GODDESS OF VICTORY: NIKKE

(การทดสอบระยะเบต้าอย่างเป็นทางการ - เว็บไซต์รับสมัคร)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตล่าสุด: [[ 8 ] 2022]

 

เว็บไซต์รับสมัครเข้าทดสอบระยะเบต้าอย่างเป็นทางการ (OBT”) นี้เปิดรับเฉพาะผู้ใช้ใน: ไทย

ขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา! บริษัทเคารพในข้อกังวลของคุณที่มีต่อความเป็นส่วนตัวและขอบคุณในความไว้วางใจและความมั่นใจของคุณ
ที่มีต่อบริษัท

โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใช้กับเว็บไซต์รับสมัครสำหรับ OBT สําหรับ GODDESS OF VICTORY: NIKKE (“เว็บไซต์รับสมัคร”) เท่านั้น หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใด โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากต้องการใช้สิทธิ์ที่ตนเองมี คุณสามารถหาข้อมูลการติดต่อของเราได้จาก ที่นี่

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล บริษัท Proxima Beta Pte. จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ใช้บริการเว็บไซต์รับสมัคร

สรุป

นี่คือข้อมูลโดยย่อที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยคลิก 'ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลประเภทใดที่บริษัทต้องการเพื่อให้บริการเว็บไซต์รับสมัคร

·         หากคุณลงทะเบียนความสนใจของคุณใน OBT บนเว็บไซต์รับสมัครของเรา เราจำเป็นจะต้องรวบรวมที่อยู่อีเมล ข้อมูลอุปกรณ์ (ว่าคุณใช้อุปกรณ์ iOS หรือ Android และใช้อุปกรณ์รุ่นใด) และที่อยู่ IP ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทจะนำข้อมูลที่ได้จากคุณไปใช้งานอย่างไร

·         เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปรับเปลี่ยนประสบการณ์ในเว็บไซต์รับสมัคร ช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียน OBT เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับ OBT เพื่อส่งข่าวสารและข้อมูล
อัปเดตเกี่ยวกับ OBT โดยได้รับความยินยอมจากคุณ และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราและบังคับใช้สิทธิ์ทางกฎหมายของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

บุคคลที่บริษัทแบ่งปันข้อมูลด้วยคือใครบ้าง

·         บริษัทใช้บุคคลที่สามและทำงานร่วมกับบริษัทในเครือของเราเพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดได้

·         ู้ให้บริการบุคคลที่สามทั้งหมดที่ให้บริการแก่เราถูกห้ามไม่ให้เก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ยกเว้นในกรณีที่จําเป็นสําหรับเว็บไซต์รับสมัคร (เช่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น)

·         ในบางกรณี บริษัทอาจได้รับคำสั่งจากศาลหรืออยู่ภายใต้ภาระผูกพันทางกฎหมาย
(เช่น หมายค้นหรือหมายศาลที่ถูกต้อง) เพื่อเปิดเผยข้อมูลบางอย่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลของคุณ
ถูกประมวลผลที่จุดใด

 

·         ตามสัญญาที่ทำไว้กับคุณ บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลนอกสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

·         เรามีเซิร์ฟเวอร์สําหรับเว็บไซต์รับสมัครในสิงคโปร์ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้งานเว็บไซต์รับสมัครของคุณจะขึ้นอยู่กับตําแหน่งของคุณ นอกจากนี้เรายังมี
ทีมสนับสนุน วิศวกร และอื่นๆ ที่ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์รับสมัคร รวมถึงทีมจาก สิงคโปร์ อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลของคุณถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าใด

·         เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณเอาไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากการลงทะเบียนล่วงหน้าเสร็จสมบูรณ์
หรือตราบเท่าที่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
(ตามที่อธิบายไว้เพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) จากนั้น บริษัทจะลบหรือ
ทําให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นนิรนามตามกฎหมายที่บังคับใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะใช้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของข้อมูลของฉัน
ได้อย่างไร

·         คุณอาจมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณโดยขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลบางแห่ง เช่น สิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการขอรับสำเนาข้อมูลของคุณ หรือสิทธิ์ในการขอลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หรือสิทธิ์ในการจำกัดหรือคัดค้านไม่ให้บริษัทประมวลผลข้อมูล
ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทจะแจ้งให้คุณ
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

·         การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกโพสต์ที่นี่ นอกจากนี้
เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตามข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 


 

ยินดีต้อนรับสู่ GODDESS OF VICTORY: NIKKE (การทดสอบระยะเบต้าอย่างเป็นทางการ - เว็บไซต์รับสมัคร)!

