนด้านล่าง ตัวอย่างเช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะเก็บข้อมูลแยกต่างหากจากข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลของคุณ โปรดดูที่ระยะเวลาที่อธิบายไว้โดยละเอียดชัดเจนด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการเก็บรักษา

ข้อมูลเว็บไซต์

1 ปี หลังจากการลงทะเบียนล่วงหน้าเสร็จสมบูรณ์ หากคุณร้องขอให้ลบข้อมูล ข้อมูลจะถูกลบภายใน 7 วัน หลังจากการร้องขอของคุณ

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชี Level Infinite

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้เยี่ยมชม

ข้อมูลบริการส่งอีเมล

XWID

ข้อมูลการรายงานข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการติดตามตรวจสอบข้อมูล

ข้อมูลเกม (รวมถึงข้อมูลบันทึก)

 

ข้อมูลบริการวิเคราะห์ (APAS)

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรายงานสถิติสำคัญจาก
กระบวนการเข้าสู่ระบบและการอัปเดตเกม

ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัย

 

ข้อมูลการชําระเงิน

ข้อมูลการชําระเงิน (Midasbuy)

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถิติการได้มาซึ่งผู้
ใช้

ข้อมูลเกมจาก Unity 3D (สำหรับเวอร์ชัน PC)

 

ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เก็บไว้ตลอดอายุการใช้เกม จากนั้นลบทิ้งภายใน 1 ปี หากคุณร้องขอให้ลบบัญชีหรือข้อมูล บัญชีหรือข้อมูลจะถูกลบภายใน 30 วัน หลังจากการร้องขอของคุณ

ข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนด: จะไม่มี
การเก็บข้อมูลบัตรเครดิตไว้ในเซิร์ฟเวอร์
ของเรา

ข้อมูลโซเชียลมีเดีย (หากคุณเลือกเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียด้วย Facebook, Google, Twitter, Line, Apple)

จะมีการจัดเก็บ Open ID ไว้ตลอดอายุการใช้เกม จากนั้นลบทิ้งภายใน 1 ปี หากคุณร้องขอให้ลบบัญชีหรือข้อมูล บัญชีหรือข้อมูลจะถูกลบภายใน 30 วัน หลังจากการร้องขอของคุณ

ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ Open ID จะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 30 วันนับจากวันที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณครั้งล่าสุด

ที่อยู่ IP

ข้อมูลการแจ้งเตือนระบบ

ข้อมูลนี้จะไม่ถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ข้อมูลแชท (ข้อความฟรี)

ข้อมูลการแชทออนไลน์จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น และเราจะไม่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา

สำหรับข้อมูลแชทออฟไลน์ 200 รายการ
ต่อกลุ่มแชท จะมีการเก็บไว้จนกว่าบันทึก
ผู้รับออฟไลน์จะกลับมาออนไลน์ หลังจาก
นั้นข้อมูลการแชทจะถูกลบออกจากแคช
ของเรา ข้อมูลแชทที่เก็บไว้จะถูกลบออกจากที่เก็บ
ข้อมูลแคชของเราภายใน 7 วัน

ข้อมูลการลบบัญชี (H5)

เก็บไว้เป็นช่วงเวลา 30 วันที่รอดำเนินการ หลังจากนั้นจะถูกลบออกทันที

ข้อมูลการแจ้งเตือน/ประกาศในเกม

30 วันหลังจากส่งการแจ้งให้ทราบ

ข้อมูลความผิดพลาด (CrashSight)

3 เดือน

ข้อมูลจากการสำรวจ

 

1 ปี หากคุณร้องขอให้ลบบัญชีหรือข้อมูล บัญชีหรือข้อมูลจะถูกลบภายใน 30 วัน หลังจากการร้องขอของคุณ

ข้อมูลสนับสนุนลูกค้า (ในแอป อีเมล เว็บไซต์)

 

2 ปี หากคุณร้องขอให้ลบข้อมูล ข้อมูลจะถูกลบภายใน 30 วัน หลังจากการร้องขอของคุณ

ข้อมูลการวิเคราะห์/การทำโพรไฟล์ (Facebook)

เก็บไว้ตลอดอายุการใช้เกม จากนั้นลบทิ้งภายใน 30 วัน หากคุณร้องขอให้ลบบัญชีหรือข้อมูล บัญชีหรือข้อมูลจะถูกลบภายใน 7 วัน หลังจากการร้องขอของคุณ

ข้อมูลการวิเคราะห์/การทำโพรไฟล์ (Firebase)

 

ข้อมูลการวิเคราะห์/การทำโพรไฟล์ (AppsFlyer)

 

เก็บไว้สูงสุด 14 เดือน

Firebase Instance ID

เก็บไว้เป็นเวลา 24 เดือน

 

7.               สิทธิ์ของคุณ

กฎหมายของเขตอำนาจศาลบางแห่งให้สิทธิ์เฉพาะแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์และเกม โปรดดูข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลเพิ่มเติมหรือกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลของคุณสำหรับภาพรวมของสิทธิ์เฉพาะที่มีผลใช้บังคับกับบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้และวิธีการใช้สิทธิ์เหล่านี้

คุณมีสิทธิ์บางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ ดังนั้นสิทธิ์บางประการจึงมีผลใช้บังคับเฉพาะในบางสถานการณ์เท่านั้น (ตามที่อธิบายไว้โดยละเอียดชัดเจนในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) คุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้บางประการได้โดยตรง โดยการเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลในบัญชีของคุณ หากคุณเชื่อว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เกี่ยวกับคุณ โปรดติดต่อเราที่ dpo@nikke-global.com

การเข้าถึง

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ วิธีใช้ข้อมูล และผู้ที่เราเผยแพร่ข้อมูลด้วย คุณสามารถเข้าสู่บัญชีของตนเอง เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีของตนเองได้

การโอนย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ในการรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ ตัวอย่างเช่น ในบางเขตอำนาจศาล สำเนานี้สามารถประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดยได้รับความยินยอมจากคุณ (เช่น ข้อมูลจากการสำรวจ) หรือตามสัญญาระหว่างคุณกับเรา (เช่น ชื่อบัญชี) ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นในข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกใช้อย่างไรเราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนนี้ หากคุณทำ
การร้องขอดังกล่าว

การแก้ไข

คุณมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ หากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ได้โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีเกมของตนเอง

การลบ

คุณอาจสามารถลบบัญชีของคุณ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลบางประการได้ โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีเกมของคุณ เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หากมีมูลเหตุอันสมควรภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ต้องปฏิบัติตาม (เช่น เพื่อป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อเสรีภาพในการแสดงออก) แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีกรณีเช่นนั้น ในกรณีที่ท่านร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลในเกมที่เปิดเผยต่อสาธารณะและมีเหตุผลในการลบ เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานท่านอื่นที่กำลังแสดงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรืออาจให้ลิงก์ไปยังข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวออกด้วย

ข้อจำกัดสำหรับการประมวลผลเพื่อจัดเก็บเท่านั้น

คุณมีสิทธิ์เรียกร้องให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครองอยู่ได้ (นอกเหนือจากจุดประสงค์เพื่อการจัดเก็บในบางสถานการณ์) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า หากเราหยุดทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจใช้ข้อมูลนั้นอีกครั้งหากมีมูลเหตุอันสมควรภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เราต้องปฏิบัติตาม (ตัวอย่างเช่น เพื่อป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อการคุ้มครองบุคคลอื่น) ในกรณีที่เราตกลงที่จะหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อแจ้งให้บุคคลภายนอกใด ที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้หยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยเช่นกัน

การคัดค้าน

คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณมีความประสงค์จะทำเช่นนั้น โปรด
ติดต่อเราที่ dpo@nikke-global.com หรือใช้รายละเอียดการติดต่อที่อธิบายไว้โดยละเอียดชัดเจน
ด้านล่าง แล้วเราจะพิจารณาคำขอของคุณ

การเพิกถอนความยินยอม

ตามขอบเขตของกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่คุณให้ไว้กับเรา
ก่อนหน้านี้สำหรับการดำเนินการประมวลผลบางอย่างได้โดยติดต่อเราที่ dpo@nikke-global.com ในกรณีที่จำเป็นต้องมีความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณไม่ได้ยินยอมต่อการประมวลผลหรือหากคุณเพิกถอนความยินยอมของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการตามที่คาดหวังได้ โปรดทราบว่าสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมนั้นจะมีขึ้นเฉพาะในกรณีที่มูลฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลได้รับความยินยอมเท่านั้น

คำประกาศ

เราอาจส่งประกาศให้คุณรับทราบเป็นครั้งคราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าประกาศนั้นมีความสำคัญ (ตัวอย่างเช่น เมื่อเราระงับการเข้าถึงเกมชั่วคราวเพื่อการปรับปรุงระบบ, ความมั่นคง, ความปลอดภัย, ความเป็นส่วนตัว หรือเพื่อติดต่อสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบ) สิ่งเหล่านี้เป็นระบบที่จำเป็นและประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการ และคุณไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ซึ่งไม่ใช่การส่งเสริมบริการโดยลักษณะ

8.               การติดต่อ

โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามใด คุณสามารถติดต่อเราได้ในทันทีที่:

อีเมล: dpo@nikke-global.com

ที่อยู่ทางไปรษณีย์:

ศูนย์คุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ Tencent International