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงสาเหตุที่บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ว่าใช้เมื่อใด ใช้อย่างไร และเหตุใดจึงต้องนำไปใช้
เมื่อนำ
ข้อมูลของท่านไปใช้งานเมื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์รับสมัครเข้าทดสอบระยะเบต้าอย่างเป็นทางการ (“OBT”) สำหรับ GODDESS OF VICTORY: NIKKE (“เว็บไซต์รับสมัคร”) และกำหนดตัวเลือกและสิทธิ์ต่างๆ ของท่านโดยให้สัมพันธ์กับข้อมูลดังกล่าว
โปรดอ่านโดยละเอียด เนื่องจากเป็นเรื่องที่จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีที่บริษัทรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ ตลอดจนวิธีที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลได้

โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้กับเว็บไซต์รับสมัครเท่านั้น หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใด โปรดดูที่นโยบายความ
เป็นส่วนตัวสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ชี้แจงไว้ โปรดงดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการแจ้งขอ และหยุดใช้บริการเว็บไซต์รับสมัคร เมื่อมีการใช้บริการเว็บไซต์รับสมัคร จะถือว่าคุณรับทราบวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล บริษัท Proxima Beta Pte. (“บริษัท” “เรา” “พวกเรา”) จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ใช้บริการเว็บไซต์รับสมัคร

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากต้องการใช้สิทธิ์ที่ตนเองมี คุณสามารถหาข้อมูลการติดต่อของเราได้จาก ที่นี่ นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของบริษัทได้ที่ dpo@nikke-global.com บริษัทมีตัวแทนเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันข้อมูลระบุไว้ ที่นี่

1.                 คุกกี้

บริษัทใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน (“คุกกี้”) เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใช้บริการเว็บไซต์รับสมัครของคุณให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้คือ
ไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อจัดวางในอุปกรณ์ของคุณแล้วจะสามารถทำให้บริษัทมอบคุณสมบัติและการทำงานบางอย่างแก่คุณได้ หากต้องการทราบเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้เพิ่มเติม คลิก [ที่นี่]
[1]

2.                 ผู้เยาว์

ผู้เยาว์จะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์รับสมัครไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด ยกเว้นในกรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ให้ความยินยอมที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ในกรณีที่ตัวเลือกนี้มีอยู่ในเขตอํานาจศาลของคุณ)

โดยคำว่าผู้เยาว์ เราหมายถึงผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ว่าในกรณีใดๆ คุณควรตรวจสอบกฎหมายในเขตอํานาจศาลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีอายุสูงกว่าอายุขั้นต่ำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น หากคุณเชื่อว่าบริษัทมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าวโดยปราศจากความยินยอมตามกฎหมาย หรือหากคุณคือบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้ใช้และมีความประสงค์จะถอดถอนความยินยอม โปรดติดต่อเรา

3.                 เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

ในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บจากคุณ และอธิบายถึงสาเหตุการเก็บข้อมูลดังกล่าว

สำหรับผู้ใช้ที่พำนักในไทย ในส่วนนี้จะระบุถึงมูลฐานทางกฎหมายที่นำมาใช้กับการนำข้อมูลของคุณไปประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้งาน

มูลฐานทางกฎหมาย

ที่อยู่อีเมล

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าสําหรับ OBT ได้และแจ้งให้คุณทราบ (ก) ว่าคุณได้ลงทะเบียน OBT สําเร็จหรือไม่ และ (ข) เมื่อ OBT พร้อมให้ดาวน์โหลด

จำเป็นต้องดำเนินการตามสัญญาของบริษัท
ที่ทำไว้กับคุณเพื่อให้คุณสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าสําหรับ OBT ได้และแจ้งให้คุณทราบ (ก) ว่าคุณได้ลงทะเบียน OBT สําเร็จหรือไม่ และ (ข) เมื่อ OBT พร้อมให้ดาวน์โหลด