30 Raffles Place #19-01

สิงคโปร์

048622

เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของคุณโดยเร็วที่สุด การกระทำดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิ์
ใด ๆ ที่คุณมีในการเรียกร้องกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศ หรือภูมิภาคที่คุณอาศัย หรือทำงานอยู่ที่ซึ่งคุณเห็นว่าเราได้ละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

9.               การเปลี่ยนแปลง

หากเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงที่นี่ และแจ้งให้คุณทราบตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.          ภาษา

เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดเป็นอื่น ในกรณีของความแตกต่างหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาท้องถิ่น
ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ฉบับภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับเหนือกว่า


ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง

ก่อนที่บุตรหลานของคุณจะสามารถใช้บริการเกมได้ คุณจะต้องให้ความยินยอมในการอนุมัติการตั้งค่าบัญชีของบุตรหลานของคุณและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาก่อน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เกมประมวลผล

 

เกมเป็นเกม PC และเกมมือถือ

 

หากบุตรหลานของท่านลงทะเบียนเกมสำเร็จ จะส่งผลให้มีการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ:

 

ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลที่เรารวบรวม และวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลได้

 

 

เกมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยาว์แตกต่างกันหรือไม่

 

เด็ก/ผู้เยาว์จะไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันแชทฟรีได้ และจะสามารถสื่อสารโดยใช้ฟังก์ชันแชทด่วนโดย
เลือกข้อความที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเท่านั้น

 

ทำไมต้องได้รับความยินยอมจากฉัน

 

เขตอำนาจศาลบางแห่งต้องการหรือจำเป็นต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนที่บุตรหลานของพวกเขาจะสามารถลงทะเบียนกับเกมอย่างเช่นเกมนี้ โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปประมวลผล หากคุณไม่ยินยอมหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ก็ตามที่รวบรวมไว้จนถึงขณะนั้นทันที

 

 

ฉันสามารถใช้วิธีใดในการยืนยันบัญชีของบุตรหลานของฉันได้บ้าง

 

ในบางเขตอำนาจศาลรวมถึงสหรัฐอเมริกา เราจะขอให้ใส่วันเดือนปีเกิดเมื่อลงทะเบียน เราจะไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์ลงทะเบียนโดยไม่ได้รับความยินยอมที่ตรวจสอบได้จากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์รายนั้นก่อน ด้วยเหตุนี้ เราจึงจำเป็นต้องยืนยันว่าคุณเป็นผู้อาวุโสที่สามารถให้ความยินยอมดังกล่าวได้ ในการดำเนินการเช่นนี้ เราจะเรียกเก็บเงินหรืออนุมัติบัตรเครดิตจำนวนเล็กน้อย กระบวนการนี้จะจัดการโดย Ayden เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ มีเพียงแค่ผู้ประมวลผลการชําระเงินบุคคลภายนอกเท่านั้นที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลบัตรเครดิตจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงการซื้อในอนาคตหรือการเชื่อมต่อกับฟังก์ชันการชําระเงินในแอปในเกม (หากมี)

 

 

จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงในเกมในอนาคต

 

หากเราทำการเปลี่ยนแปลงใด กับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น คุณต้องยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของคุณจะถูกประมวลผลเพื่อจุดประสงค์ใหม่

 

 

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของฉันไว้หรือไม่

 

เราจะเก็บบันทึกที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อให้สามารถแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของคุณ และเพื่อให้เรารับรู้ว่าคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เล่นเมื่อคุณติดต่อเรา ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณจะไม่ถูกประมวลผลโดยเรา แต่จะถูกประมวลผลโดยผู้ประมวลผลการชําระเงินบุคคลภายนอกเท่านั้น เราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้

 

 

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ยินยอม

 

หากคุณไม่ยินยอม (รวมถึงการให้รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณสำหรับการตรวจสอบยืนยันตัวตน) ข้อมูลติดต่อของคุณจะถูกลบไป

 

 

ฉันจะเพิกถอนความยินยอมหรือลบบัญชีของบุตรหลานของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือลบบัญชีของบุตรหลานได้โดยส่งอีเมลมาที่ dpo@nikke-global.com นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานได้ตลอดเวลา

 

 


ตัวแทนของเราในบางเขตอำนาจศาล

ขอบเขต
อำนาจศาล

ตัวแทน

ที่อยู่

รายละเอียดการติดต่อ

สหภาพ
ยุโรป

Proxima Beta Europe B.V.

Buitenveldertselaan 3-5

1082 VA Amsterdam

dpo@nikke-global.com

สหราช
อาณาจักร

Image Frame Investment (UK) Limited

Suite 1, 3rd Floor 11 - 12 St. James's Square, London, United Kingdom, SW1Y 4LB

 

dpo@nikke-global.com

เกาหลี

Kite Bird Korea Yuhan Hoesa

 

25F, 55, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul (Taepyeongro 2-ga), Korea

dpo@nikke-global.com

เซอร์เบีย

Karanovic & Partners o.a.d. Beograd

Resavska 23, Belgrade, 11000, Serbia

local.representative@karanovicpartners.com

 

ไทย

บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

T-One Building กรุงเทพ ประเทศไทย

dpo@nikke-global.com

 


เงื่อนไขเพิ่มเติม – จำเพาะขอบเขตอำนาจศาล

กฎหมายของเขตอำนาจศาลบางแห่งมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์และเกมที่อธิบายไว้โดยละเอียดชัดเจนในข้อนี้ หากคุณเป็นผู้ใช้ที่พักอาศัยอยู่ในขอบเขตกฎหมายด้านล่าง ใต้ชื่อขอบเขตกฎหมายของคุณจะเป็นข้อกำหนดที่อธิบายไว้โดยละเอียดชัดเจนที่ใช้กับคุณเพิ่มเติมจากข้อกำหนดที่อธิบายไว้โดยละเอียดชัดเจนในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ด้านบน

อาร์เจนตินา

หากคุณไม่พอใจกับการตอบสนองของเราต่อคำร้องขอสำหรับการเข้าถึง การแก้ไข หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือคำร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ, คุณสามารถติดต่อตัวแทนเพื่อเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้ที่: Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, Piso 2°, Ciudad de Buenos Aires +5411 3988-3968 หรืออีเมล datospersonales@aaip.gob.ar แม้เราจะดำเนินการตาม
ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นบุคคลภายนอกจะปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่คล้ายกับเขตอำนาจศาลของคุณ แต่ด้วยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการใช้งานเว็บไซต์และเกม คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเขตอำนาจศาลที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวอาจไม่ได้ให้การคุ้มครองในระดับเดียวกับกฎหมายที่อาจมีผลใช้บังคับในอาร์เจนตินา

ออสเตรเลีย

เราใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่อาศัยอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบว่าเราไม่ได้ควบคุม หรือยอบรับความบกพร่องใด ต่อการกระทำที่เป็นการละเลยของผู้รับที่เป็นบุคคลภายนอกดังกล่าว คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ วิธีใช้ข้อมูล และรายชื่อบุคคลที่เราเผยแพร่ข้อมูลด้วย คุณมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ของคุณที่เราถือครอง หากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง

หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจะต้องรับรองตนเองว่าได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้ลงทะเบียนบัญชีและใช้งานเกมและเว็บไซต์

เมื่อเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เราจะให้ตัวเลือกในการไม่ระบุตัวตนของคุณ หรือใช้นามแฝงเมื่อลงทะเบียนบัญชีหรือใช้งานเกมหรือเว็บไซต์ คุณรับทราบว่าหากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา เราอาจไม่สามารถให้คุณเข้าถึงบางคุณสมบัติหรือบางส่วนของเกมหรือเว็บไซต์ รวมทั้งการผสานรวมโซเชียลมีเดียและการซื้อขายในบริการได้

 

หากคุณไม่พอใจกับการตอบสนองของเราต่อคำร้องขอการเข้าถึง หรือการแก้ไขของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือคำร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อสำนักงานกรรมาธิการด้านข้อมูลแห่งออสเตรเลียได้ (โทร: +61 1300 363 992 หรืออีเมล: enquiries@oaic.gov.au)

บังกลาเทศ

เมื่อรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณได้ระบุอย่างชัดเจนว่าอนุญาตให้เราเก็บรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวกำหนดไว้โดยเฉพาะ และคุณยังยินยอมให้เราถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศอื่น ที่เรามีฐานข้อมูลหรือเราในเครือตั้งอยู่ โดยเฉพาะเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้ในข้อ 4(ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บและเผยแพร่อย่างไร)

บราซิล

เมื่อใดก็ตามที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานของความยินยอมของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ก่อนหน้าเพื่อการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายใต้ข้อจำกัดตามสัญญาหรือทางกฎหมาย หากต้องการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว คุณสามารถปิดบัญชีของคุณหรือติดต่อเราได้ที่อธิบายไว้โดยละเอียดชัดเจนในข้อ 8(การติดต่อ) สิทธิ์ในการจำกัด
ดังกล่าวอาจมีผลต่อเกมหรือเว็บไซต์ที่เราจะจัดหาให้แก่คุณ

 

เมื่อยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณได้ระบุอย่างชัดเจนแล้วว่าอนุญาตให้เราเก็บรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ตามที่นโยบายนี้กำหนดไว้โดยเฉพาะ

แคลิฟอร์เนีย

ข้อนี้มีผลต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัว
ของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2018 (“CCPA”)

 

การรวบรวมและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เราได้รวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

 

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประการถูกนำใช้ไป ให้ดูที่ ข้อ 3 (เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร)

 

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานดังต่อไปนี้:

 

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เราไม่ได้จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย
ตามความหมายของ "จำหน่าย" ที่กำหนดไว้ใน CCPA

 

สิทธิ์ภายใต้ CCPA:

 

หากคุณเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้

 

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้วทั้งหมด ภายใน 45 วัน ตามข้อกำหนดใน CCPA หากจำเป็น อาจมีการขยายเวลาเพิ่มเติมอีก 45 วัน พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ก่อให้เกิดความล่าช้า

 

วิธีการใช้สิทธิ์ของคุณ

 

ขั้นแรกคุณอาจมีความประสงค์จะลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณและจัดการข้อมูลของคุณจากที่นั่น หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีกฎหมาย CCPA คุณอาจใช้สิทธิ์ของคุณ (หากมี) เกี่ยวกับข้อมูลอื่น โดยติดต่อเราได้ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8 (การติดต่อ)

แคนาดา

หากผู้ใช้งานที่อาศัยอยู่ในแคนาดาและมีความประสงค์จะรับข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของเราที่มีต่อผู้ให้บริการที่ไม่ได้อยู่ในแคนาดา สามารถติดต่อเราได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8(การติดต่อ) ในกรณีที่เราใช้ผู้ให้บริการที่อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรากำหนดให้ผู้ให้บริการเหล่านั้นมีมาตรฐานความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเทียบเคียงได้กับนโยบายของเรา เราใช้สัญญาและมาตรการอื่น กับผู้ให้บริการของเราเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

โคลอมเบีย

การยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเว็บไซต์และเกมอาจแสดงออก (1) เป็นลายลักษณ์อักษร (2) ด้วยวาจาหรือ (3) ผ่านการกระทำที่ชัดเจนซึ่งช่วยให้เราสามารถสรุปได้อย่างสมเหตุสมผลว่าคุณได้ให้การยินยอมแล้ว เช่น การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว เราอาจเก็บหลักฐานการยินยอมดังกล่าวไว้ในขณะที่ยังให้ความสำคัญกับหลักของการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

 

ในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณมีสิทธิ์บางประการ (1) ในการเข้าถึง ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (2) เพื่อขอสำเนาความยินยอมที่คุณให้ไว้กับเรา (3) เพื่อรับทราบเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (4) เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของประเทศของคุณ (5) ในการเพิกถอนความยินยอมที่คุณให้เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่การประมวลผลไม่เป็นไปตามเหตุผลทางกฎหมายที่แน่ชัด หรือเป็นเหตุจำเป็นทางกฎหมาย (6) เพื่อขอระงับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (สิทธิ์ในการลบ) และ (7) เพื่อเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างอิสระ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิ์ใด เหล่านี้โดยใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อ 8(การติดต่อ)

 

ฝรั่งเศส

ข้อปฏิบัติสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หลังจากที่คุณเสียชีวิต คุณมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อปฏิบัติทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจง สำหรับการเก็บรักษา การลบ และการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังจากที่คุณเสียชีวิต ข้อปฏิบัติเฉพาะจะใช้ได้เฉพาะสำหรับกิจกรรมการประมวลผลที่กล่าวถึงในนั้น และการประมวลผลคำแนะนําเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมเฉพาะของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือเพิกถอนคำแนะนําของคุณได้ตลอดเวลา

 

คุณสามารถกำหนดบุคคลที่จะรับผิดชอบการดำเนินการตามข้อปฏิบัติของคุณ ซึ่งบุคคลนี้จะได้รับแจ้งข้อปฏิบัติของคุณในกรณีที่คุณเสียชีวิตและมีสิทธิ์ขอดำเนินการจากเรา ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้ง หรือเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่บุคคลที่กำหนดเสียชีวิต ทายาทของพวกเขาจะมีสิทธิ์ได้รับแจ้งข้อปฏิบัติของคุณและขอดำเนินการจากเรา

 

เมื่อคุณมีความประสงค์จะให้คำแนะนําดังกล่าว โปรดติดต่อเราตามที่อธิบายไว้โดยละเอียดชัดเจนในข้อ 8(การติดต่อ)

อินโดนีเซีย

หากคุณยอมรับและยินยอมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะถือว่าคุณเห็นชอบให้เราเก็บรวบรวม ใช้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งจะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามโอกาสอันสมควร หากคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของเราได้ และเรามีสิทธิ์ปิดกั้นการเข้าถึงบริการได้

หากคุณอายุต่ำกว่า 21 ปี คุณจะต้องรับรองตนเองว่าได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้ลงทะเบียนบัญชีและใช้งานเกมและเว็บไซต์

ในกรณีที่เราไม่อาจรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในเว็บไซต์และเกมได้ เราจะแจ้งให้ทราบผ่านข้อมูลการติดต่อที่คุณให้ไว้ หรือติดต่อผ่านในเว็บไซต์หรือเกม ตามขอบเขตที่กฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นกำหนด

หากคุณไม่แสดงการคัดค้านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขใด ภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขถูกปรับใช้ จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่นี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถหยุดใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์และเกมได้ โดยการยกเลิกการสมัครใช้งานหรือเลิกใช้งานเว็บไซต์หรือเกมได้ทุกเมื่อ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขอีกต่อไป

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลใด ที่คุณให้แก่เรานั้นเป็นข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง เราอาจตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่ให้แก่เราได้ทุกเมื่อ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยเอกสารฉบับนี้ คุณรับรองว่าคุณได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดแล้วก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา (เช่น เพื่อการส่งเสริมการตลาด) ซึ่งในกรณีนี้ เราจะถือว่าคุณได้รับความยินยอมล่วงหน้าแล้วเสมอ และด้วยเหตุนี้ คุณจึงต้องรับผิดชอบต่อทุกคำร้องเรียนจากทุกฝ่ายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากผลลัพธ์ของการไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าว

ญี่ปุ่น

หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายในการลงทะเบียนบัญชีและใช้งานเกมและเว็บไซต์

เมื่อคลิกที่ "ยอมรับ" จะถือว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก (หากมี) ซึ่งรวมถึงประเทศอื่น ๆ ที่เรามีฐานข้อมูลหรือเราในเครือตั้งอยู่ เขตอำนาจศาลเฉพาะที่ระบุไว้ในข้อ 4 (ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บและเผยแพร่อย่างไร)

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้ในข้อ 4 (ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูก
จัดเก็บและเผยแพร่อย่างไร)
อาจรวมถึง "ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองแบบพิเศษ" (เช่น ข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับตามรายละเอียดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ) และคุณยินยอมให้มี
การรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

 

คุณสามารถร้องขอให้เราแจ้งจุดประสงค์การใช้งาน การเปิดเผย การแก้ไข การระงับการใช้งานหรือข้อกำหนด และ/หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลใด หรือทั้งหมดของคุณซึ่งเราเก็บไว้ ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่น เมื่อคุณมีความประสงค์จะทำการร้องขอดังกล่าว โปรดติดต่อเราตามที่อธิบายไว้โดยละเอียดชัดเจนในข้อ 8 (การติดต่อ)

คาซัคสถาน

หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายในการลงทะเบียนบัญชีและใช้งานเกมและเว็บไซต์

การคลิก "ยอมรับ" หมายถึงคุณยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน ส่งออก (ภายใต้กำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) เผยแพร่และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งอาจรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลของคุณข้ามพรมแดนไปยังประเทศใด ที่เรามีฐานข้อมูลหรือเราในเครือ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไปยังสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา

 

ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาชาว
อินโดนีเซียของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาคาซัค จะถือฉบับภาษาคาซัคเป็นสำคัญ

สิทธิ์ของคุณ

 

เมื่อมีการดำเนินการตามคำร้องขอเข้าถึงข้อมูล เราจะได้รับอนุญาตให้ขอข้อมูลบางประการที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ร้องขอ เพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องขอนั้นเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะขอเข้าถึงข้อมูลนั้นได้

มาเลเซีย

ในกรณีที่คุณเห็นชอบตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อให้ผู้เยาว์เข้าถึงและใช้งานเกมและเว็บไซต์ได้ ดังนั้น จึงถือว่าคุณยินยอมที่จะให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ไปประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ โดยส่วนตัวแล้วคุณยอมรับและเห็นชอบที่จะมีพันธะผูกพันตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์ดังกล่าว และการปฏิบัติตามข้อบังคับของผู้เยาว์กับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

สิทธิ์ในการเข้าถึง: คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รวบรวมและกำลังดำเนินการโดยหรือในนามของเราเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในจำนวนที่อนุญาตภายใต้กฎหมาย เมื่อมีการดำเนินการตามคำร้องขอเข้าถึงข้อมูล เราจะได้รับอนุญาตให้ขอข้อมูลบางประการที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ร้องขอ เพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องขอนั้นเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะขอเข้าถึงข้อมูลนั้นได้

สิทธิ์ในการแก้ไข: คุณสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เมื่อมีการดำเนินการตามคำร้องขอแก้ไขข้อมูล เราจะได้รับอนุญาตให้ขอข้อมูลบางประการที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ร้องขอ เพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องขอนั้นเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะขอแก้ไขข้อมูลนั้นได้

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: คุณอาจร้องขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านบน อย่างไรก็ตาม สิทธิ์ในการจำกัดดังกล่าวอาจมีผลต่อเกมและเว็บไซต์ที่เราจะจัดหาให้แก่คุณ

ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้มอบหมายให้หน่วยงานต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เม็กซิโก