ข้อมูลอุปกรณ์ (ว่าคุณใช้อุปกรณ์ iOS หรือ Android และใช้อุปกรณ์รุ่นใด) ที่อยู่ IP

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าสําหรับ OBT ได้และแจ้งให้คุณทราบ (ก) ว่าคุณได้ลงทะเบียน OBT สําเร็จหรือไม่ และ (ข) เมื่อ OBT พร้อมให้ดาวน์โหลด

จำเป็นต้องดำเนินการตามสัญญาของบริษัท
ที่ทำไว้กับคุณเพื่อให้คุณสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าสําหรับ OBT ได้และแจ้งให้คุณทราบ (ก) ว่าคุณได้ลงทะเบียน OBT สําเร็จหรือไม่ และ (ข) เมื่อ OBT พร้อมให้ดาวน์โหลด

ที่อยู่อีเมล

สําหรับการส่งข่าวสาร กิจกรรม และรายการส่งเสริมบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับ GODDESS OF VICTORY: NIKKE

ความยินยอม

 

4.                 ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บและเผยแพร่อย่างไร

ตามสัญญาที่ทำไว้กับคุณ บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลนอกสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เรามีเซิร์ฟเวอร์สําหรับเว็บไซต์รับสมัครในสิงคโปร์ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์รับสมัครของคุณจะขึ้นอยู่กับตําแหน่งของคุณ นอกจากนี้เรายังมีทีมสนับสนุน วิศวกร และอื่นๆ ที่ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์รับสมัคร รวมถึงทีมจาก สิงคโปร์ อีกด้วย

 

ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามทราบเฉพาะ โดยประกอบด้วย:

·         บุคคลที่สามที่ให้บริการเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์รับสมัคร รวมถึงผู้ให้บริการที่ประมวลผลข้อมูลที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการให้บริการเว็บไซต์รับสมัคร ผู้ให้บริการบุคคลที่สามทั้งหมดที่ให้บริการแก่เราถูกห้ามไม่ให้เก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ยกเว้นในกรณีที่จําเป็นสําหรับเว็บไซต์รับสมัคร (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น)

·         บริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทของเรา ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของการให้บริการเว็บไซต์รับสมัคร
แก่คุณเท่านั้น กลุ่มบริษัทดังกล่าวทุกแห่งสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้งานได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

·         หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานฝ่ายตุลาการ และหน่วยงานฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย มีบางสถานการณ์ที่เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามกฎหมาย เช่น เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือกระบวนการทางกฎหมาย ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตามข้อกําหนดของกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง เช่น หมายศาล หรือหมายค้น เราอาจไม่สามารถขอความยินยอมจากคุณหรือแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยดังกล่าวได้

·         บุคคลที่สามเพื่อรับรองความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อ:

o    บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ ของบริษัท รวมถึงการสอบสวนการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น

o    ตรวจจับ ป้องกัน หรือจัดการปัญหาด้านความปลอดภัย การฉ้อโกง หรือปัญหาทางเทคนิค หรือ

o    คุ้มครองสิทธิ์ สินทรัพย์ หรือความปลอดภัยของบริษัท ผู้ใช้งานของบริษัท บุคคลที่สาม หรือสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต (เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงและ
การลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อ)

·         บุคคลที่สามที่เข้าซื้อบริษัทของพวกเราหรือธุรกิจของบริษัททั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลภายนอกเช่นกันหากบริษัท (ก) ขาย โอน ควบ รวม หรือปรับส่วนใด ๆ ของธุรกิจของบริษัท หรือควบกับ เข้าซื้อ หรือร่วมลงทุนกับธุรกิจอื่น ๆ ใด ๆ ในกรณีนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อผู้ซื้อที่คาดหวัง เจ้าของรายใหม่ หรือบุคคลที่สามรายอื่นที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจของบริษัทดังกล่าว หรือ (ข) ขายหรือโอนสินทรัพย์ใด ๆ ของบริษัท ในกรณีนี้ ข้อมูลที่บริษัทเก็บไว้เกี่ยวกับท่านอาจถูกขายไปในฐานะส่วนหนึ่งของสินทรัพย์เหล่านั้น และอาจถูกโอนไปยังผู้ซื้อที่คาดหวัง เจ้าของรายใหม่
หรือบุคคลที่สามรายอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายหรือการโอนดังกล่าว