จุดประสงค์บางประการของการประมวลผลที่ระบุไว้ในข้อ 3 (เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
คุณอย่างไร)
เป็นจุดประสงค์แบบสมัครใจ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์โดยสมัครใจในการส่งข้อมูลไปยังอีเมลของคุณซึ่งเราพิจารณาว่าอาจเกี่ยวข้องกับคุณ

โดยทั่วไปแล้ว เราไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการดำเนินการถ่ายโอนโดยละเอียดในข้อ 4 (ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บและเผยแพร่อย่างไร) ไม่ว่าในกรณีใด การใช้งานเว็บไซต์และเกม และให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่เรา จะถือว่าคุณยอมรับการถ่ายโอนข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้น ในที่นี้จึงจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณ

เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมและใช้สิทธิ์ของคุณใน "การเข้าถึง", "การแก้ไข", "การลบ", "การคัดค้าน", "การจำกัดการประมวลผลเพื่อการจัดเก็บเท่านั้น" ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดในการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วิธีการที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน และข้อกำหนดในการใช้สิทธิ์ใด ของคุณ โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 8(การติดต่อ)

นิวซีแลนด์

เราใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่อาศัยอยู่นอกประเทศนิวซีแลนด์ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบว่าเราไม่ได้ควบคุม หรือยอบรับความบกพร่องใด ต่อการกระทำที่เป็นการละเลยของผู้รับที่เป็นบุคคลภายนอกดังกล่าว

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ วิธีใช้ข้อมูล และรายชื่อบุคคลที่เราเผยแพร่ข้อมูลด้วย คุณมีสิทธิ์ในการยื่นคำขอเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ของคุณที่เราถือครอง หากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง

หากคุณอายุต่ำกว่า 16 ปี คุณจะต้องรับรองตนเองว่าได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้ลงทะเบียนบัญชีและใช้งานเกมและเว็บไซต์

หากคุณไม่พึงพอใจกับการตอบสนองของเราต่อการร้องขอ การเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือการร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อสำนักงานคณะกรรมาธิการความเป็นส่วนตัวของนิวซีแลนด์ได้ที่ (www.privacy.org.nz)

แม้เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จะปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่คล้ายกับเขตอำนาจศาลของคุณ คุณได้รับทราบและยอมรับแล้วว่าเราไม่สามารถควบคุมการกระทำของผู้รับที่เป็นบุคคลภายนอก และไม่สามารถรับประกันได้ว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้น

เปรู

คุณสามารถใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการแก้ไขให้ถูกต้อง การลบ หรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“กฎหมาย”) นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ผ่านผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นี้จากคุณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คุณต้องส่งหนังสือมอบอำนาจให้เราตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของการใช้บังคับภายใต้กฎหมายด้วย

คุณยังสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือเรียกร้องให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ

หากคุณพิจารณาว่าคำขอของคุณไม่เป็นไปตามที่ต้องการ คุณสามารถยื่นข้อเรียกร้องกับหน่วยงาน
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งชาติเปรูได้

ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้มอบหมายให้หน่วยงานต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ฟิลิปปินส์

คุณได้รับสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

 

การยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือว่าคุณยินยอมให้เรา:

สาธารณรัฐเกาหลี

เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

ชื่อผู้รับ (และข้อมูลการติดต่อ)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่
เราใช้

จุดประสงค์การใช้งาน
โดยผู้รับ

ระยะเวลาการเก็บรักษาและใช้งานโดยผู้รับ

Appsflyer Limited

(privacy@appsflyer.com)

ข้อมูลการ
โฆษณา

จุดประสงค์ในการได้มา
ซึ่งผู้ใช้และเพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
โฆษณาของเรา

สำหรับระยะเวลา
การเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุใน “การเก็บรักษา
ข้อมูล

Facebook Analytics

https://www.facebook.com/help/contact/507739850846588

ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลเหตุการณ์/กิจกรรม และข้อมูลที่แฮช

จุดประสงค์ในการได้มา
ซึ่งผู้ใช้และเพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
โฆษณาของเรา

สำหรับระยะเวลา
การเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุใน “การเก็บรักษา
ข้อมูล

Google Analytics (Firebase)

https://firebase.google.com/support

 

 

ข้อมูลการ
วิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูล

สำหรับระยะเวลาการเก็บ
รักษาข้อมูลที่ระบุใน “การเก็บรักษาข้อมูล

 

สำหรับประสิทธิ์ภาพของการบริการในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะมอบอำนาจการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการมืออาชีพดังต่อไปนี้

ผู้รับมอบอำนาจ

คำอธิบายของบริการที่ได้รับมอบอำนาจ

Midas

ให้บริการฟังก์ชันชำระเงิน

Adyen N.V.

(dpo@adyen.com )

ดำเนินการขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเพื่อยืนยันความยินยอมของผู้ปกครอง

AIHelp (ShareFun Network Limited)

(privacy@aihelp.net )

ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้บริการลูกค้ากับผู้ใช้

Aceville Pte. Ltd.

(cloudlegalnotices@tencent.com)

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Tencent Cloud LLC

(cloudlegalnotices@tencent.com)

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Amazon Web Services Inc. (USA)

(https://aws.amazon.com/privacy/)

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Microsoft Azure

ความปลอดภัยของข้อมูล

 

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ

เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกในต่างประเทศดังนี้:

ผู้รับ (ข้อมูลติดต่อของผู้จัดการ
ข้อมูล)

ประเทศที่จะ
ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

วันและวิธีการถ่ายโอน

ประเภทของ
ข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณที่ถ่ายโอน

 

จุดประสงค์
การใช้งาน
โดยผู้รับ

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาใน
การใช้งาน
โดยผู้รับ

Tencent Cloud LLC

(cloudlegalnotices@tencent.com)

สหรัฐอเมริกา

ส่ง/ถ่ายโอนเป็นระยะ ๆ

ข้อมูลส่วน
บุคคลทั้งหมดที่รวบรวม

การจัดเก็บ
ข้อมูลส่วน
บุคคล

สำหรับระยะ
เวลาการเก็บ
รักษาข้อมูลที่
ระบุใน “การเก็บรักษา
ข้อมูล

Amazon Web Services Inc. (USA)

(https://aws.amazon.com/privacy/)

สหรัฐอเมริกา

ส่ง/ถ่ายโอนเป็นระยะ ๆ

ข้อมูลส่วน
บุคคลทั้งหมดที่รวบรวม

การจัดเก็บ
ข้อมูลส่วน
บุคคล

สำหรับระยะ
เวลาการเก็บ
รักษาข้อมูลที่
ระบุใน “การเก็บรักษา
ข้อมูล

 

Aceville Pte. Ltd.

 

(cloudlegalnotices@tencent.com)

 

สิงคโปร์

ส่ง/ถ่ายโอนเป็นระยะ ๆ

ข้อมูลส่วน
บุคคลทั้งหมดที่รวบรวม

การจัดเก็บ
ข้อมูลส่วน
บุคคล

สำหรับระยะ
เวลาการเก็บ
รักษาข้อมูลที่
ระบุใน “การเก็บรักษา
ข้อมูล

Midas

สหรัฐอเมริกา

ส่ง/ถ่ายโอนเป็นระยะ ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับ
การชำระเงินบนแพลตฟอร์ม Midasbuy

การชำระเงิน

สำหรับระยะ
เวลาการเก็บ
รักษาข้อมูลที่
ระบุใน “การเก็บรักษา
ข้อมูล

Google Analytics (Firebase)

(https://firebase.google.com/support)

สหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ

ส่ง/ถ่ายโอนเป็นระยะ ๆ

ข้อมูลการ
วิเคราะห์

การวิเคราะห์
ข้อมูล

สำหรับระยะ
เวลาการเก็บ
รักษาข้อมูลที่
ระบุใน “การเก็บรักษา
ข้อมูล

Facebook (Analytics)

(https://www.facebook.com/help/contact/507739850846588)

 

สหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ

ส่ง/ถ่ายโอนเป็นระยะ ๆ

ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลเหตุการณ์/กิจกรรม และข้อมูล
ที่แฮช

กำหนด
เป้าหมายการ
ตลาดใหม่เพื่อ
ฝึกอัลกอริทึม
เพื่อค้นหากลุ่ม
เป้าหมายที่มี
ศักยภาพสูง

สำหรับระยะ
เวลาการเก็บ
รักษาข้อมูลที่
ระบุใน “การเก็บรักษา
ข้อมูล

Appsflyer Limited

(privacy@appsflyer.com)

ดับลิน, ไอร์แลนด์ ที่จัดตั้งโดย AWS และใน St. Ghislain ประเทศ
เบลเยียม ซึ่งจัดตั้งโดย Google Cloud สหรัฐอเมริกา

ส่ง/ถ่ายโอนเป็นระยะ ๆ

ข้อมูลการ
โฆษณา

เพื่อติดตามผลสำเร็จของแผนโฆษณาและการตลาดของเรา

สำหรับระยะ
เวลาการเก็บ
รักษาข้อมูลที่
ระบุใน “การเก็บรักษา
ข้อมูล

Adyen N.V.