5.                 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และนโยบายการเข้าถึงซึ่งจำกัดการเข้าถึงระบบและเทคโนโลยีของบริษัท และบริษัทยังคุ้มครองข้อมูลผ่านการใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี เช่น การเข้ารหัส

แต่การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และพยายามรักษามาตรการดังกล่าวไว้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทก็มิอาจรับรองความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านเว็บไซต์รับสมัครหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ การส่งข้อมูลใดๆ ของคุณจึงถือเป็นความเสี่ยงของตัวคุณเอง

6.                 การเก็บรักษาข้อมูล     

บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลของท่านนานเกินความจำเป็นในการตอบสนองวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องที่ชี้แจงไว้ข้างต้น เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้ดำเนินการเช่นนั้น หากบริษัทเก็บรักษาข้อมูลของคุณเกินกว่าระยะเวลาการเก็บรักษาที่ระบุไว้ด้านล่าง ตัวอย่างเช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทจะเก็บข้อมูลแยกต่างหากจากข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริษัทเก็บข้อมูลของคุณ โปรดดูที่ระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ที่ด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการเก็บรักษา

ข้อมูลเว็บไซต์รับสมัคร

1 ปี หลังจากการลงทะเบียนล่วงหน้าเสร็จสมบูรณ์ หากคุณร้องขอให้ลบข้อมูล
ข้อมูลจะถูกลบภายใน 7 วัน หลังจากการร้องขอของคุณ

 

7.                 สิทธิ์ของคุณ

กฎหมายของเขตอํานาจศาลบางแห่งให้สิทธิ์เฉพาะแก่ผู้ใช้เว็บไซต์รับสมัคร โปรดดูที่ข้อกําหนดเฉพาะเขตอํานาจศาลเพิ่มเติมหรือกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอํานาจศาลของคุณสําหรับภาพรวมของสิทธิ์เฉพาะที่บังคับใช้กับบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในเขตอํานาจศาลที่ระบุไว้และวิธีการใช้สิทธิ์เหล่านี้

คุณมีสิทธิ์บางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ สิทธิ์ในบางหัวข้อต่อไปนี้จึงมีผลบังคับใช้เฉพาะในบางสถานการณ์เท่านั้น (ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) คุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้บางข้อได้โดยตรงโดยการเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลในบัญชีของคุณ หากคุณเชื่อว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับคุณ โปรดติดต่อเรา

การเข้าถึง

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน วิธีใช้ข้อมูล และผู้ที่บริษัทแบ่งปันข้อมูลด้วย

การโอนย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ในการรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับคุณ ยกตัวอย่างเช่น ในบางเขตอำนาจศาล สำเนานี้สามารถประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลโดยได้รับความยินยอมจากคุณ (เช่น ข้อมูลแบบสํารวจ) หรือตามสัญญาระหว่างบริษัทกับคุณ (เช่น ชื่อบัญชี) ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นในหัวข้อ “บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้งานอย่างไรบริษัทจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ถ่ายโอนข้อมูลนี้หากคุณทำการร้องขอดังกล่าว

การแก้ไข

คุณมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทถือครอง หากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง

การลบ

คุณอาจสามารถลบบัญชีของคุณ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างได้ บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หากมีมูลเหตุอันสมควรภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ต้องปฏิบัติตาม (เช่น เพื่อป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อเสรีภาพในการแสดงออก) แต่บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบหากมีกรณีเช่นนั้น ในกรณีที่คุณร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยต่อสาธารณะในเว็บไซต์รับสมัครและมีมูลเหตุในการลบ บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อพยายามแจ้งให้ผู้ใช้งานท่านอื่นที่กำลังแสดงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรืออาจให้ลิงก์ไปยังข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวออกด้วย

ข้อจำกัดสำหรับการประมวลผลเพื่อจัดเก็บเท่านั้น

คุณมีสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทถือครองอยู่ได้ (นอกเหนือจากจุดประสงค์เพื่อการจัดเก็บในบางสถานการณ์) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า หากบริษัทหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทอาจใช้ข้อมูลนั้นอีกครั้งหากมีมูลเหตุ
อันสมควรภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม (ตัวอย่างเช่น เพื่อป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อการคุ้มครองบุคคลอื่น) ในกรณีที่เราตกลงหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อแจ้งให้บุคคลที่สามใดๆ ที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้หยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยเช่นกัน