 

(dpo@adyen.com )

เนเธอร์แลนด์

สิงคโปร์

ส่ง/ถ่ายโอนเป็นระยะ ๆ

ข้อมูลบัตรชําระ
เงิน

เพื่อการยืนยัน
ข้อมูลบัตรชําระ
เงินที่เกี่ยวข้องกับความยินยอมจากพ่อแม่/ผู้
ปกครอง

สำหรับระยะ
เวลาการเก็บ
รักษาข้อมูลที่
ระบุใน “การเก็บรักษา
ข้อมูล

AIHelp (ShareFun Network Limited)(privacy@aihelp.net )

เท็กซัส สหรัฐอเมริกา

ส่ง/ถ่ายโอนเป็นระยะ ๆ

ข้อมูลการ
สนับสนุนลูกค้า

เพื่อให้บริการ
สนับสนุนลูกค้า

สำหรับระยะ
เวลาการเก็บ
รักษาข้อมูลที่
ระบุใน “การเก็บรักษา
ข้อมูล

Microsoft Azure

สหรัฐอเมริกา

ส่ง/ถ่ายโอนเป็นระยะ ๆ

ข้อมูลความ
ปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูล

สำหรับระยะ
เวลาการเก็บ
รักษาข้อมูลที่
ระบุใน “การเก็บรักษา
ข้อมูล

 

การทำลายข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลตามรายละเอียดในข้อ "การเก็บรักษา
ข้อมูล" ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้โดยละเอียดชัดเจนด้านล่างนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้บรรลุจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้งาน และหมดช่วงเวลาที่กำหนดในการถือครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วจะถูกทำลายในลักษณะที่ไม่สามารถนำคืนกลับมาได้ ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จะถูกลบอย่างปลอดภัยในลักษณะที่ไม่สามารถนำคืนกลับมาได้ด้วยวิธีการทางเทคนิคและข้อมูลที่ถูกพิมพ์ในรูปแบบกระดาษจะถูกทำลายด้วยการหั่นย่อยหรือเผาข้อมูลดังกล่าวททิ้ง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีรายละเอียดในข้อ "การเก็บรักษาข้อมูล" จะต้องถูกเก็บรักษาไว้ตามกฎหมาย
ต่อไปนี้:

 

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ

ข้อ 6 ในกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้บริโภคในการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

ในการค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือการขาย
ทางไปรษณีย์:

 • บันทึกเกี่ยวกับการติดฉลากและ
  การโฆษณา (6 เดือน)
 • บันทึกเกี่ยวกับการดำเนินการหรือ
  การยกเลิกสัญญา (5 ปี)
 • บันทึกเกี่ยวกับการชําระเงินในส่วนของราคาและการจัดหาสินค้าและบริการ (5 ปี)
 • บันทึกเกี่ยวกับการบริการลูกค้า
  หรือการระงับข้อพิพาท (3 ปี)

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ความลับในการสื่อสาร

ข้อ 41 แห่งพระราชกฤษฎีกา
กฎหมายว่าด้วยนี้ ข้อ 15-2 แห่งกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง
ความลับทางการสื่อสาร

 • บันทึกข้อมูล ที่อยู่ IP (3 เดือน)
 • วันที่ผู้ใช้โทรคมนาคม เวลาที่
  โทรคมนาคมเริ่มต้นและสิ้นสุด ความถี่ในการใช้งาน (12 เดือน)

คุณสามารถใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณหรือการแก้ไขให้ถูกต้อง การลบหรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ
อื่น ๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เช่น กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“PIPA”) นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ผ่านผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นี้จาก คุณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คุณต้องส่งหนังสือมอบอำนาจให้เราตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของการใช้บังคับภายใต้ PIPA ด้วย คุณยังสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือเรียกร้องให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทุกเมื่อ

การใช้และการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม

ตาม PIPA เราอาจใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมกับจุดประสงค์
เริ่มต้นของการ รวบรวมข้อมูล โดยพิจารณาว่าเกิดผลเสียต่อเจ้าของข้อมูลหรือไม่ และมีการใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อ ความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัส ฯลฯ เราจะพิจารณาด้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสมว่าจะใช้หรือให้ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทั่วไป รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น PIPA จุดประสงค์ในการใช้งานหรือการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล รายการของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะใช้หรือจัดหาให้ เรื่องที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมหรือได้รับแจ้ง/เปิดเผยต่อเจ้าของข้อมูล ผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลต่อการใช้หรือการให้ข้อมูล และมาตรการที่ใช้เพื่อปกป้องข้อมูลของเจ้าของ ข้อพิจารณาเฉพาะมีดังนี้:

 

ตัวแทนด้านความเป็นส่วนตัวภายในประเทศ

ตามข้อ 32-5 แห่งกฎหมายว่าด้วยเครือข่ายและข้อ 39-11 ของ PIPA ที่แก้ไข ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนใน
ประเทศมีดังนี้:

การติดต่อ

ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้มอบหมายให้หน่วยงานต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

เว็บไซต์ - ภาษาการแสดงความยินยอมที่บังคับ

ความยินยอมที่บังคับ

เพื่อให้บริการเว็บไซต์ GODDESS OF VICTORY: NIKKE แก่คุณ เราจะต้องรวบรวม เข้าถึง ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้ แต่ถ้าคุณปฏิเสธ คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนความสนใจของคุณบนเว็บไซต์ GODDESS OF VICTORY: NIKKE ได้ คุณตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ของเราหรือไม่?

รายการที่จะรวบรวม

หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอุปกรณ์: ว่าคุณใช้อุปกรณ์ iOS หรือ Android และใช้อุปกรณ์รุ่นใด รวมถึงที่อยู่ IP

จุดประสงค์ของการรวบรวมและการใช้งาน

เพื่อให้ข้อมูลอัปเดตและแจ้งให้คุณทราบเมื่อเป็นทางการของ GODDESS OF VICTORY: NIKKE พร้อมให้ดาวน์โหลด และเพื่อให้คุณแลกของรางวัลได้เมื่อเปิดตัว GODDESS OF VICTORY: NIKKE อย่างเป็นทางการ

ระยะเวลาการเก็บรักษาและใช้
งาน

1 ปี หลังจากการลงทะเบียนล่วงหน้าเสร็จสมบูรณ์ หากคุณร้องขอให้ลบข้อมูล ข้อมูลจะถูกลบภายใน 7 วัน หลังจากการร้องขอของคุณ

 

 

[A1]

เว็บไซต์ - [บังคับ] การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของฉันไปต่างประเทศ

ผู้รับ (ข้อมูล
ติดต่อของ
ผู้จัดการ
ข้อมูล)

ประเทศที่จะ
ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

วันและวิธี
การถ่ายโอน

ประเภทของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถ่าย
โอน

 

จุดประสงค์
การใช้งาน
โดยผู้รับ

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาใน
การใช้งานโดย
ผู้รับ

Tencent Cloud LLC

(cloudlegalnotices@tencent.com)

สหรัฐอเมริกา

ส่ง/ถ่ายโอน
เป็นระยะ ๆ

หมายเลข
โทรศัพท์

การส่งลิงก์
คำเชิญไปยัง เกม

สำหรับระยะเวลาการเก็บรักษา
ข้อมูลที่ระบุใน “การเก็บรักษา
ข้อมูล

[A2]

เว็บไซต์ - [บังคับ] การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

ผู้รับ (ข้อมูล
ติดต่อของ
ผู้จัดการ
ข้อมูล)

ประเทศที่จะ
ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

วันและวิธี
การถ่ายโอน

ประเภทของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถ่าย
โอน

 

จุดประสงค์
การใช้งาน
โดยผู้รับ

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาใน
การใช้งานโดย
ผู้รับ

Tencent Cloud LLC

(cloudlegalnotices@tencent.com)

สหรัฐอเมริกา

ส่ง/ถ่ายโอน
เป็นระยะ ๆ

หมายเลข
โทรศัพท์

การส่งลิงก์
คำเชิญไปยัง เกม

สำหรับระยะเวลาการเก็บรักษา
ข้อมูลที่ระบุใน “การเก็บรักษา
ข้อมูล

[A3]

เว็บไซต์ - [ไม่บังคับ] ความยินยอมในการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคำยินยอมการตลาดทาง SMS

ไม่บังคับ - ความยินยอมทางการตลาด

 

Proxima Beta Pte. จำกัด ต้องการรวบรวมและใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อให้ข้อมูลอัปเดต และส่งข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับ GODDESS OF VICTORY: NIKKE การทำเครื่องหมายที่ช่อง แสดงว่าคุณยินยอมให้รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เพื่อจุดประสงค์ในการรับข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับ GODDESS OF VICTORY: NIKKE ทาง SMS ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว [ลิงก์]

 

คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความยินยอม อย่างไรก็ตาม หากคุณปฏิเสธ คุณจะไม่ได้รับข่าวสาร กิจกรรม และ
โปรโมชั่นจากเรา

 

 • รายการที่ต้องรวบรวม : หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • จุดประสงค์ในการรวบรวมและใช้งาน: เพื่อส่งข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับ GODDESS OF VICTORY: NIKKE
 • ระยะเวลาการเก็บรักษาและการใช้งาน: 1 ปีหลังจากการลงทะเบียนล่วงหน้าเสร็จสิ้น หากคุณร้องขอให้ลบข้อมูล ข้อมูลจะถูกลบภายใน 7 วัน หลังจากการร้องขอของคุณ

 

[A4]

ภาษาการแสดงความยินยอมที่บังคับ

ความยินยอมที่บังคับ

เพื่อให้บริการเว็บไซต์ GODDESS OF VICTORY: NIKKE แก่คุณ เราจะต้องรวบรวม เข้าถึง ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ คุณมีสิทธิ์
ปฏิเสธ แต่หากคุณปฏิเสธ คุณจะไม่สามารถลงทะเบียน GODDESS OF VICTORY: NIKKE ได้ คุณตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ของเราหรือไม่?