การคัดค้าน

คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการทําเช่นนั้น โปรดติดต่อเราที่ dpo@nikke-global.com หรือใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง แล้วเราจะพิจารณาคําขอของคุณ

การเพิกถอนความยินยอม

ตามขอบเขตของกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่คุณให้ไว้กับเราก่อนหน้านี้สำหรับการดำเนินการประมวลผลบางอย่างได้โดยติดต่อเราที่ dpo@nikke-global.com ในกรณีที่จำเป็นต้องมีความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณไม่ได้ยินยอมต่อการประมวลผลหรือหากคุณเพิกถอนความยินยอมของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการตามที่คาดหวังได้ โปรดทราบว่าสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมนั้นจะมีเฉพาะในกรณีที่มูลฐานทางกฎหมายสําหรับการประมวลผลข้อมูลได้รับความยินยอมเท่านั้น

 

คำประกาศ

บริษัทอาจส่งประกาศให้คุณรับทราบเป็นครั้งคราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าประกาศนั้นมีความสำคัญ (ตัวอย่างเช่น เมื่อบริษัทระงับการเข้าถึงเว็บไซต์รับสมัครชั่วคราวเพื่อการปรับปรุงระบบ หรือเพื่อติดต่อสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบ ความปลอดภัย หรือความเป็นส่วนตัว) สิ่งเหล่านี้เป็นระบบที่จําเป็นและประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการ และคุณไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ซึ่งไม่ใช่การส่งเสริมบริการโดยลักษณะ

การโฆษณา

คุณอาจเลือกที่จะหยุดรับโฆษณาส่วนบุคคลหรือโปรโมชั่นทางการตลาดจากเราโดยคลิก [ลิงก์เพื่อเลือกไม่รับ] ในอีเมลของเรา หรือโดยติดต่อเราที่
dpo@nikke-global.com

8.                 การติดต่อ

โปรดติดต่อเราหากคุณมีคําถามใดๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ในทันทีที่:

อีเมล: dpo@nikke-global.com

ที่อยู่ทางไปรษณีย์:

Tencent International Privacy & Data Protection Centre

30 Raffles Place #19-01

Singapore

048622

เราจะพยายามจัดการกับคําขอของคุณโดยเร็วที่สุด การกระทำดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ใดๆ ที่คุณมีในการเรียกร้องกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่คุณอาศัยหรือทำงานอยู่ซึ่งคุณเห็นว่าบริษัทได้ละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

9.                 การเปลี่ยนแปลง

หากบริษัทเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงที่นี่และแจ้งให้คุณทราบตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.              ภาษา

เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดเป็นอื่น ในกรณีของความแตกต่างหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันภาษาท้องถิ่นของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้เวอร์ชันภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้เหนือกว่า


 

ผู้แทนของเราในบางเขตอำนาจศาล

เขตอำนาจศาล

ผู้แทน

ที่อยู่

รายละเอียดการติดต่อ

ไทย

บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด

T-One Building กรุงเทพฯ ประเทศไทย

dpo@nikke-global.com

 


 

ข้อกำหนดเพิ่มเติม – จำเพาะขอบเขตอำนาจศาล

กฎหมายของบางเขตอำนาจศาลมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์รับสมัคร ซึ่งกำหนดไว้ในหัวข้อนี้

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่พำนักในหนึ่งในเขตอำนาจศาลต่อไปนี้ ข้อกำหนดที่ให้ไว้ด้านล่างภายใต้ชื่อเขตอำนาจศาลของคุณจะมีผลกับคุณนอกเหนือจากข้อกำหนดที่ปรากฏอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทข้างต้น

 

ไทย

คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้บริษัทยุติการดำเนินการ จำกัดการใช้หรือจัดเตรียม และ/หรือร้องขอการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดเก็บ ทั้งแบบส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ตามขอบเขตที่พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายและกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยด้วย เมื่อคุณต้องการทําการร้องขอดังกล่าว โปรดติดต่อเราตามที่กําหนดไว้ใน หัวข้อที่ 8 (การติดต่อ)

 [1] Please add link once the cookie policy is ready.