 

รายการที่จะรวบรวม

 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชี Level Infinite (หากคุณเลือกที่จะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Level Infinite): UID, โทเค็น, อีเมล, ชื่อผู้ใช้
 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้เยี่ยมชม: รหัสผู้เยี่ยมชม, Open ID
 • ข้อมูลโซเชียลมีเดีย (หากคุณเลือกที่จะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณด้วยเครือข่ายเหล่านี้): ผ่าน Facebook: ชื่อ, Facebook UID, ชื่อ, รูปโพรไฟล์, โทเค็นผู้ใช้, ID เปิด, โทเค็นสำหรับธุรกิจ ผ่าน Google: ID ผู้ใช้ Google, ชื่อเล่น, รูปโพรไฟล์, โทเค็นผู้ใช้, Open ID ผ่าน Twitter: ID ผู้ใช้ Twitter, ชื่อเล่น, รูปโพรไฟล์, โทเค็นผู้ใช้, Open ID ผ่าน Line: Line ID ผู้ใช้ ชื่อเล่น รูปโพรไฟล์ โทเค็นผู้ใช้ Open ID ผ่าน Apple: ID ผู้ใช้ Apple, ชื่อเล่น, รูปโพรไฟล์, โทเค็นผู้ใช้, Open ID
 • ข้อมูลการส่งอีเมล: ที่อยู่อีเมล
 • ข้อมูลการสนับสนุนลูกค้า (ในแอป อีเมล เว็บไซต์): ผ่านแอป: ชื่อ, Open ID, รุ่นอุปกรณ์, เวอร์ชันแอปพลิเคชัน, ระดับแบตเตอรี่, ความแรงของ Wi-Fi, พื้นที่ว่างบนโทรศัพท์, ประเภทเครือข่าย, เวอร์ชัน iOS, แพลตฟอร์ม, ผู้ให้บริการ, รหัสประเทศ, ภาพถ่ายเพื่อแสดงปัญหา (ไม่บังคับ) ผ่านเว็บไซต์: ชื่อ, รหัสเปิด, รุ่นอุปกรณ์, ที่อยู่อีเมล (ไม่บังคับ) ผ่านอีเมล: ชื่อ, ที่อยู่อีเมล สำหรับทุก: รายละเอียดตั๋ว การร้องเรียน และการจัดการ
 • XWID: XWID ของคุณที่เราสร้างขึ้น
 • ที่อยู่ IP
 • ข้อมูลการรายงานข้อมูลทั่วไป: ID เกม แหล่งที่มาของไคลเอ็นต์, รหัสเซสชัน, เวลาของกิจกรรม, IP ไคลเอ็นต์, ประเทศ, จังหวัด, เมือง, รหัสผู้ให้บริการ, Open ID, ชื่อกิจกรรม, ระบบปฏิบัติการ, เวอร์ชัน OS, เวอร์ชัน SDK, ประเภทเครือข่าย, ID ชุดข้อมูล, เวอร์ชันแอป, ID ช่องล็อกอิน, รุ่นอุปกรณ์, แบรนด์อุปกรณ์, ความกว้างของหน้าจอ, ความสูง
  ของหน้าจอ, ชื่อ CPU, คอร์ของ CPU, ความถี่ของ CPU, ชื่อ GPU, ROM ทั้งหมด, ภาษาของระบบ
 • ข้อมูลการแจ้งเตือน / ประกาศในเกม: Open ID
 • ข้อมูลการตรวจสอบข้อมูล: รหัสข้อผิดพลาด, ข้อความแสดงข้อผิดพลาด, ชื่อ SDK, เวอร์ชัน SDK, URL คำขอ, เนื้อหาการตอบสนอง, ID ลำดับ, สเตจ, บันทึก, ข้อมูลทั่วไป
  สำหรับการรายงานข้อมูล
 • ข้อมูลการแจ้งเตือนของระบบ: โทเค็นอุปกรณ์และโทเค็น FCM (ข้อความ Firebase Clous)
 • ข้อมูลการปฏิบัติตาม: Open ID, โทเค็น, ภูมิภาค, ชื่อผู้ใช้, อีเมล
 • ข้อมูลเกม (รวมถึงข้อมูลบันทึก): Open ID, ที่อยู่ IP, รหัสบทบาท, บัญชีเกม, ชื่อเล่นของผู้ใช้, รหัสประเทศ, เวอร์ชันระบบอุปกรณ์, แบรนด์อุปกรณ์, IDFV, รุ่นอุปกรณ์, ผู้ผลิตอุปกรณ์, ชื่ออุปกรณ์, ความละเอียดหน้าจอ, การวางแนวหน้าจอ, รุ่น CPU, ข้อมูลหน่วย
  ประมวลผลกราฟิก (GPU), RAM, ไคลเอ็นต์ IP ส่งออก, หน่วยความจำโทรศัพท์, รหัสการเข้าสู่ระบบช่อง, ชื่อผู้ให้บริการ, ประเภทเครือข่าย, ความแรงของสัญญาณ และการรายงานข้อมูลที่ฝังอยู่ สถิติการเล่นเกม (รวมถึงระดับผู้เล่นและประสิทธิภาพในเกม) ข้อมูลเกมจาก Unity 3D: สำหรับ iOS: IDFV
 • ข้อมูลการขัดข้อง (CrashSight): สำหรับ Android: ชื่ออุปกรณ์ รุ่นอุปกรณ์ หน่วยความจำโทรศัพท์ อัตราการใช้งาน CPU รุ่น CPU เวอร์ชันของระบบอุปกรณ์ ยี่ห้ออุปกรณ์ ROM, RAM, สถาปัตยกรรม CPU, สถานะรูท, พื้นที่การ์ด SD ภายนอกที่เหลือ
  อยู่, หน่วยความจำที่เหลืออยู่ มีการใช้โปรแกรมจำลองหรือไม่, ข้อมูลกระบวนการทำงาน, เวลาของระบบ, XWID, ชื่อกระบวนการ, ประเภทเครือข่าย, เวอร์ชันของแอปพลิเคชัน, ชื่อแพ็คเกจของ
  แอปพลิเคชัน, เวอร์ชัน SDK, หมายเลขเวอร์ชัน SDK / ชื่อแอปพลิเคชัน
  และหมายเลขเวอร์ชัน สำหรับ iOS: ชื่ออุปกรณ์, รุ่นอุปกรณ์, หน่วยความจำโทรศัพท์, อัตราการใช้ CPU, รุ่น CPU, เวอร์ชันของระบบ
  อุปกรณ์, ROM, RAM, สถาปัตยกรรม CPU, สถานะรูท, หน่วยความจำที่
  เหลือ, มีการใช้โปรแกรมจำลองหรือไม่, ข้อมูลกระบวนการทำงาน, เวลา
  ของระบบ, ชื่อกระบวนการ , ประเภทเครือข่าย, เวอร์ชันแอปพลิเคชัน, ชื่อแพ็กเกจแอปพลิเคชัน, เวอร์ชัน SDK, หมายเลขเวอร์ชัน SDK / ชื่อแอปพลิเคชันและหมายเลข
  เวอร์ชัน, IDFV
 • ข้อมูลแชท (ข้อความฟรี): ข้อมูลแชท, Open ID
 • ข้อมูลบริการวิเคราะห์ (APAS): ภูมิภาคของผู้ใช้ (ประเทศ, จังหวัด, เมือง, ID ผู้ให้บริการ, ภูมิภาค, ที่อยู่ IP) ข้อมูลอุปกรณ์ (เวอร์ชันแอปพลิเคชัน, ID แอปพลิเคชัน, ข้อมูลแบตเตอรี่, ความแรงของ WiFi, พื้นที่ว่าง, ประเภทเครือข่าย, เวอร์ชัน
  ระบบปฏิบัติการ, ชื่อระบบปฏิบัติการ, ผู้ให้บริการ, รหัสประเทศ, ภาษาของอุปกรณ์, ความละเอียดของอุปกรณ์, แบรนด์, ผู้ผลิต, รุ่นอุปกรณ์, RAM, ROM และ CPU ข้อมูล, ข้อมูล GPU, ข้อมูลเฟรมเกม, ความแรงของสัญญาณมือถือ, เวลาเดินทางไปกลับของเครือข่าย, รับ/ส่งไบต์ของเครือข่าย, ข้อมูลเหตุการณ์ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ/ชำระเงิน, XWID, ความล่าช้าของเครือข่าย, อัตราการสูญหายของกลุ่มข้อมูล, จำนวนแอป Android)
 • ข้อมูลการวิเคราะห์/การทำโพรไฟล์ (Facebook): ข้อมูลติดต่อ: ชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลกิจกรรม: ข้อมูล เช่น การเยี่ยมชมไซต์ การติดตั้งแอป การซื้อผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่รวบรวมและถ่ายโอนเมื่อผู้คนเข้าถึง เว็บไซต์หรือแอปด้วยการเข้าสู่ระบบ Facebook หรือ Social Plugins (เช่น ปุ่มถูกใจ (ปุ่ม Like)) ไม่รวมข้อมูลที่สร้างขึ้นเมื่อ ผู้ใช้โต้ตอบกับแพลตฟอร์มของเราผ่านการเข้าสู่ระบบ Facebook, Social Plugins ข้อมูลที่แฮช: รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเช่นที่อยู่ อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรายงานสถิติสำคัญจากกระบวนการล็อกอินและอัปเดตเกม: ชื่อกิจกรรม หมายเลขสเตจ ชื่อสเตจ สถานะสเตจ รหัสข้อผิดพลาดของสเตจ json พิเศษ เวลาสเตจ
 • ข้อมูลการลบบัญชี (H5): อีเมล ภูมิภาค Open ID โทเค็นผู้ใช้
 • ข้อมูลการชำระเงิน: Open ID, ประเทศ, รหัสบทบาท, รุ่น CPU, รุ่นอุปกรณ์, สกุลเงิน, เวอร์ชัน SDK, เวอร์ชันแอปพลิเคชัน, ประเภทเครือข่าย, IDFV, จำนวนเงินที่ซื้อ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัย: รายการซอฟต์แวร์ที่แฮ็กหรือฉ้อโกง, ข้อมูลหน้าจอในเกม, การตั้งค่าระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์, ข้อมูลอุปกรณ์รวมถึง แบรนด์โทรศัพท์มือถือ, รุ่น, โครงสร้าง CPU, รุ่น CPU, เวอร์ชันเคอร์เนล, ความละเอียด, แพ็คเกจแอปพลิเคชัน
  ของซอฟต์แวร์แฮ็ก, หน่วยความจำที่ใช้งานได้, จุดเชื่อมต่อ
  Wi-Fi, รายการ APK ที่ติดตั้งและแอปที่กำลังทำงานอยู่, สถานะเจลเบรก (iOS)
 • ข้อมูลการวิเคราะห์/การทำโพรไฟล์ข้อมูล (Appsflyer): ข้อมูลทางเทคนิค: ประเภทเบราว์เซอร์ ประเภทและรุ่นของ
  อุปกรณ์, CPU, ภาษาของระบบ, หน่วยความจำ, เวอร์ชันของระบบ
  ปฏิบัติการ, สถานะ Wi-Fi, การประทับเวลาและโซนเวลา, พารามิเตอร์การเคลื่อนไหวของอุปกรณ์และผู้ให้บริการ ตัวระบุทางเทคนิค: ที่อยู่ IP, ตัวแทนผู้ใช้, IDFA, Google Advertising ID, Open ID; ข้อมูลการมีส่วนร่วม: การคลิกโฆษณาของลูกค้า การแสดงโฆษณาที่ดู ผู้ชมหรือกลุ่มที่มีการระบุแหล่งที่มาของแคมเปญโฆษณา ประเภทของ โฆษณา และหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันที่แสดงโฆษณาดังกล่าว หน้าเว็บบนเว็บไซต์ของลูกค้าที่เข้าชมโดยผู้ใช้ปลายทาง URL จากเว็บไซต์ที่อ้างอิง การดาวน์โหลดและการติดตั้งแอปพลิเคชัน และการโต้ตอบ/ปฏิสัมพันธ์ กิจกรรมและการดำเนินการอื่น ที่ลูกค้าเลือกที่จะวัดและวิเคราะห์ภายในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของตน (เช่น การเพิ่มลงในรถเข็น การซื้อในแอป การคลิก เวลามีส่วนร่วม เป็นต้น) รหัสอินสแตนซ์ Firebase ที่สร้างโดย Firebase และ Open ID จะได้รับการประมวลผลโดย Appsflyer รหัสการติดตั้ง Firebase ที่สร้างโดย Firebase สำหรับการติดตั้งแต่ละครั้ง จะได้รับการประมวลผลโดย Appsflyer
 • ข้อมูลการวิเคราะห์/การทำโพรไฟล์ (Firebase): การใช้งาน Firebase ตามค่าเริ่มต้นจะเก็บรวบรวม: มิติข้อมูลอุปกรณ์ของผู้ใช้และเหตุการณ์ในแอป เช่น จำนวนผู้ใช้และเซสชัน ระยะเวลาเซสชัน ระบบปฏิบัติการ รุ่นอุปกรณ์ ภูมิศาสตร์ การเปิดใช้งานครั้งแรก การเปิดแอป การอัปเดตแอป การซื้อในแอป โดย Firebase จะรวบรวมมิติข้อมูลอุปกรณ์ต่อไปนี้: อายุ, App Store, เวอร์ชันแอป, ประเทศ, แบรนด์อุปกรณ์, หมวดหมู่อุปกรณ์, รุ่นอุปกรณ์, เวลาเปิดครั้งแรก, เพศ, ความสนใจ, ภาษา, ใหม่/ที่กำหนดไว้แล้ว, เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ Firebase จะรวบรวมกิจกรรม/เหตุการณ์ในแอปต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ: การวิเคราะห์โฆษณา เช่น การคลิกโฆษณา การแสดงโฆษณา การเข้าถึงโฆษณา การสืบค้นโฆษณา การวิเคราะห์แอปพลิเคชัน เช่น การใช้แอป การล้างแอป การขัดข้องของแอป การลบแอป การวิเคราะห์การชำระเงินแอป การอัปเดตแอปและการใช้
  การวิเคราะห์ การวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ เช่น การคลิกเว็บ การดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ การแจ้งเตือน ความคืบหน้าของวิดีโอ การวิเคราะห์การค้นหา ID โฆษณาและ IDFA รหัสอินสแตนซ์ Firebase และ Open ID

จุดประสงค์ของการรวบรวมและการใช้
งาน

 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชี Level Infinite (หากคุณเลือกที่จะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Level Infinite): เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อเชื่อมโยงบัญชีเกมของคุณกับบัญชี Level Infinite ของคุณตามคําขอของคุณ
 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้เยี่ยมชม ข้อมูลโซเชียลมีเดีย: เพื่อสร้างบัญชีของคุณสำหรับเกมตามคำขอของคุณ
 • ข้อมูลการส่งอีเมล: เพื่อส่งการแจ้งเตือนถึงคุณเพื่ออำนวย
  ความสะดวกในการสร้างบัญชีเกมของคุณ (เช่น รหัสยืนยัน) และเพื่อขอรับความยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมเกม (หากเกี่ยวข้อง)
 • ข้อมูลสนับสนุนลูกค้า (ในแอป อีเมล เว็บไซต์): เพื่อให้การ
  สนับสนุนและแก้ไขปัญหา เช่น การบรรเทาและ
  แก้ไขปัญหาทางเทคนิคและจุดบกพร่อง และปรับปรุงบริการ
  ของเรา
 • XWID: สำหรับการเข้าสู่ระบบของผู้เยี่มชมและการแก้ไข
  ปัญหาจุดบกพร่อง
 • ที่อยู่ IP: เพื่อให้คุณใช้งานเกมและเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
  ของเราได้
 • ข้อมูลการรายงานข้อมูลทั่วไป: เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ข้อมูลการแจ้งเตือน/ประกาศในเกม: เพื่อส่งการแจ้งเตือน
  ในเกมและประกาศเกี่ยวกับเกมให้กับคุณ
 • ข้อมูลการตรวจสอบข้อมูล: เพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง และเพื่อ
  ทำความเข้าใจถึงประสิทธิภาพและการปฏิสัมพันธ์ของ SDK ของเรา
 • ข้อมูลการแจ้งเตือนของระบบ: เพื่อแจ้งให้คุณทราบบนอุปกรณ์
  ของคุณเกี่ยวกับเกม
 • ข้อมูลการปฏิบัติตาม: เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมเกม
 • ข้อมูลเกม (รวมถึงข้อมูลบันทึก): เพื่อเก็บรักษาบันทึกการ
  เข้าสู่ระบบและการดำเนินการของบัญชีผู้ใช้ เพื่อปรับปรุงเกม เพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบ เพื่อข้อเสนอแนะและข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมและความคืบหน้า และเพื่อติดตามการตั้งค่าผู้ใช้ที่ออกจากระบบระหว่างแอปที่มีคีย์ลายมือชื่อเดียวกัน และเพื่อจุดประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกง
 • ข้อมูลการทำงานขัดข้อง (CrashSight): เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้อง
  และปรับความเข้ากันได้ให้เหมาะสม
 • ข้อมูลแชท (ข้อความฟรี): เพื่ออำนวยความสะดวกในการโพสต์
  เพื่อสื่อสารของคุณกับผู้ใช้รายอื่น
 • ข้อมูลบริการวิเคราะห์ (APAS): สำหรับข้อเสนอแนะและการ
  วิเคราะห์การเล่นเกมเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์เกม
 • ข้อมูลการวิเคราะห์/การทำโพรไฟล์ (Facebook): เพื่อ
  จุดประสงค์ในการได้มาซึ่งผู้ใช้และเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
  ของโฆษณาของเรา
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรายงานสถิติสำคัญจากกระบวนการเข้าสู่ระบบและการอัปเดตเกม: เพื่อทำความเข้าใจอัตราความสำเร็จของกระบวนการเข้าสู่ระบบและอัปเดต
 • ข้อมูลการลบบัญชี (H5): เพื่อให้คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้ตามคำขอของคุณ
 • ข้อมูลการชำระเงิน: เพื่อให้คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการชำระเงินในเกมได้
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย: เพื่อรับรองความปลอดภัยของบริการเกม (เช่น ผ่านฟังก์ชันป้องกันการฉ้อโกง)
 • ข้อมูลการวิเคราะห์/การทำโพรไฟล์ (Appsflyer): สำหรับการระบุแหล่งที่มาของโฆษณา
 • ข้อมูลการวิเคราะห์/การทำโพรไฟล์ (Firebase): สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอป เราใช้ Firebase Instance ID เพื่อเพิ่มอัตราการซื้อในเกมของผู้ใช้ใหม่ผ่านแพลตฟอร์มของ Google

ระยะเวลาการเก็บ
รักษาและใช้งาน

 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชี Level Infinite  ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้เยี่ยมชม ข้อมูลบริการส่งอีเมล XWID ข้อมูลการรายงานข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลเกม (รวมถึงข้อมูลบันทึก) ข้อมูลบริการวิเคราะห์ (APAS) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
  รายงานสถิติที่สำคัญจากกระบวนการเข้าสู่ระบบ และการอัปเดตเกม ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการปฏิบัติตาม
  ข้อกำหนด: จัดเก็บไว้ตลอดอายุการใช้เกมของคุณ แล้วลบทิ้ง
  ภายใน 1 ปี หากคุณร้องขอให้ลบบัญชีหรือข้อมูล บัญชีหรือ
  ข้อมูลจะถูกลบภายใน 30 วัน หลังจากการร้องขอของคุณ
 • ข้อมูลการแชท: การแชทออนไลน์จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
  เท่านั้น และเราจะไม่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา สำหรับข้อมูล
  แชทออฟไลน์ 200 รายการต่อกลุ่มแชท จะมีการเก็บไว้จนกว่า
  บันทึกผู้รับออฟไลน์จะกลับมาออนไลน์ หลังจากนั้นข้อมูล
  การแชทจะถูกลบออกจากแคชของเรา ข้อมูลแชทที่เก็บไว้จะ
  ถูกลบออกจากที่เก็บข้อมูลแคชของเราภายใน 7 วัน
 • ข้อมูลโซเชียลมีเดีย (หากคุณเลือกเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียด้วย Facebook, Google, Twitter, Line, Apple): Open ID จะถูกเก็บไว้
  ตลอดอายุการใช้เกมของคุณ จากนั้นจะลบทิ้งภายใน 1 ปี หากคุณร้องขอให้ลบบัญชีหรือข้อมูล บัญชีหรือข้อมูลจะถูกลบ
  ภายใน 30 วัน หลังจากการร้องขอของคุณ ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ Open ID จะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 30 วันนับจากวันที่คุณลงชื่อ
  เข้าใช้บัญชีของคุณครั้งล่าสุด
 • ที่อยู่ IP ข้อมูลการแจ้งเตือนระบบ: ไม่ได้เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา
 • ข้อมูลการลบบัญชี (H5): เก็บไว้เป็นระยะเวลา 30 วัน หลังจากนั้น
  จะถูกลบออกทันที
 • ข้อมูลการแจ้งเตือน/ประกาศในเกม: เก็บไว้เป็นเวลา 30 วันหลังจาก
  ส่งการแจ้งเตือน
 • ข้อมูลข้อขัดข้อง (CrashSight): เก็บไว้เป็นเวลา 3 เดือน
 • ข้อมูลสนับสนุนลูกค้า (ในแอป อีเมล เว็บไซต์): เก็บไว้เป็นเวลา 2 ปี หากคุณร้องขอให้ลบข้อมูล ข้อมูลจะถูกลบภายใน 30 วัน หลังจากการร้องขอของคุณ
 • ข้อมูลการวิเคราะห์/การทำโพรไฟล์ (AppsFlyer), ข้อมูลการวิเคราะห์/การ
  ทำโพรไฟล์ (Firebase): เก็บไว้เป็นเวลาสูงสุด 14 เดือน
 • ข้อมูลการวิเคราะห์/การทำโพรไฟล์ (Facebook): เก็บไว้ตลอดอายุ
  การใช้เกม จากนั้นลบทิ้งภายใน 30 วัน หากคุณร้องขอให้ลบ
  บัญชีหรือข้อมูล บัญชีหรือข้อมูลจะถูกลบภายใน 7 วัน หลังจาก
  การร้องขอของคุณ
 • Firebase Instance ID: เก็บไว้เป็นเวลา 24 เดือน

 

 

[A5]

[ไม่บังคับ] การแจ้งเตือน / การส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ / แบบสำรวจ[A6]

 

ความยินยอมที่ไม่บังคับ

คุณลักษณะบางอย่างของ GODDESS OF VICTORY: NIKKE กำหนดให้เราต้องรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้ แต่ถ้าคุณปฏิเสธ คุณลักษณะบางอย่างของ GODDESS OF VICTORY: NIKKE อาจไม่พร้อมใช้งาน

 

คุณรับรองว่าคุณตกลงที่จะให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เพื่อจุดประสงค์ในการส่งการแจ้งเตือนและประกาศในเกมที่เกิดขึ้นซ้ำผ่านการส่งข้อความอัตโนมัติ และเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการสำรวจเกี่ยวกับ GODDESS OF VICTORY: NIKKE

 

เราอาจส่งการอัปเดตเกมและข้อความที่ไม่ใช่การส่งเสริมการขายในจำนวนที่เหมาะสม คุณเข้าใจว่า การเลือกรับข้อความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจาก Proxima Beta เราทราบว่าคุณมีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะให้ความยินยอม แต่หากคุณปฏิเสธ คุณอาจไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการอัปเดต

 

รายการที่จะรวบรวม

 • ข้อมูลการแจ้งเตือน / ประกาศในเกม: Open ID
 • ข้อมูลการแจ้งเตือนของระบบ: โทเค็นอุปกรณ์และโทเค็น FCM (ข้อความคลาวด์ของ Firebase)
 • ข้อมูลการสำรวจ (ผ่าน IMUR) (ข้อมูลที่รวบรวม): ผ่านลิงก์: อายุ เพศ รายได้ การศึกษา (ไม่บังคับ) ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ
  ประสบการณ์การเล่นเกมและพฤติกรรมการเล่นเกม ในแอป: อายุ เพศ รายได้ การศึกษา (ไม่บังคับ) ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ
  ประสบการณ์การเล่นเกมและพฤติกรรมการเล่นเกม ID ผู้ใช้ และ Open ID

จุดประสงค์ของการรวบรวมและการใช้
งาน

 • ข้อมูลการแจ้งเตือน/ประกาศในเกม: เพื่อส่งการแจ้งเตือน ในเกมและประกาศเกี่ยวกับเกมให้กับคุณ
 • ข้อมูลการแจ้งเตือนของระบบ: เพื่อแจ้งให้คุณทราบบนอุปกรณ์ ของคุณเกี่ยวกับเกม
 • ข้อมูลการสำรวจ (ผ่าน IMUR) (ข้อมูลที่รวบรวม): เพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้ของเราให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อปรับปรุงการเกมโดย
  ได้รับความยินยอมจากคุณ

ระยะเวลาการเก็บ
รักษาและใช้งาน

 • ข้อมูลการแจ้งเตือน/ประกาศในเกม: เก็บไว้เป็นเวลา 30 วันหลังจาก ส่งการแจ้งเตือน
 • ข้อมูลการแจ้งเตือนระบบ: ไม่ได้เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา
 • ข้อมูลการสำรวจ (ผ่าน IMUR) (ข้อมูลที่รวบรวมได้): 1 ปี

 

เซอร์เบีย

ตัวแทนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราใน
เซอร์เบียคือ คาราโนวิชและพันธมิตร ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ local.representative@karanovicpartners.com โปรดระบุคำว่า "เซอร์เบีย" ในบรรทัดหัวเรื่องของ
อีเมลของคุณ

สิงคโปร์

เมื่อคลิกที่ "ยอมรับ" จะถือว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศอื่น ๆ ที่เรามีฐาน
ข้อมูลหรือเราในเครือตั้งอยู่ โดยเฉพาะสถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 4 (ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บ
และเผยแพร่อย่างไร)

คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ และผู้ที่เราเผยแพร่ข้อมูลด้วย คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องของคุณได้

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่เรามอบหมายให้ดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลปี 2012 ได้ตามที่อธิบายไว้โดยละเอียดชัดเจนในข้อ 8 (การติดต่อ)

แอฟริกาใต้

คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูล (แอฟริกาใต้) โดยส่งอีเมลไปที่ inforeg@justice.gov.za ที่ตั้งของหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูล (แอฟริกาใต้) คือ 33 Hoofd Street Forum III, 3rd Floor Braampark, Braamfontein, Johannesburg, South Africa

ศรีลังกา

เมื่อคลิกที่ "ยอมรับ" จะถือว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและอนุญาตการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจะต้องรับรอง
ตนเองว่าได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้ลงทะเบียนบัญชีและใช้งาน
เกมและเว็บไซต์

ไทย

เมื่อคลิก "ยอมรับ" คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว หากคุณ
ไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณต้องไม่ใช้เกมหรือเว็บไซต์

 

หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี คุณรับรองว่าคุณได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายใน
การลงทะเบียนบัญชีและใช้เกมและเว็บไซต์แล้ว

 

ในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย (PDPA) คุณสามารถ:

 

ในกรณีที่คุณมีความประสงค์จะทำการร้องขอดังกล่าว โปรดติดต่อเราตามที่อธิบายไว้โดยละเอียดชัดเจน
ในข้อ 8 (การติดต่อ)

 

รายละเอียดการติดต่อของตัวแทนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายของเราในประเทศไทยเพื่อจุดประสงค์ใน
การปฏิบัติตาม PDPA ตามที่อธิบายไว้โดยละเอียดชัดเจนในข้อ 8 (การติดต่อ) และสามารถติดต่อได้
ทางอีเมล โปรดระบุคำว่า “ประเทศไทย (Thailand)” ในบรรทัดหัวเรื่องของอีเมลของคุณ

ยูเครน

หากยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราเก็บรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ และ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก และถ่ายโอน
ไปยังประเทศอื่น ๆ นอกจากในยูเครน ไปยังเขตแดนอื่นตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดไว้
โดยเฉพาะอย่างเปิดเผย